Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 2, nummer 29, november 2013 II.

.

Aanvullingen op ce2015

Albert Jan Binnendijk heeft een aantal aanvullingen gemaakt voor de rubriek ce2015. Het gaat om documenten voor de eerste vijf tijdvakken, een syllabus voor leerlingen en een opdracht voor een tijdvakkendossier.

Bijzonder

Een pagina met zulke bizarre tekeningen uit middeleeuwse manucripten dat ik aan de authenticiteit twijfelde

Bijzonder 2

Universiteitsstudenten maakten een bijzondere animatie van 17e eeuws Londen.. Bekijk ook dit 3D model van het oude Rome of deze geanimeerde theorie over de bouw van de Egyptische piramides. Benieuwd hoe klassieke Griekse muziek heeft geklonken? Klik dan hier.

De gewone man als oorlogsmisdadiger

De centrale vraag in het boek 'De gewone als oorlogsmisdadiger' van Antoine Weijzen is: Wat maakt, dat gewone, doorsnee, aardige mensen in bepaalde omstandigheden oorlogsmisdaden begaan? Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden er vier gevallen van oorlogsmisdaden beschreven:
• Józefów in Polen (1942)
• Rawahgedeh in het voormalig Nederlands – Indië (1947)
• My Lai in Vietnam(1968)
• Haditha in Irak(2005)

Dit deel sluit af met een aantal conclusies, die afwijken van de communis opinio.

• Het aantal militairen, dat problemen had met het begaan van oorlogsmisdaden is beperkt.
• De oorlogsmisdaden werden niet begaan als gevolg van indoctrinatie en propaganda, maar waren het product van een langdurige, succesvolle socialisatie. Die socialisatie overtuigde mensen, dat vrijheid en gelijkwaardigheid niet voor alle mensen golden. Mensen handelden uit innerlijke overtuiging.
• De oorlogsmisdaden werden niet begaan in een staat van emotie. Tussen het moment van de opdracht en de uitvoering ervan bestond genoeg tijd om over de opdracht na te denken.
• De betrokken militairen werden bij weigering niet bedreigd. Nog sterker, hun werd de gelegenheid geboden zich aan het moorden te onttrekken. Weinig militairen hebben van het aanbod gebruik gemaakt.
• Bij militairen die hebben geleden aan een post traumatisch stressstoornis ging het eerder om het onvermogen de eigen ervaringen te werken dan om het verwerken van, wat zij andere mensen hadden aangedaan.

Deel twee is sociologisch en sociaal psychologisch van aard. Daarin wordt onderzocht op welke manieren mensen in het algemeen in hun gedrag worden beïnvloed, maar vooral op welke manieren mensen er toe worden gebracht om oorlogsmisdaden te plegen. In dit verband wordt aandacht besteed aan de conformisme–experimenten van Asch, het gehoorzaamheids-experiment van Milgram en het gevangenis-experiment van Zimbardo. Verder wordt er ingegaan op propaganda, nationalisme en nationale identiteit en het gebruik resp. misbruik van het geschiedenisonderwijs.
Er worden uiteindelijk drie groepen mensen onderscheiden: de daders, de omstanders en de redders. Van elk van de drie wordt een profiel opgesteld.
Deel twee eindigt met een hoofdstuk, waarin wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om het begaan van oorlogsmisdaden te voorkomen.

Nederlandse Ötzi

In het Westfries Musem in Hoorn is de reconstructie van de steentijdman van Mienakker (ook wel ‘de Noord-Hollandse Ötzi’ genoemd) onthuld door de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij heeft de naam Cees gekregen, naar de eigenaar van het land waarin hij werd gevonden.

Grote Duitse Kunsttentoonstellingen 1937-1944

Deze Duitse website is geheel gewijd aan de Grote Duitse Kunsttentoonstellingen die in de jaren 1937-1944 in  München werden gehouden. De website bevat de getoonde schilderijen met nadere informatie.

German history in documents and history

Op deze website vindt u historische documenten en afbeeldingen over verschillende periodes in de Duitse geschiedenis vanaf de Reformatie

Wat als ...

Wat zou het effect zijn als leerlingen bij hun geschiedenistoets gebruik zouden mogen maken van internet. Dat is het onderwerp van dit Duitstalige artikel op internet.

