Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 36, maart 2014 II.

Nascholong historische context Koude Oorlog

Aan de hand van voorbeelden uit de naoorlogse geschiedenis van Duitsland geeft een nascholingsreeks van het DIA een overzicht van de historische context ‘Koude Oorlog’ uit het nieuwe CSE geschiedenis. U kunt zich nu aanmelden voor de derde bijeenkomst 'Herdenken in Berlijn - Daders en slachtoffers in Oost en West'.
Een deskundige spreker geeft een overzicht van actueel wetenschappelijk onderzoek. Een vakdidacticus maakt de vertaalslag naar het onderwijs en bespreekt de lesbrief over dit thema die u op school kunt inzetten. Op 17 april is het thema Herdenken in Berlijn - Daders en slachtoffers in Oost en West'. Deze nascholing wordt verzorgd door Door Willem Melching (UvA) en Sabien Onvlee (Barlaeus Gymnasium Amsterdam)

Studiedag het nieuwe geschiedenisexamen 2015 havo-vwo 25 juni Universiteit Utrecht

Zoals iedereen weet wordt er in 2015 een nieuw examen geschiedenis afgenomen. In plaats van twee thema’s moeten de leerlingen tien tijdvakken en 3 of 4 historische contexten kennen. Dit betekent dat docenten geschiedenis hun PTA, manier van toetsen en de examenvoorbereiding moeten bijstellen.
In de ochtend van deze studiedag worden de belangrijkste veranderingen toegelicht en wordt aangegeven welke beslissingen een sectie kan of moet nemen. Er is tijd om ervaringen uit te wisselen met docenten van andere scholen en we oefenen met relevante werkvormen.
In de middag gaan we onder leiding van twee pilotdocenten aan de slag met het pilotexamen 2014 over de historische contexten Koude Oorlog en Duitsland. We analyseren het recent afgenomen examen en bespreken de dilemma's die er waren bij het nakijken. U krijgt een reader mee met relevante artikelen en werkmateriaal voor de leerlingen. Daarnaast is er natuurlijk koffie en thee en een lunch.
Datum: woensdag 25 juni 2014, van 10.00 – 16.30 uur
Trainers: Hanneke Tuithof + Bjorn Wansink, vakdidactici geschiedenis Universiteit Utrecht en Geert van Besouw + Tijs van den Boogaard, pilotdocenten de Breul
Kosten: 195 euro p.p.
Opgave: U kunt zich aanmelden via i.bleeker@uu.nl of via deze website.

Lespakket: Hanna's reis

Margaretha Swart is een vijftienjarig joods meisje, dat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje in Amsterdam werkt. Omdat haar ouders meenden dat het voor haar veiliger was, verhuist ze naar het kindertehuis Paedagogium Achisomog, een onderdeel van het Apeldoornsche Bosch. In 1943 worden patiŽnten en verplegend personeel door de Duitsers op transport naar Auschwitz gesteld en direct na aankomst gedood. Over haar korte leven is het jeugdboek 'Hanna’s reis' geschreven en daarbij is door CODA en Herinneringscentrum Kamp Westerbork een gelijknamig lespakket ontwikkeld.

NTR en Rijksmuseum lanceren verkiezing Geschiedenisleraar 2014

Omroep NTR en het Rijksmuseum organiseren dit jaar voor het eerst de verkiezing van de beste geschiedenisleraar van Nederland. Vanaf vandaag kunnen schoolbesturen, directies, collega-docenten ťn leerlingen hun favoriete geschiedenisleraar (m/v) nomineren voor de titel Geschiedenisleraar 2014. Programmamaker en presentator Hans Goedkoop is voorzitter van de jury. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Geschiedenis in oktober in het Rijksmuseum.

Historische context Duitsland

Op Duitslandweb, het Nederlandse internetportaal over Duitsland (redactie: Duitsland Instituut Amsterdam) staat een naslagwerk geschiedenis over de periode 1871-1888 en over de periode 188-1914.

