Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 6, oktober 2012.

Online tentoonstellingen van Google

Internetbedrijf Google heeft 42 digitale tentoonstellingen online gezet. Het gaat om tentoonstellingen die steeds een belangrijk moment uit de geschiedenis van de twintigste eeuw vertellen. Op Historiek vindt u meer informatie.

Yad Vashem wijzigt tekst over paus Pius XII

Het Israëlische Holocaust-centrum Yad Vashem in Jeruzalem heeft een tekst op een bord over paus Pius XII aangepast. Het Vaticaan had eerder geprotesteerd tegen de tekst die onder meer meldde dat de zogenaamde oorlogspaus niet had geprotesteerd tegen de Jodenvervolging. Lees er meer over op Historiek.

Huygens Tentoonstelling

In 2013 wordt van 25 april t/m 28 augustus in de Grote Kerk in Den Haag een tentoonstelling gehoudem over vader Constantijn en zoon Christiaan Huygens, twee grote mannen uit onze glorierijke 17e eeuw. Dit belooft een bijzondere en indrukwekkende ervaring te worden voor jong en oud. Via diverse thema’s en onderwerpen wandel je als het ware door de levens en de carričres van vader en zoon Huygens. Zo wordt Constantijns werk als persoonlijk secretaris van stadhouder Frederik Hendrik uitgebreid belicht, maar ook zijn centrale plek in, en grote invloed op, het bloeiende culturele leven in Den Haag en de jonge Republiek. De unieke replica van de Oranjezaal uit Huis ten Bosch (het huidige woonpaleis van Koningin Beatrix) biedt de kans om deze imponerende zaal, die normaal niet toegankelijk is voor publiek, nu eens in het ‘echt’ te zien. Enorme schilderijen van beroemde kunstenaars bedekken de hoge muren bijna volledig. Constantijn speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van deze imposante Oranjezaal. Daar komt voor Constantijn Huygens eigenlijk alles samen: zijn toewijding aan de stadhouder en de Oranjes, zijn enorme netwerk binnen de culturele wereld, en zijn grote kennis van kunst en literatuur. Parallel aan deze tentoonstelling kom er een speciale website, die na de herfstvakantie in de lucht is. Op deze website staat dan ook het Huygensbulletin dat u kunt gebruiken in de les en dat bedoeld is als informatiebron, verdieping en te zijner tijd als voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling in de Grote Kerk.

Studiemiddag parlementaire geschiedenis (ProDemos)

Het Binnenhof is sinds jaar en dag het hart van de Nederlandse politiek. De geschiedenis is er dan ook letterlijk op straat te vinden. Daarom nodigt ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat, u uit voor een studiemiddag over de parlementaire geschiedenis van Nederland. U bent van harte welkom bij ProDemos op vrijdag 23 november in Den Haag.
Tijdens deze studiemiddag geeft Prof. Dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden) een lezing, kunt u een kijkje nemen in de Eerste Kamer en de Ridderzaal en gaat u naar huis met een reader met acht geschiedeniswerkvormen van ProDemos. De studiemiddag begint om 15.00 uur en eindigt om 18.30 uur, deelname kost €27,50. 
Meer informatie kunt u vinden op de www.prodemos.nl/studiemiddaggeschiedenis.

Oproep onderzoek

Twee trends in het onderwijs zijn samenwerken en het gebruik van ICT. De combinatie kan ook; samenwerken met behulp van de computer is een werkvorm die steeds vaker wordt toegepast. Een vorm daarvan is een digitale leeromgeving waarin leerlingen met elkaar kunnen communiceren en aan een taak kunnen werken. Dergelijke leeromgevingen zijn meestal ingericht voor de leerling en niet zozeer voor de docent, terwijl het juist een groot voordeel voor de leraar kan zijn om de samenwerking tussen leerlingen via de computer te volgen. Aan de Universiteit van Utrecht hebben we een leeromgeving ontwikkeld die juist ook op de docent gericht is. Om de gebruikerservaringen te testen, zoeken we docenten die in de week van 26 t/m 30 november aan een kort onderzoek mee willen doen. Deelname kost ongeveer een uur. Eventuele reiskosten worden vergoed, en u krijgt een kleine beloning.
meer informatie.

Cuba crisis

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Cuba-crisis zorgde voor de ernstigste crisis in de Koude Oorlog. Ter gelegenheid hiervan is deze website gemaakt, met o.a. tips en lessen voor docenten geschiedenis. Op deze website staat een kritische bespreking van de film 'Dertien dagen' over deze crisis. Er is ook een interactieve website over de Cuba crisis. Leerlingen moeten beslissen over een reactie op het plaatsen van de raketten op Cuba. Op deze website vindt u veel informatie over de Cuba crisis.

Docentenreis 2013 naar Dresden en Leipzig

Van woensdag 13 tot en met zondag 17 maart 2013 wordt er een studiereis georganiseerd naar Dresden en Leipzig. Tijdens deze studiereis versterkt u uw kennis over de historische, economische, culturele en maatschappelijke dimensies van Europa in een van de meest centrale regio’s binnen de EU: de regio rond Leipzig en Dresden. Tegelijkertijd leert u in contact met Duitse collega’s en experts, tijdens excursies en bezoeken aan musea, bedrijven en relevante (onderzoeks)instellingen hoe u deze kennis kunt vertalen naar de onderwijspraktijk.
Meer informatie.

ˇWatzkeburt? Geschiedenistoernooi voor het VWO

Op veel VWO-scholen wordt door een aantal vaksecties meegedaan aan Olympiades en andere nationale of internationale wedstrijden. Waarom is er eigenlijk geen geschiedenis-Olympiade? Kun je niet uitmunten in geschiedenis? Of is het gewoon niet leuk om goed te zijn in geschiedenis?
Vanuit deze vraagstelling begon het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 3 jaar geleden met een geschiedenisquiz. Het jaar erop werd de quiz afgesloten met een finale waaraan twee scholen deelnamen, en afgelopen jaar deden vier scholen mee in de finale.
De organisatoren van ˇWatzkeburt? zijn vastbesloten het geschiedenistoernooi verder over Nederland te verspreiden. We richten ons daarbij op het VWO, en met name op scholen die zoeken naar extra middelen om hun leerlingen uit te dagen.
Meer informatie

Website met afbeeldingen uit de kunst

Het doel van Art SY is "to make all the world’s art freely accessible to anyone with an Internet connection."

Internetwijzer geschiedenis

Internetwijzer geschiedenis is een pagina voor het basisonderwijs met veel informatie over de tien tijdvakken, inclusief veel filmpjes.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 november 2012 naar kaap@kpnmail.nl 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.