Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 38, april 2014 I

Mapping the world

Voor liefhebbers van kaarten en vooral cartografie staat op Histoforum een uitgebreide bespreking van de op DVD verkrijgbare Britse serie Mapping the world. Geschiedenis van de cartografie. Deze bespreking is geschreven door de Belg Jos Martens, die een kenner bij uitstek is van de wereld van de cartografie en meer in het bijzonder van de cartografie van pre-Columbiaans Amerika.

Koreaoorlog

A collection of primary source documents related to the Korean War. Obtained largely from Russian archives, the documents include reports on Chinese and Soviet aid to North Korea, allegations that America used biological weapons, and the armistice. Ook de Truman bibliotheek beschikt over veel bronnenmateriaal over deze oorlog. Op deze website vindt u een filmpje van de toespraak van Truman over de Koreaoorlog.

Oefenen voor het examen

Leerlingen van het vmbo vinden op deze pagina van Histoforum verschillende meerkeuzetoetsen met directe feedback over het Historisch overzicht en op deze pagina toetsen over staatsinrichting.
Havo en vwo leerlingen kunnen op deze pagina oefenen met chronologievragen.

De eerste Wereldoorlog door de ogen van kinderen

De nieuwe NTR-serie ‘Kleine handen in een grote oorlog 1914-1918’ is een interessante Europese coproductie voor jongeren van negen tot veertien jaar. De achtdelige serie brengt de Eerste Wereldoorlog weer tot leven met een boeiend samenspel van authentieke dagboeken, zeldzame archiefbeelden, speelgoed¬maquettes en meeslepend drama. Vanaf zondag 6 april 2014 wekelijks te zien bij de NTR om 19.00 uur (Zapp op Ned. 3).Precies een eeuw geleden raasde de Eerste Wereldoorlog over alle continenten. Kinderen in vele landen beschreven hun belevenissen en diepste emoties in brieven en dagboeken. Door een samenspel van authentieke archief¬beelden, sfeer¬volle speelgoedmaquettes en gedrama¬tiseerde scènes worden de avonturen van jeugdige hoofdpersonen invoelbaar voor hun leef¬tijd¬genoten van nu. Een Duitse verstekeling verrast een Amerikaans meisje op zee; een Russische weesjongen wil mee¬vechten in het leger van de Tsaar. Behalve een andere locatie en een nieuwe held heeft iedere aflevering een eigen thema: zoals de spectaculaire ontwikkeling van de medische zorg of de emancipatie van vrouwen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Het Mediafonds.

Aansluitend bij de serie wordt voor kinderen van acht tot twaalf jaar een interactieve webcomic uitgebracht, die hen op verantwoorde, maar speelse wijze vertrouwd maakt met de Eerste Wereld¬oorlog. Een sterke visuele vormgeving en aangrijpende verhalen uit originele dagboeken brengen de jonge spelers honderd jaar terug in de tijd. In vier avontuurlijke missies ervaren zij dilemma's die de grens tussen goed en fout doen vervagen, zoals een U-boot-kapitein bij een zinkend passagierschip of een verdwaalde piloot zonder parachute. Gedoseerde informatie op relevante momenten zorgt voor een dieper begrip van de historische context. Producent: Submarine i.s.m. de NTR. Deze webcomic is mede mogelijk gemaakt door Het Mediafonds. Voor meer informatie kijk op: www.ntr.nl/kleinehanden 

De Agrarische Revolutie

De Agrarische Revolutie is onderdeel van het Big History project met o.a. een filmpje waarin de bedenker van Bih Gistory uitlegt waarom grote rijken wel aan expansie moesten doen.

Word toetsauteur voor Geschiedeniswerkplaats!

Noordhoff is op zoek naar docenten uit de onderbouw die bekend zijn met de toetsmethode RTTI. Als auteur maakt u deel uit van een team van docenten die nieuwe toetsen samenstellen voor het lespakket van Noordhoff. Belangrijk is dat u goed feedback kunt verwerken en goed met deadlines kunt omgaan.
Interesse?
Stuur dan uw reactie, plus een voorbeeld van uw materiaal, naar Sarah Bonsing, projectleider Geschiedeniswerkplaats via s.bonsing@noordhoff.nl.

The Big Myth

The big myth is een dvd-project met 25 ontstaansmythes uit alle delen van de wereld. Negen ervan zijn ook (zonder kosten) te bekijken op internet.

Auschwitz

De geluidsopnamen die werden gemaakt van de processen die werden gevoerd tegen mensen die betrokken waren bij de moorden in het concentratiekamp Auschwitz zijn nu op internet beschikbaar.

Groei van de grachtengordel

Op YouTube staat een prachtig filmpje van de uitbreiding van de Amsterdamse grachtengordel.

