Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 41, mei 2014 II

Examenbesprekingen havo en vwo

Op Histoforum vindt u het overzicht met examenbesprekingen voor havo en vwo, die allemaal plaatsvinden op 26 mei. Contactpersoonvoor de VGN is: Wendy Hinke, tel. 074-2427686, mobiel 0640861561. Let op: de locatie Ede/Veenendaal komt dit jaar te vervallen. 

Examenbesprekingen pilot 2014

De landelijke bespreking van de pilot-examens Geschiedenis Havo en VWO vindt plaats op vrijdag 23 mei in Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 Utrecht,
VWO van 14.30 tot 15.45 uur
Havo van 15.45 tot 17.00 uur.

Deze bespreking is bedoeld voor alle docenten/examinatoren van de scholen die dit jaar meedoen aan de pilot-examens. Er zijn voor deze examens dus geen regionale besprekingen.

Examenbesprekingen vmbo

OP Histoforum vindt u een overzicht met de examenbesprekingen vmbo. Contactpersoon voor de VGN is: Bert de Vos, telefoon: 0578-693140, e-mail: bertdevos@upcmail.nl. Zie voor eventuele aanvullingen: www.vgnkleio.nl of www.typischvmbo.nl Indien mogelijk graag van te voren aanmelden bij het vermelde e-mailadres. 

Studiedag Universiteit van Amsterdam

Op vrijdag 20 juni 2014 organiseert de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland de themadag ‘Dat moet je in context zien’.  Op het programma: een lezing over Duitsland 1971-1939 (een van de historische contexten) door Frits Boterman, uitwisseling van best practices over het centraal examen nieuwe stijl, en workshops over onder meer differentiatie, toetsing, en de rol van taal in historisch denken. Alle praktische voorbeelden in de workshops worden gekoppeld aan de historische contexten.

Tijdvakfilmpjes

Verschillende collega's hebben nuttig instructiefilmpjes gemaakt bij bijvoorbeeld kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en/of bij de historische contexten. In de nieuwe rubriek Tijdvakfilmpjes op Histoforum staan ze per tijdvak bij elkaar.

Jeugdcultuur en maatschappijkritiek

Theo Manders is geschiedenisdocent op het Sint Janslyceum in Den Bosch. Voor zijn leerlingen van 3 en 4 vmbo (en iedereen die geÔnteresseerd is) heeft hij een digitale lesbrief samengesteld over 'Jeugdculturen en maatschappijkritiek', die aansluit bij Memo. De lesbrief bevat veel origineel bronnenmateriaal over drie jeugdculturen: nozems uit de jaren vijftig, provo uit de jaren zestig en hippies uit de jaren zestig en zeventig. Het bronnenmateriaal bestaat uit teksten, artikelen, foto's, muziek en videofilmpjes van toen en nu. Als verwerking voeren de leerlingen vier opdrachten uit.
Lees verder op de website van Malmberg.

Romeinenweek

Van 24 mei tot en met 1 juni 2014 vindt voor de eerste maal een nationale Romeinenweek plaats in Nederland. Tientallen organisaties op het gebied van geschiedenis, cultuur en actualiteit, zoals musea, historische verenigingen, overheden, bedrijven en media organiseren een week lang activiteiten voor een breed publiek. De Romeinenweek wordt spectaculair afgesloten op 31 mei en 1 juni met het Romeinenfestival in Nijmegen.

Zie ook de blog van Jona Lendering.

Romeinen in Noord-Duitsland

Steeds vaker vinden archeologen ten oosten van de Rijn in Duitsland restanten van Romeinse militaire nederzettingen. Dat duidt erop dat de Romeinen buiten de Limes, de versterkte grens van hun rijk, veel actiever waren dan gedacht. Zie bijvoorbeeld ook deze recente vondst.

De Eerste Wereldoorlog

Ook in deze aflvering van de Histoforum nieuwsbrief aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. Alan Taylor is een serie van tien afleveringen gestart met foto's uit de Eerste Wereldoorlog. Iederezondag verschijnt een nieuwe aflevering. De eerste aflevering vindt u hier.