Stripboek over vooroordelen en discriminatie

Op 7 maart presenteerde de Anne Frank Stichting het educatieve stripboek Nieuwe vrienden voor leerlingen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar. Het stripboek vertelt het verhaal van Alex die van een dorp naar de stad verhuist en zich staande moet houden in een nieuwe buurt en op een nieuwe school. De strip speelt zich af in de hedendaagse Transvaalbuurt in Amsterdam, met verwijzingen naar de Joodse geschiedenis van de buurt, en schetst situaties waar jongeren zich in herkennen. Met het stripboek en de daarbij ontwikkelde educatieve materialen wil de stichting jongeren laten nadenken over de thema’s identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie.

Nascholingsseminar ‘Migratie & Muren’

Op woensdagmiddag 16 april 2014 organiseren de Atlantische Onderwijscommissie, de Christelijke Hogeschool Windesheim en NHL Hogeschool een nascholingsseminar in De Nieuwe BuitensociŽteit in Zwolle. Het thema van dit seminar is:

‘MIGRATIE & MUREN’
De historische en geografische context van hedendaagse migratiestromen in
het Middellandse Zeegebied, Noord-Amerika en China

Het doel van het seminar is om migratie in verschillende werelddelen toe te lichten, zoals de migratiestromen rond het Middellandse Zeegebied, in Noord-Amerika en China. Karel Smouter, journalist bij De Correspondent, opent het seminar met een inleiding over zijn visie op migratie en de manier waarop de Europese Unie met migranten omgaat. Klik hier voor het hele programma.

Aanmelden kan t/m 14 april via het digitale aanmeldingsformulier

Our shared past in the Mediterranean

Dit 'world history curriculum project for educators' bestaat uit verschillende lesmodules over de geschiedenis van de landen rondom de Middellandse Zee.

Restart, schoolproject voor de onderbouw

De ontwikkeling van het nieuwe schoolproject van het Openlucht Museum, over hoe het is om een migrant te zijn in een nieuw land, is zojuist afgerond. De try-outs zijn veelbelovend; de tablets, waarmee de leerlingen in het park op pad gaan blijken super stimulerend.
Dit project is een game voor leerlingen van VMBO-t, HAVO en VWO leerjaar 1 en 2 over opnieuw beginnen in een ander land. Hoe is het om als migrant een nieuwe start te maken? Door opdrachten uit te voeren kunnen ze punten scoren die nodig zijn voor een verblijfsvergunning. Leerlingen gaan in kleine groepjes in de rol van migranten op pad. Op de tablets verschijnen opdrachten en uitdagingen die echte migranten ook meemaken. Zo moeten ze een vreemde taal leren, vreemde producten proeven, vrienden maken en taalvaardigheid tonen.
In het museum maken we o.a. gebruik van de Molukse Barak, het Turkenpension en het Chinese eethuis. Zouden deze jonge migranten bij onze ambachtslieden ook werk kunnen krijgen?
>> Lees meer over Restart
>> Voor de lesvoorbereiding zie: http://restart.openluchtmuseum.nl
>> Vraag een vrijblijvende offerte aan

Na ‘Na de bevrijding': Na de bevrijding XL

60 uur origineel archiefmateriaal ontsloten op www.nadebevrijding.nl

De laatste aflevering van de zevendelige televisieserie ‘Na de bevrijding’ was vrijdag 14 maart bij de NTR op Nederland 2 te zien. Na afloop van elke aflevering van ‘Na de bevrijding’ verscheen een speciale XL-versie van de aflevering op www.nadebevrijding.nl. Deze online versie van de serie, een samenwerking het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, biedt toegang tot de volledige filmbeelden, muziek, foto’s en kranten die gebruikt worden in de serie. Bij elkaar vormt dat zo’n 60 uur aan origineel archiefmateriaal dat iedereen via tablet, laptop of computer kan raadplegen en terugkijken. www.nadebevrijding.nl blijft in ieder geval nog een jaar online.
Op www.nadebevrijding.nl  zijn de volledige en originele films te zien van fragmenten die in de televisieversie gebruikt worden. Enkele van de meest opmerkelijke fragmenten uit de serie zijn het Polygoonjournaal uit 1945 waarin Stalin een bezielend leider wordt genoemd (aflevering 5), een serie propagandafilmpjes van de Nederlandse overheid die een uitermate rooskleurig beeld gaf van het leven van 'Jan Soldaat' in de tropen (aflevering 6) en een film in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen, geregisseerd door Allan Penning over de wederopbouw van het spoorwegnet in de eerste zeven maanden na de bevrijding.

