Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 39, april 2014 II

Mooie uitspraak

Als ik Atilla heette en kippen hield, zou ik 't verschil tussen 'hun' en 'hen' wl relevant vinden.

Slavernij

De Wolfert van Borselen scholengroep nodigt je van harte uit voor de docentenbijeenkomst met als onderwerp ‘Hoe behandel ik slavernij in de klas?’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 april, van 17.00-20.00 uur, bij Wolfert Tweetalig, Bentincklaan 280 te Rotterdam (naast Blijdorp Zoo). “Hoe duur was de suiker?”, “12 years a slave”, de zwarte pieten discussie, de herdenking bij het slavernijmonument (op 30 juni); jongeren komen op diverse manieren in aanraking met het Nederlandse slavernijverleden. Het is een beladen onderwerp. Soms ook voor docenten: het is een balans zoeken tussen het overbrengen van de officile kennisdoelen en het (jongeren leren) omgaan met media-impressies en emoties. Het programma Het programma (zie bijlage) biedt veel ruimte voor kennismaking met collega-docenten en onderlinge uitwisseling. Informatie zal worden gegeven door historici Alex van Stipriaan, Aspha Bijnaar en Frank Dragtenstein. We besteden daarnaast veel aandacht aan lesmethodes (boeken, DVD’s, speciale educatieve pakketten over slavernij) n aan de vraag hoe je hiermee in de klas aan de slag kan gaan, de persoonlijke werkwijze, de praktijk. De bijeenkomst is bedoeld als eerste keer, ter inspiratie. Samen met de deelnemers bespreken we ook de wensen voor het vervolg. Jouw inbreng is mede bepalend. Voor wie? De bijeenkomst is voor docenten VO en vervolgopleidingen (MBO); ook bovenbouwleerkrachten van het PO zijn van harte welkom; naast vakdocenten geschiedenis en maatschappijleer, zijn ook andere docenten van harte welkom. Aanmelden Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht i.v.m. de catering. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sbr@wolfert.nl. Vermeld hierbij s.v.p. de naam van je school, de gemeente waar je school staat en het vak dat je doceert. We hopen je op 22 april te verwelkomen!

Examentrainer

MijnExamenTrainer is een app die leerlingen van vmbo, havo en vwo helpt in hun voorbereiding op het centraal examen geschiedenis door middel van video’s en oefenvragen. De volledige versie bevat voor het vmbo 23 video's en voor havo/vwo 18 video's. Gesproken tekst wordt ondersteund en gevisualiseerd met de belangrijkste begrippen en afbeeldingen. De leerstof die in de video's wordt behandeld is gebaseerd op de inhoud van de examensyllabus (College voor Examens, 2014). Voor dit jaar zijn dit de hoofdstukken Staatsinrichting en Verzuiling en Historisch Overzicht voor het vmbo. Voor havo en vwo zijn dit De Republiek in een tijd van vorsten en De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 - 1965.

Eerste Wereldoorlog 1

Ook in deze nieuwsbrief weer aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. In de beeldbank van Huize Doorn staan foto's uit het familiearchief van de voormalige Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941), die sinds 1920 tot zijn dood in Huis Doorn verbleef, en enkele verwante collecties. De hele fotocollectie bestaat uit ruim 12.000 foto's. Inmiddels zijn er circa 6500 gedigitaliseerd uit de periode 1845 tot 1941.

Eerste Wereldoorlog 2

De Duitse televisie zender ZDF heeft een website gewijs aan de Eerste Wereldoorlog met o.a. verschillende korte filmpjes over het eerste oorlogsjaar.

Eerste Wereldoorlog 3

De Russische Marina Yurlova vertelt in deel 1 van de achtdelige internationale serie 14-18: Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog hoe haar land wordt klaargestoomd voor de strijd. De serie belicht de oorlog aan de hand van dagboekfragmenten van Yurlova en 13 tijdgenoten.