De Eerste Wereldoorlog en de BBC

Deze website van de BBC over W.O.I is speciaal ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Grondwet

De Nederlandse grondwet is door BureauTaal samen met een commissie van staatsrechtdeskundigen herschreven in eenvoudig Nederlands. BureauTaal is met deze app gekomen, omdat de juridische taal van de grondwet zelfs voor de meeste volwassenen moeilijk te begrijpen is. "Juristen dachten dat het niet kon, maar het is gelukt", aldus directeur Visser van BureauTaal. De app 'Grondwet' heeft in maart 2014 de prestigieuze internationale Language Industry Award gewonnen.

Egypte

Hoe de Egyptenaren de zware blokken hebben versleept is op gezette tijden voorwerp van onderzoek, niet alleen van archeologen en Egyptologfen, maar ook van onderzoekers uit andere disciplines en dat gaat niet altijd goed. Althans dat blijkt uit een stuk van Prof. Harco Willems en Prof. Gert Verstraeten

Tijdvakken-aanbod Rijksmuseum van Oudheden in schooljaar 2014-2015

Rondleidingen voor examenleerlingen havo en vwo en studiedag voor docenten Het Rijksmuseum van Oudheden start in het schooljaar 2014-2015 met Tijdvakken-rondleidingen bij het centraal examen Geschiedenis ‘nieuwe stijl’ voor havo en vwo. Aan bod komen de tijdvakken Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders en Steden en staten.

Door de lesstof in de rondleidingen te koppelen aan verhalen over de museumcollectie, leren de leerlingen de kenmerkende aspecten van elk tijdvak te herkennen en begrijpen. Voor docenten is er op maandag 29 september 2014 opnieuw een Tijdvakken-studiedag, georganiseerd in samenwerking met de VGN. Meer informatie staat op www.rmo.nl/vo.

De Tijdvakkenrondleiding voor havo en vwo-examenleerlingen worden gegeven door ervaren museumdocenten. De verhalen die zij vertellen bij de museumcollectie verlevendigen de kenmerkende aspecten van de tijdvakken, zodat de leerlingen die beter herkennen, begrijpen en onthouden. Een rondleiding duurt een uur en kost €50 voor een groep van maximaal 15 leerlingen.

Er kan gekozen worden voor een rondleiding Jagers en boeren (afdeling Archeologie van Nederland en Nabije Oosten), Grieken en Romeinen (afdeling Grieken en afdeling Romeinen) en Monniken en ridders/Steden en staten (afdeling Archeologie van Nederland). Vanwege een interne verbouwing zijn de rondleidingen te boeken tot en met 10 mei 2015. Reserveren kan via www.rmo.nl/tijdvakkenrondleidingen

Tijdens de Tijdvakken-studiedag voor docenten op 29 september (13.00-17.00 uur) geven museumconservatoren lezingen waarin ze dieper ingaan op de kenmerkende aspecten van de eerste vier tijdvakken, met sprekende voorbeelden uit de museumcollectie. Kosten € 40, inclusief toegang museum. Aanmelden kan via www.rmo.nl/tijdvakkenlezingen  

Ondergedoken als Anne Frank

Ondergedoken als Anne Frank is een websiet gewijd aan de verhalen van andere onderduikers dan Anne Frank. Verschillende Nederlanders vertellen in een paar minuten iest over hun eiegen ervaringen als onderduikers op verschillende plaatsen in Nederland. 

Tachtigjarige Oorlog begon met een nederlaag

De Tachtigjarige Oorlog, tegenwoordig meestal de Opstand genoemd, begon, zo leren kinderen al decennia lang, met de, gewonnen, slag bij Heiligerlee.  Onjuist, menen Peter Nissen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en Hein van der Bruggen, een Roermondse jurist en historicus, in een stadsgeschiedenis van Roermond. De oorlog tegen de Spaanse bezetter begon met een mislukte poging Roermond in te nemen en een daarop volgende nederlaag van de troepen van Oranje.