Maike.nl

Maike.nl is een website met opdrachten die gebaseerd zijn op het concept van Actief Historisch Denken. 

De Eerste Wereldoorlog

Ook in deze nieuwsbrief weer aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. DE BBC heeft ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog een speciale website in het leven geroepen. Op YouTube staat zeer veel filmmateriaal over W.O.I, o.a. dit, op zich niet spectaculaire, filmpje dat echter wel een helder uitleg geeft over de oorzaken van deze oorlog. Jammer genoeg wel in het Engels of deze samenvatting van de oorlog in zes minuten. Ook dit filmpje is vooral geschikt voor tweetalig onderwijs of voor leerlingen voor wie Engels geen probleem is.

Vier Europacolleges bij ProDemos

Waar het Europadebat over moet gaan
De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Zijn de aannames correct? Vanaf maandag 24 maart gaan experts tijdens vier colleges in op de vraag waar het Europadebat over zou moeten gaan.

24 maart: Geschiedenis van de Europese integratie - Mathieu Segers
De Europese Unie van vandaag is niet te begrijpen zonder inzicht in historische gebeurtenissen als de val van de muur, in de internationale en nationale politieke ontwikkelingen en in de belangrijke rol van bijzondere persoonlijkheden. Een reŽel beeld van de geschiedenis is nodig voor een zinvol debat over de toekomst.

Mathieu Segers is als docent en onderzoeker Europese integratie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij trok de aandacht met het bekroonde boek Reis naar het continent, over Nederland en de Europese integratie van 1950 tot heden.

31 maart: De economie van Europese integratie - Bart van Riel
Wat betekent het organiseren van een gemeenschappelijke markt en hoe hangen de verschillende onderdelen daarvan samen? De casus Zwitserland is interessant. Is uittreden uit de Europese Unie voor Nederland voordelig, zoals wordt beweerd? Waarom is destijds gekozen voor een euro voor elf en niet voor zes landen? Zou het alsnog anders kunnen?

Bart van Riel werkt als senior beleidsmedewerker bij de SER en is ook docent sociaaleconomische aspecten van Europese integratie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was medeauteur van De keuzes van Maastricht over de politieke en economische achtergronden van de euro.

7 april: Europa in de nationale politiek – Mendeltje van Keulen
Europese politici zijn nationale politici en vice versa. Het Binnenhof gaat ook over Brussel. Te vaak wordt gedaan alsof de Europese en nationale politiek gescheiden werelden zijn. Het is belangrijk dat politici en politieke partijen duidelijk maken hoe zij een consistente lijn volgen in het Nederlandse en Europese debat.

Mendeltje van Keulen is griffier Europese zaken bij de Tweede Kamer. Eerder werkte ze bij de WRR, Clingendael en het Europees Parlement. Zij schreef o.a. Going Europe or Going Dutch over de kracht en de valkuilen van de Nederlandse belangenbehartiging bij de EU.

14 april: Mogelijke toekomstscenario's - Mathieu Segers
Vůůr of tegen Europa is een onvruchtbare simplificatie. Maar nog een keer uitleggen hoe belangrijk de EU en de euro zijn is ook niet voldoende. Veel Nederlanders zijn boos, omdat ze voelen dat er iets niet klopt in de verhalen over Nederland en Europa. De belangrijkste vragen zijn in de hectiek van de geschiedenis verwaarloosd. Welke vorm van Europees bestuur past bij de toenemende financieel-economische interdependentie in Europa en de rest van de wereld?

Praktische informatie
• maandagen 24 en 31 maart, 7 en 14 april
• 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
• ProDemos, Hofweg 1H in Den Haag
• Toegang is gratis
• Aanmelding is verplicht en kan via aanmelden@prodemos.nl , onder vermelding van Europacolleges en de datum/data van uw komst.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.