Histoforum

    Historische DVD's

laatste wijziging: 11-08-2012

 
Home

Vakinformatie

Lesmateriaal

Toetsmateriaal

Magazine

Kundun

DVD - VS 1997 - Speelduur: 134 minuten - Taal: Engels - Nederlandse ondertitels. 

Verfilmd naar de gelijknamige biografie van Mary Craig.

  • Productie: Barbara De Fina
  • Scenario: Melissa Mathiso.
  • Regie: Martin Scorsese
  • Camera: Roger Deakins
  • Muziek: Philip Glass

Acteurs: Tenzin Thuthob Tsarong (de volwassen Dalai Lama), Gyurme Tethong (de Dalai Lama, 12 jaar), Tulku Jamyang Kunga Tenzin (de Dalai Lama, 5 jaar), Tenzin Yeshi Paichang (de Dalai Lama, 2 jaar), Tencho Gyalpo (moeder), Tsewang Migyur Khangsar (vader).

Tijd en ruimte: Tibet, 1937-1959.

Persoonlijke waardering: ****/4

Inhoud

In de eerste helft van de 20ste eeuw was Tibet waarschijnlijk het meest geïsoleerde land op de hele planeet. Vreemdelingen werden streng geweerd. De beroemde Zweedse ontdekkingsreiziger Sven Hedin slaagde in 1906 erin de hoofdstad Lhasa tot op enkele dagreizen te benaderen vooraleer zijn expeditie onverbiddelijk werd teruggestuurd. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak verbleven in Lhasa een kleine Britse, Russische en -uiteraard- Chinese diplomatieke delegatie.

Het staatsbestel leek eerder van een vreemde planeet te stammen dan uit onze eigen aardse middeleeuwen. Stel je voor: aan het hoofd stond een absoluut heerser, een monnik-koning die aanbeden werd als reïncarnatie van zijn voorganger, en zo verder het verleden in, het hele rijtje af, tot bij een verschijningsvorm van de Boeddha. (Hoewel: ook in het allesbehalve middeleeuwse Japan van 1940 werd de keizer, Hirohito, vereerd als de rechtstreekse, goddelijk afstammeling van de maangodin!) 

De film vertelt het leven van een eenvoudige boerenjongen, Tenzin Gyatso, die op een zekere dag - we schrijven 1937 - als tweejarige kleuter in een klein dorp over de grens met China door een officiële delegatie van Tibetaanse hoogwaardigheidsbekleders wordt geïdentificeerd als de veertiende incarnatie van de Boeddha van het Medelijden, dit wil zeggen, als de toekomstige spirituele en politieke leider van Tibet. De verdere opbouw van de film laat zich grosso modo aflezen aan de vier gezichten die de opgroeiende Kundun, zo wordt de jonge Dalai Lama door de Tibetanen genoemd, vertoont. (Dalai Lama is een Mongoolse benaming.) We zien hoe het hoofdpersonage in de loop van de periode 1937-1959 door zijn omgeving wordt ingewijd in de spiritualiteit van het Tibetaanse boeddhisme en in de ceremoniële geplogenheden in het Potala, de residentie in Lhasa.  

Vanaf 1950, wanneer de Volksrepubliek China Tibet binnenvalt, ligt de nadruk op de politieke relatie met de bezetter. Meer bepaald op de vraag hoe de leer van de geweldloosheid concreet moet worden toegepast in deze hachelijke politieke context. Jarenlang gaat de Dalai Lama vergeefs op zoek naar politieke steun in het buitenland. In 1959 wordt zijn positie in Tibet onhoudbaar en verlaat hij het land. De tot op heden durende ballingschap in India neemt een aanvang.

Bespreking

In 1997 werden haast gelijktijdig louter toevallig -volgens de regisseurs althans- twee films gedraaid over Tibet en de huidige Dalai Lama: Seven Years in Tibet en deze Kundun. Vrij uitzonderlijk! In 1989 gebeurde hetzelfde met Dangerous Liaisons naar de brievenroman van de 18de - eeuwse Franse schrijver Choderlos de la Clos. De ene verfilming, onder de gelijknamige titel van regisseur Stephen Friars, de andere van Milos Forman (vooral bekend van zijn Mozartfilm Amadeus) onder de titel Valmont. In dergelijke gevallen is er bijna steeds één prent die de publiekstrekker wordt, ten nadele van de andere. In 1989 was dat Dangerous Liaisons, in 1997 Seven Years in Tibet, terwijl Kundun helemaal niet het succes kende dat hij verdiende. 