Toetanchamon

Toetanchamon kwam om het leven door een ongeluk met een strijdwagen en nadat de dode farao gebalsemd was, vloog zijn lichaam spontaan in brand. Die opmerkelijke conclusies trekt een Egyptoloog op basis van een analyse van weefsels van de beroemde farao.

ICT & Geschiedenisonderwijs: Meerwaarde- of minderwaarde?

Geschiedenisportaal.nl organiseert op 23 januari 2014 een cursusbijeenkomst met als thema ICT & Geschiedenisonderwijs: Meerwaarde- of minderwaarde?
Tijdens deze inspirerende middag en avond ontmoet u uw vakgenoten in de Hanzestad Deventer. We hebben het volgende programma samengesteld:
Vanaf 14:30: inloop
15:00 – 16:00: Lezing Drs. Tom van der Geugten: "ICT & Geschiedenisonderwijs: Meerwaarde of minderwaarde?"
16:00 – 17:00: Stadsrondleiding o.l.v. een gids door het historische centrum van Deventer
17:00 – 18:00: Gezamenlijke maaltijd
18:00 – 19:00: Lezing Dr. Hubert Slings: "De geschiedeniscanon en de Hanze"
19:00 – 20:00: Lezing Joost van Oort: "Het succesverhaal van Flipping the classroom"

- De locatie voor deze bijeenkomst is de Latijnse school in Deventer.
- De bijeenkomst is op donderdag 23 januari 2014.
- De kosten zijn € 149 p.p.
- U ontvangt een certificaat van deelname.

Opgave voor deze dag is simpel en kan door een mail te sturen naar info@geschiedenisportaal.nl o.v.v. cursusdag. U ontvangt van ons een bevestiging van deelname. Inschrijving sluit 1 december 2013.

Bestanden van de vmbo-conferentie

Op de website van vakdidactica Hanneke Tuithof staan de bestanden die gebruikt zijn tijdens de vmbo-conferentie op 1 november in Utrecht.

Flipping the Classroom filmpjes

Behalve Jelmer Evers en Joost van Oort heeft nu ook collega Rogier Spanjers instructiefilmpjes voor leerlingen gemaakt.

Week van de Klassieken in 2014 in teken van Romeinse keizers

De Week van Klassieken staat in 2014 -het tweeduizendste sterfjaar van keizer augustus- in het teken van Romeinse keizers. Het Allard Pierson Museum, het Nederlands Klassiek Verbond, Museum Het Valkhof, het Rijksmuseum van Oudheden en Tresoar organiseren van 13 tot en met 21 maart tientallen activiteiten om jong en oud kennis te laten maken met de klassieke oudheid. De Week begint met de Ken-Uw-Klassieken Pubquiz voor classici in het Rijksmuseum van Oudheden (13 maart). Verder zijn er rond het thema Romeinse keizers in het hele land -deels gratis- lezingen, rondleidingen en voorstellingen, en een gratis e-book. Meer informatie over de activiteiten en het gratis e-book staan op www.weekvandeklassieken.nl.

Grote Ken-Je-Klassiekenquiz
Op 9 en 10 februari vinden in Tresoar, het Allard Pierson Museum, Museum Het Valkhof, bij de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen de voorrondes plaats van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz voor gymnasiasten. De beste schoolteams gaan door naar de finale op 14 maart, in het Rijksmuseum van Oudheden.
Een team is samengesteld uit derde t/m zesde klas gymnasiasten, max. 4 leerlingen per team en 2 teams per school. Aanmelden van een team kan t/m 8 januari 2014: info@tresoar.nl

Ken-Uw-Klassieken Pubquiz
Op donderdagavond 13 maart organiseren Lampas en het Rijksmuseum van Oudheden voor de vierde maal de Ken-Uw-Klassieken Pubquiz. Teams van classici, studenten en docenten laten hun hersens kraken en heffen het glas. Quizmaster is classicus en schrijver Fik Meijer.
Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen van 16 jaar of ouder.
Aanmelden van een team: www.rmo.nl/pubquiz.

Ook in oorlogstijd gaat het (golf)leven gewoon door

Britain's Richmond Golf Club after German bombs hit the course in 1940

 Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 december 2013 naar kaap@kpnmail.nl   

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.