Verlichting en democratische revoluties (1680-1800)

Nascholingscursus voor docenten geschiedenis VO
Komend najaar start een nieuw type nascholingscursus, aangeboden door het ICLON - Universiteit Leiden en de Open Universiteit. De voordelen van inhoudelijke expertise, vakdidactische ondersteuning en flexibel afstandsonderwijs gecombineerd!
Inhoud
• Denken over staat en samenleving, vrijheid en slavernij, in Europa en in niet-Europese samenlevingen tussen 1680-1800
• Spinoza, Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu en Raynal
• De link tussen ideeŽn en revolutionair handelen
• Samen met collega's nadenken over inhoud en vakdidactiek, en uitwisselen van lesmateriaal
ICLON - Universiteit Leiden en Open Universiteit
Cursus: oktober - december 2014 (locatie OU-Utrecht)
Docenten: Dr. Stephan Klein en Dr. Susan Hogervorst
Informatie en aanmelden (vůůr 15 juni): www.ou.nl/lerarenuniversiteit

Oproep vanuit het Amsterdam Museum

Voor het aankomend schooljaar wordt er weer een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld in het Amsterdam Museum: voor het havo/vwo heeft dit programma betrekking op de historische context ‘De Republiek 1515-1648’ en voor het vmbo op het CE onderdeel Nederlandse staatsinrichting. Om deze programma’s zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de docenten en het curriculum – en om docenten zelf hun ideeŽn in te laten brengen - willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst in het Amsterdam Museum om samen met een groep docenten een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma.
Voor de bijeenkomsten zijn de volgende data vastgesteld:
Havo/vwo: dinsdag 10 juni 1600 -1730
Vmbo: vrijdag 13 juni 1600 -1730
Wilt u hieraan meewerken? Mail dan naar m.mollema@amsterdammuseum. Komen de data u niet uit maar wilt u toch graag een bijdrage leveren? Mail dan voor een persoonlijke afspraak.

Midden-Oosten

Onder de titel 40 maps that explain the Middle East vindt u op deze website veertig historische kaarten over het Midden-Oosten, beginnend bij de vruchtbare halve maan tot een kaart van het gebied 's nachts gefotografeerd vanuit de ruimte.

Een bijzonder project

Adventure '14 is een bijzonder project voor basisscholen, waarin op een dag in november 24 scholen, uit 24 landen en 24 tijdzones met elkaar in gesprek gaan over het leven in elk land. Het resultaat moet een e-book worden. Neem eens een kijkje op de website

De Dreyfus-affaire

Robert Harris schreef met De officier een meeslepende thriller over de beroemdste 19e-eeuwse doofpotaffaire. Lees de recensie op Historiek.

Europese Verkiezingen

Op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om de kiezers te helpen bij het bepalen van hun keuze, is de StemWijzer Europa 2014 nu online. Deze werd, in aanwezigheid van vrijwel alle deelnemende politieke partijen, gepresenteerd bij ProDemos.
Het is nu ook mogelijk om via www.votematch.eu ook mogelijk om je StemWijzer-resultaat te vergelijken met partijen uit andere EU-landen. Zo kun je zien welke partij uit bijvoorbeeld Duitsland het beste bij jou zou passen. Vote Match Europe komt online in veertien Europese landen: Duitsland, Groot-BrittanniŽ, BelgiŽ, Polen, Letland, Griekenland, Bulgarije, Oostenrijk, ItaliŽ, Spanje, TsjechiŽ, Slowakije, Frankrijk en Nederland.

ProDemos Binnenhof voor scholen

ProDemos Binnenhof biedt scholen een gratis educatieve dag in politiek Den Haag. Op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met onze democratische rechtstaat en de politieke wereld. Een bezoek aan de Tweede Kamer wordt uiteraard niet overgeslagen.
U kunt de programma's boeken op de website van ProDemos.

Rubens, Van Dyck en Jordaens - de Vlaamse barok

Van 6-4 t/m 28-9 2014 is er in het Rijksmuseum Twente in Enschede een bijzondere tentoonstelling. Aan de hand van meer dan vijftig schilderijen en enkele tientallen prenten geeft de tentoonstelling inzicht in de betekenis, het functioneren en de impact van de 17e-eeuwse kunst zoals ze in Vlaanderen werd geproduceerd. Het merendeel van deze meesterwerken is nooit eerder in Nederland te zien geweest.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.