De twee films behandelen dan wel een zelfde onderwerp, hun oorspronkelijke inspiratie is zeer verschillend. Seven Years in Tibet is gebaseerd op het boek van Heinrich Harrer; Scorsese baseert zijn film op een scenario van Melissa Mathison (vooral bekend als scenariste van ET en echtgenote van acteur Harrison Ford). Mathison ging niet alleen te rade bij het bestaande historische en biografische materiaal, ze heeft verschillende ontmoetingen gehad met de Dalai Lama en heeft naar verluidt uitvoerig kunnen putten uit diens persoonlijke ervaringen en herinneringen. Aanvullend materiaal is geleverd door het boek van Mary Craig, Kundun : de biografie van de familie van de Dalai Lama, 's-Gravenhage : BZZTôH, 1998, 389 blz.

Het Tibet van Jean-Jacques Annaud bevindt zich in het Andesgebergte, Martin Scorsese schept zijn Tibet in het Atlasgebergte in Marokko, waar hij voordien ook The Last Temptation of Christ heeft gedraaid. Dante Ferretti, vroeger nog production designer van verschillende Fellini- en Pasolinifilms, heeft hier nagenoeg alle sets laten construeren. 

Het productieproces liep enigszins parallel met Annauds Seven Years in Tibet: ook Scorsese wilde zoveel mogelijk Tibetanen in de productie en dus werden er vanuit heel de wereld diaspora-Tibetanen overgevlogen naar Marokko. Sommige acteurs hebben een familiale band met hun personage: Tencho Gyalpo speelt haar eigen grootmoeder, de moeder van de Dalai Lama. 

Scorsese houdt zich min of meer aan de chronologie van het verhaal, hij brengt de grote lijnen op een heldere manier tot bij de kijker. Daarnaast reserveert hij een ruime marge voor gestileerde expressie. Hij wil zijn gegeven immers in de eerste plaats evoceren; het vertellen is eraan ondergeschikt. Spanning of suspense wordt niet beoogd. Het ritme is meditatief, de beelden evocatief. De instelling van Scorsese is vergelijkbaar met die van Tibetaanse monniken die een zandmandala creëren. Een zandmandala maken is geen louter esthetisch proces, het is ook een spirituele oefening in toewijding én onthechting. Van bij de aanvang weeft Scorsese het motief van de mandala door de film. Wanneer de mandala na vele uren werk eindelijk klaar is, wordt hij ritueel opgeruimd. Op dit moment is ook Scorsese's mandala klaar, zijn monument ter ere van de Tibetaanse cultuur.  

In Seven Years in Tibet gebruikt Annaud hetzelfde gegeven, maar in een heel andere dramatische context: een zandmandala wordt vertrappeld onder de laarzen van binnenstormende Chinese soldaten. Ze drukken er hun minachting mee uit voor de Tibetaanse cultuur. Omgekeerd toont de cineast ermee aan dat een meedogenloze natie met lomp geweld een hoge cultuur wegveegt. Zo ver gaat Scorsese niet: de Chinezen in zijn film worden aanzienlijk humaner getekend. Tot op zekere hoogte brengt de Dalai Lama in Kundun begrip op voor de visie van zijn tegenstander en voor hun ideologie: hij is het met hen eens dat de Tibetaanse samenleving aan modernisering toe is. 

Sterke beelden als de intocht van het Chinese leger die met grote stofwolken gepaard gaat, de stroeve en theatrale verschijning van Mao met de glanzende schoenen, lijken veeleer een kwestie van stijl dan van historische authenticiteit. Verrassend genoeg blijken ook deze passages tot in de details trouw aan de werkelijkheid. Zelfs de droombeelden of visioenen zouden accuraat zijn. Het beeld van de Dalai Lama te midden van een zee van gedode Tibetaanse monniken, van het visioen van het bloed in de visvijver, gaan terug op dromen en herinneringen van de Dalai Lama. 

De vriendschap met Heinrich Harrer, die het uitgangspunt van Jean-Jacques Annaud vormt, komt bij Scorsese niet aan bod, maar voor het overige loopt hun interesse voor het Tibetaanse boeddhisme in grote mate parallel. Het vertegenwoordigt voor beiden een spiritualiteit die in menig opzicht superieur is aan die van het westen, een levensfilosofie die iets te zeggen heeft over maatschappelijke en culturele problemen waar het kapitalisme geen antwoord op heeft: de ingebakken gewelddadigheid in onze maatschappij, die de samenleving steeds meer van binnenuit teistert, nu er geen externe vijand meer is. Of het extreme individualisme dat het weefsel van de samenleving broos maakt en uiteindelijk het individu zelf ondermijnt. Het boeddhisme geeft op deze vragen een antwoord dat helemaal ingaat tegen de westerse traditie.

Het is aanlokkelijk om facetten uit de boeddhistische cultuur als een kant-en-klare remedie voor de kwalen van onze maatschappij naar voren te schuiven. Het risico is daarbij groot dat we alle vreemde aspecten ervan nogal gauw onder de mat vegen, en het beeld wat bijstellen tot de hoed beter op ons hoofd past.