Vogala

Altijd al willen weten hoe middeleeuwse teksten hebben geklonken. Vogala.org laat het je horen. 

Recensie Monuments Men

Op de website van Jonge Historici Schrijven Geschiedenis staat een recensie van de film Monuments Men

Handel in slaven dagelijks via blog te volgen. Fraaie 3D-animatie slavenschip

Bijna 300 tot slaaf gemaakte Afrikanen zitten opgesloten aan boord van het slavenschip de Eenigheid. Zij zijn geruild tegen goederen als textiel en buskruit. De gebeurtenissen aan de kust van West-Afrika zijn te volgen via de blog over de slavenreis van het Zeeuwse schip de Eenigheid uit 1761-1763. Ga naar: www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl.
Lees verder

Kaarten

Educator Glenn Wiebe (moet haast wel Nederlandse voorouders hebben) houdt, zoals hij zelft zegt, van kaarten. Op zijn website heeft hij links verzameld naar allerlei collecties.

Recensies

Op Histoforum verschijnen geregeld recensies van historische romans en historische non-fictie. Ook de BBC heeft een uitgebreide rubriek met recensies van (Engelstalige) historische werken.

Tentoonstelling George van Raemdonck

Vanaf 5 april 2014 loopt in het A..M. de Jongmuseum een tentoonstelling over de belgische tekenaar Geoge van Raemdonck. In deze tentoonstelling staat de vriendschap en samenwerking tussen de in 1914 uit België gevluchte Van Raemdonck en A.M. de Jong in centraal.  Lees hier een artikel over deze tekenaar. 

Doorstart digitaal cultureel erfgoedplatform innl.nl

Stichting Oneindig Noord-Holland neemt per direct het platform innl.nl over van het Nationaal Historisch Museum. Deze digitale nalatenschap bestaat vooral uit beelden en verhalen die samen de geschiedenis vertellen van alle Nederlanders. Omdat innl.nl niet meer werd geactualiseerd, zou het platform per 2014 verdwijnen. Hierdoor zou een omvangrijke en prachtige virtuele collectie verloren gaan. Dat gebeurt nu dus niet. Sterker nog: samen met haar partners ontwikkelt Oneindig Noord-Holland het platform door tot een nationale erfgoedpagina. Het Nederlandse publiek krijgt hierdoor een completer beeld van de vaderlandse geschiedenis en van al het moois dat er is aan cultuur en erfgoed. Het nieuwe platform gaat uiterlijk in het derde kwartaalvan 2014 live.

Praktijkboek voor (aankomende en beginnende) leraren

Kennis die studenten op de pabo en de lerarenopleiding opdoen, valt pas op z’n plek als zij voor de klas staan. Hoe halen zij het beste uit de beroepsvoorbereiding en stages? Goed lesmateriaal kan daar een nuttige bijdrage aan leveren. Praktijkboek voor leraren ondersteunt de studenten bij zelfreflectie, ervaringsleren op de werkplek en het meten en vastleggen van eigen groei.

Praktijkboek voor leraren maakt studenten verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Voor diverse fases van hun studie krijgen zij gereedschap aangereikt, waarmee de theorie benut kan worden op de werkplek. Zo leren studenten zichzelf als professional én als persoon kennen. Praktijkboek voor leraren heeft een compacte opzet en gaat uit van ‘Leren door doen’. Het boek behandelt de thema’s: Ik als leraar, Mijn werkplek, Mijn lessen en Mijn portfolio. Per onderwerp krijgt de student inzicht in wie hij is, wat hij wil, welke acties hij kan ondernemen en wat het resultaat daarvan is. De student bepaalt zelf welke thema’s op welk moment relevant zijn.

Praktijkboek voor leraren is geschreven voor aankomende en startende leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

De auteurs zijn verbonden aan de NHL Hogeschool. Walter Geerts is lerarenopleider en adjunct-afdelingshoofd Talen. Joke van Balen is docent vakdidactiek Nederlands. Wybe Postma is lerarenopleider en opleider in de school.
Praktijkboek voor leraren –Professionele ontwikkeling op de werkplek
Walter Geerts, Joke van Balen & Wybe Postma
2014, eerste druk / 192 pp. / € 19,50 / isbn 978 90 469 0396 4

Eerste Wereldoorlog

Bij uitgever Ambo/Anthos verscheen, uiteraard in het kader van de herdenking, De 100 beste dichten van de Eerste Wereldoorlog. Geschiedenis24 heeft een speciale website voor 14-18 gemaakt, met o.a.filmpjes.

Amsterdams verleden

Amsterdams verleden is een nieuwe, nu nog tamelijk lege, website over de geschiedenis van Amsterdam, die de moeite waard kan zijn te blijven volgen.  
De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.