Deel 1 "De afgrond", aanstaande zaterdag, vertelt over de aanloop en het uitbreken van de oorlog. Mannen worden opgeroepen voor het leger of melden zich vrijwillig. Vrouwen zoals Marina, ouders en kinderen blijven alleen achter. De stemming is verrassend opgewekt en niets wijst op het slepende en allesverwoestende conflict dat zal volgen.

Bekijk op onze speciale WO1-website:
Keizer Franz Joseph I wordt toegejuicht in Wenen (1910) Keizer Wilhelm II inspecteert zijn troepen (1914) Angst voor een wereldoorlog in de 19e eeuw In Europa - Dawn of the Century - het hoopvolle begin van de 20ste eeuw (VPRO, 2007)

Zie ook: http://www.geschiedenis24.nl/wo1/nieuws/1418-internationale-serie.html

Erfgoedprojecten Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht heeft in opdracht van de provincie Utrecht erfgoedprojecten voor PO en VO ontwikkeld. Helaas heeft de provincie Utrecht haar ambities op het gebied van cultuureducatie moeten bijstellen. Als uitvoerende organisatie op het gebied van erfgoededucatie richt Landschap Erfgoed Utrecht zich nu vooral op primair onderwijs. Landschap Erfgoed Utrecht zet geen erfgoedprojecten meer uit, maar heeft haar bestaande projecten zoveel mogelijk geborgd.

Visual culture of the American Civil War

Website met veel beeldmateriaal over de Amerikaanse Burgeroorlog

Film & Geschiedenis

Film & Geschiedenis is een Belgische website geheel gewijd aan het gebruik van historische speelfilms in de geschiedenisles.

Geschiedenis films

Nummer 158 van Geschichte lernen is geheel gewijd aan het gebruik van speelfilmfragmenten in de geschiedenisles. Suggesties zijn er voor o.a. Spartacus, Conquest of paradise, Luther, Napola en Inglourious Bastards.

De Gouden middeleeuwen

Met deze tentoonstelling (25 april t/m 26 oktober) rekent het Rijksmuseum van Oudheden af met het sombere beeld van de Vroege Middeleeuwen. Het is een expositie voor jong en oud, met nieuwe verhalen over de Nederlanden in de zogeheten Merovingische tijd, tussen 400-700 na Chr. Dat blijken namelijk helemaal geen Dark Ages te zijn, maar juist gouden tijden!

Gouden Middeleeuwen laat zien hoe 1500 jaar geleden het leven was in onze streken en welke rol Nederland speelde in de wereldwijde handelsnetwerken van het vroegmiddeleeuwse Europa. Daarbij is een aparte zaal gewijd aan het prachtige, maar onbekende Merovingische glas. Natuurlijk is er veel aandacht voor de archeologische topvondsten uit deze tijd, zoals de gesp van Rijnsburg, de goudschat van Olst, de buidelbeker van Bergeijk en een nieuwe muntschat.

Doe de prehistorie!

‘Doe de Prehistorie!’ wordt door het Gallo-Romeins Museum in Tongeren (Belgisch Limburg) aangekondigd als ‘een belevenisvolle uitstap voor het hele gezin’. Het gerenommeerde museum heeft een tentoonstelling ingericht over het harde leven van de jagers-verzamelaars, pakweg 10.000 jaar geleden. In een decor van boomstronken, leder en ruwe steen bestudeer je hun vuurstenen werktuigen. Ook zijn er opgezette dieren, leerrijke films en spelletjes.

Het aardige is dat kinderen zelf de belangrijkste handelingen van de prehistorische mens uitvinden en uitvoeren. Dankzij de helpende hand van animatoren kan je na afloop jagen, vuur maken, steen kappen en huiden bewerken. Een bezoek aan ‘Doe de Prehistorie!’ is inbegrepen in de toegangsprijs van het Gallo-Romeins Museum. Voor meer informatie: www.galloromeinsmuseum.be


 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.