Gebeurt dit ook in deze film? Ja en nee. Wanneer de Chinezen in Kundun Lhasa onder de voet hebben gelopen, klaagt de Dalai Lama erover dat de Chinezen ,,ons de stilte hebben afgenomen''. De revolutionaire Chinezen zijn lawaaierige types. Uit luidsprekers weerklinkt zonder ophouden luide marsmuziek en doordringende slogantaal. Vanuit deze invalshoek is allicht ook Scorsese een Chinees. De nadrukkelijke en retorische score van Philip Glass heeft weinig vandoen met de Tibetaanse stilte. Ze houdt van de complexe en weerbarstige cultuur van Tibet alleen zweverige new age klanken over, die Europeanen bekender in de oren zullen klinken dan Tibetanen.  

Scorsese neemt met deze film een riskant standpunt in: hij vereenzelvigt de camera en ook zichzelf als verteller met het Tibetaanse volk, met de persoon van de Dalai Lama. We zien de hele film door zijn ogen. Zijn opzet om in één adem Tibetaanse spiritualiteit én Tibetaanse politieke geschiedenis af te handelen, blijkt een hachelijke onderneming. De recente geschiedenis van Tibet is dermate tumultueus en dramatisch dat ze weinig mentale ruimte laat voor het eerste thema, de zogenaamde ,,stilte van Tibet''. De monniken zijn immers personages geworden in een oorlogsfilm. Hun geestelijk leefwereld verdwijnt vanzelf naar de achtergrond. Toch reikt de regisseur nog voldoende materiaal aan dat het makkelijke romantiseren van het exotische overstijgt. Geregeld last hij traditionele Tibetaanse gezangen in: die klinken voor onze oren heel wat minder tonaal, minder geruststellend, misschien zelfs wat dreigend.

Scorsese vermijdt ook behendig om teveel te laten zien. Mondjesmaat toont hij het leven in het Potala. Hij laat het breedbeeld niet alles onthullen. De Chinese invasie en de evocatie van de oorlog brengt hij stilistisch heel sterk en suggestief in beeld. Het doet denken aan de vormelijke aanpak van Kurosawa in een film als Ran (1985) of Kagemusha (1980).

Soldaten worden lijnen, kleuren, en vormen in beweging.

Geen klassieke film dus, ook geen klassieke Scorsese. Kundun is vrijer van stijl, losser gestructureerd dan we van Scorsese gewoon zijn. Geen authentieke Tibetaanse zandmandala, maar ook geen traditionele Hollywoodepiek. Voor de enen zal deze verhaalstijl niet Tibetaans genoeg zijn, voor anderen niet westers genoeg. Mag de eindbalans van deze film als geheel wat onbeslist blijven, dan nog pleit de kracht van elke losse scène op zich voor het talent van deze grote cineast.

(De bespreking is gedeeltelijk overgenomen uit de voortreffelijke recensie van Erik Martens, ”Ze hebben ons de stilte afgenomen”, in De Standaard, donderdag 4 juni 1998.)

Didactische tips

De film is zeer geschikt voor projectie in zijn geheel als forumfilm. Daarbij kun je in samenwerking Nederlands-geschiedenis- aardrijkskunde de film laten vergelijken met het boek, met Seven Years in Tibet en met andere documentaires. Wanneer je slechts de beperkte tijd van je lessen ter beschikking hebt, moet je natuurlijk enkele relevante fragmenten selecteren. 

Algemeen: zie op de site van de Vlaamse Vereniging Leraren Geschiedenis: Speelfilms en geschiedenis. Didactisch verwerkingsmodel. 

Indien je weinig ervaring hebt in het werken met speelfilm, lees dan eerst op de vvlg-site onder andere de achtergrondartikels: Speelfilm als medium in de geschiedenisles en Film en televisie als bron van historische beeldvorming.  

Opdracht: Kundun begint als een historische film. De monniken verliezen hun geestelijke waardigheid uit het oog bij de strijd om de macht, en uiteindelijk vallen de Chinezen het land binnen om het te 'bevrijden'. Ogenschijnlijk verheerlijkt Scorsese het Tibetaanse bewind, maar tussen de regels door is aardig wat kritiek te zien. Ga na en geef voorbeelden. 

Een aantal fragmenten, aangevuld met meerdere degelijke en behoorlijk uitgewerkte interviews met de Dalai Lama & een trailer van Seven Years in Tibet vind je op Youtube.

Voor actualiseringstips & -materiaal verwijzen we naar de bespreking van Seven Years in Tibet , vooral naar het onderdeel Tibet en de Olympische Spelen 2008…

Jos Martens 

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het web als binnen Histoforum.

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl