Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 14, februari 2013.

Die Quellen Sprechen

Duitstalige, gesproken, bronnen met transscriptie over de vervolging en het uitmoorden van joden tijdens het nationaalsocislme in Duitsland.

De Stasi

Ooggetuigen berichten over hun herinneringen aan hun verblijf in de gevangenissen van de Stasi. De gekozen fragmenten maken duidelijk hoezeer hun leven werd en wordt beïnvloed door hun arrestatie en behandelingen door de medewerkers van de Stasi. Met name het laatste fragment is zeer aangrijpend. Wel Duitstalig.

Geschiedenis instructie filmpjes

Op deze overzichtspagina staan alle, zeer nuttige, instructiefilmpjes die collega Joost van Oort heeft gemaakt voor de kenmerkende aspecten van alle tien tijdvakken en de beide examenonderwerpen.

Studiedag Actief Historisch Denken met het nieuwe examen

Op dinsdag 26 maart (Zwolle) en 11 juni (Ravenstein) organiseert de Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie een studiedag Actief Historisch Denken met het nieuwe examen.
De lezing wordt verzorgd door Arnoud Aardema, die vanuit zijn ervaringen in de syllabuscommissie en zijn werk als vakdidacticus het nieuwe examenprogramma zal belichten.
De workshops worden verzorgd door het bekende team van Actief Historisch Denken: Arnoud Aardema, Remi Hartel, Harry Havekes, Koen Henskens, Bas van Rooijen en Jan de Vries. De workshops zijn gekoppeld aan de vier contexten die in de nieuwe syllabus zijn uitgewerkt.
Locaties: Zwolle: Dominicanen klooster Zwolle, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle.
Ravenstein: Studiecentrum Soeterbeeck, Elleboogstraat 2, 5371 LL Ravenstein.
Beide locaties zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto.
Tijden: 8.45 – 17.00 uur.
Programma: Inloop met koffie vanaf 08.45 uur. De opening is om 9.15 uur gevolgd door een plenaire inleiding, drie workshoprondes en een vakinhoudelijke lezing. Dit geheel wordt onderbroken door een lunch. Afsluiting (met borrel) om 16.30 uur.
Kosten: € 175,00.
U kunt inschrijven door het bijgevoegde formulier voor Zwolle of Ravenstein in te vullen en op te sturen. Er is plaats voor 60 deelnemers. Het verschuldigde deelnamebedrag (€ 175,00 p.p.) overmaken op rekeningnummer 145217167, t.n.v. Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie te Boxmeer.

Het bombardement van Rotterdam

Ondanks de slechte kritieken trekt de film Het Bombardement onverwacht veel bezoekers. Susan Hogervorst, Universitair Docent historische cultuur en geschiedenisdidactiek aan de Open Universiteit, gaat naar aanleiding van de film in op de recente heropleving van de collectieve herinnering.

"Er reed een trein naar Sobibor - Jules Schelvis"

Op initiatief van de stichting Nationale Herdenking Joure zal in de periode van 27 april tot en met 4 mei 2013 een zestal concerten gegeven worden waarin het verhaal van Sobibor-overlevende Jules Schelvis centraal staat. Titel van het project is"Er reed een trein naar Sobibor - Jules Schelvis". Onderdeel van dit project is een website: http://www.nederlandherdenkt.nl en lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Op donderdag 14 februari is in het Gemeentehuis te Joure het eerste exemplaar dit lesmateriaal aangeboden aan loco-burgemeester Janny Schouwerwou van de gemeente “de Friese Meren”.

Aftreden van de paus

Het aftreden van de paus is een mooie gelegenheid om in de klas aandacht te besteden aan de geschiedenis van het instituut en/of aan de macht van de pausen, bijvoorbeeld hun macht in de middeleeuwen. Op deze pagina van Klascement staat hierover lesmateriaal.

Noord-Hollandse Geschiedenisdag

Plein C nodigt docenten en leraren-in-opleiding uit voor de tweede Noord-Hollandse Geschiedenisdag, op 21 maart 2013 in Alkmaar.
Tientallen Noord-Hollandse musea, archieven en historische verenigingen beheren en presenteren het erfgoed van de provincie. De verhalen die deze bronnen vertellen, verlevendigen het geschiedenisonderwijs, en halen het verleden dichterbij. Op de tweede Noord-Hollandse Geschiedenisdag gaan we in op de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en het voortgezet onderwijs, ook in het kader van het examenonderwerp De Republiek in een tijd van vorsten.

Jan Blokker jr. verzorgt een inleiding op dit examenonderwerp.

Thema's:
- Samenwerken met archieven
- Stappen in de stad - Haarlemse instellingen samen voor het onderwijs
- Noord-Holland en De Republiek in een tijd van vorsten
- Samenwerken met historische verengingen

Locatie en datum
Datum: 21 maart 2013
Tijd: 14:00 tot 17:00
Locatie: Regionaal Archief te Alkmaar. Een rondleiding door het archief maakt deel uit van het programma. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Kosten en inschrijven
Deelname kost € 50,-.
Aanmelden kan tot 14 maart 2013.

Printing Press

Op deze website geeft André Manssen een beschrijving van Printing Press, waarmee leerlingen (gratis) online een krant, brochure of flyer kunnen maken.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 maart 2013 naar kaap@kpnmail.nl 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.