Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 47, oktober I 2014 

 

Onderzoek invoering nieuw centraal examen geschiedenis in 2015

In de periode 2013-2015 doe ik (Albert van der Kaap) in opdracht van OCW onderzoek naar ervaringen met de invoering van het nieuwe centraal examen in 2015. Doel is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de wijze waarop scholen hun leerlingen op dit examen voorbereiden.

De resultaten van een eerste bevraging van tweede fase docenten (in 2013) zijn begin dit jaar gepubliceerd. Binnenkort volgt een publicatie over de resultaten van een bevraging van leerlingen die in 2014 meededen aan het pilotexamen.

 

Ondertussen heeft u meer ervaring opgedaan met het voorbereiden van uw leerlingen op het nieuwe centraal examen in 2015. Om die reden wil ik het onderzoek uit 2013 graag, in verkorte vorm, herhalen. Daarom het verzoek aan docenten in de tweede fase de vragenlijst op https://www.research.net/s/geschiedenisexamen in te vullen. Het kost u niet meer dan zo'n tien minuten. Onder de deelnemers worden 20 boekenbonnen van 25 euro verloot. 

Vragen uit pilotexamens

Alle vragen uit de pilotexamens vanaf 2006 (havo en vwo) zijn nu geordend op tijdvak en historische context en voorzien van een verwijzing naar examen en vraagnummer. Bij alle vragen uit het eerste tijdvak worden ook de p-waardes vermeld (een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de vraag, hoe hoger de p-waarde des te eenvoudiger de vraag). 

Het zou fijn zijn als de rubriek tijdvaktoetsen van collega's dit schooljaar aangevuld kan worden met nieuwe toetsen. Help elkaar en je helpt jezelf.

Oefentoets bij de kennisbasis

Op de website 10 voor de leraar  staat een complete oefentoets (140 vragen) over de tien tijdvakken. Deze toets met meerkeuzevragen is bestemd voor studenten van de lerarenopleiding, maar ook tweede fase leerlingen kunnen er hun voordeel mee doen.

Geschiedenisdag Leiden

Op vrijdag 31 oktober 2014 zal de Geschiedenisdag rond het thema 'de 19e eeuw: politieke stromingen in Europa en de koloniŽn' plaatsvinden in het Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden. Deze studiedag is bedoeld voor geschiedenisdocenten.
Zie het programma van deze dag. 

Animatie Amsterdam

Er is een nieuwe 'vette' animatie van het groeiende Amsterdam of wel de tweede Gouden Eeuw (1800-1900).

Schandalen in de middeleeuwen

Een overzicht van de tien grootste schandalen van de middeleeuwen.

Piramiden

Bekijk de piramiden van Egypte met Google maps.

LEMO

De website van het Duitse LEMO, het Lebendiges Museom Online, is vernieuwd. De website bevat o.a. een tijdbalk en video's. 

De canon

Voor het basisonderwijs is er nu de Entoen,nu app in een gratis en een betaal versie met informatie over de vijftig canonvensters.

Beter dan fictie – 12 mooie geschiedenisverhalen

Geschiedenis komt tot leven bij de gratie van het verhaal, daarover zijn de meeste historici het wel eens. Een geschiedenisleraar die mooie verhalen vertelt, ervaart dat leerlingen op zulke momenten aan zijn lippen hangen. Voor deze leraren, maar ook voor iedereen die gewoon van een spannend historisch verhaal houdt, is het boek Beter dan fictie. De mooiste geschiedenisverhalen. (Omniboek, 2014)

Google Maps

Google Maps heeft een pagina met een aantal historische kaarten. Het aardige hiervan is dat deze historische kaarten overlays zijn over de huidige kaarten, waarbij je historische kaart kunt laten overvloeien in de moderne kaart en omgekeerd. Er zijn bijvoorbeeld kaarten over de inrichting van Europa als gevolg van de conferentie in Parijs in 1921 en Duitsland in 1938-1939.

Sporen van WWII: een educatieve ontdekkingstocht voor vmbo 3 en havo/vwo 2

In Zeeland heeft de Tweede Wereldoorlog duidelijke sporen achtergelaten. Op verschillende plekken liggen bunkers, monumenten en andere overblijfselen. Langs de kust van West-Europa lag bijvoorbeeld de Atlantikwall: een lang verdedigingswerk waarmee de Duitsers het bezette gebied verdedigden.

In september, oktober en november 2014 herdenken we de bevrijding van grote delen van Zeeland, 70 jaar geleden. Een goede gelegenheid om in de klas aandacht te besteden aan dit actuele thema.

Met de webquest Sporen van WWII gaan leerlingen zelf op zoek naar verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Ze kruipen in de huid van een fotograaf, burger, verzetsstrijder of historicus en doen onderzoek naar een zelfgekozen locatie. Wat is hier gebeurd? Wat waren de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Zeeland? Hoe was de situatie op andere plekken aan de West-Europese kust? De gevonden informatie verwerken ze in een filmpje, verslag, PowerPoint, collage, infographic of brief.

De webquest bestaat uit zeven stappen, nuttige informatiebronnen en een interactieve kaart. De webquest is geschikt voor vmbo 3 en havo/vwo 2, voor het vak geschiedenis. www.sporenWW2.nl is gemaakt in opdracht van Provincie Zeeland en Gemeente Middelburg. Van de webquest is ook een Engelse, Vlaamse en Franse versie voor scholen in Essex, West Vlaanderen en Noord Frankrijk.
www.sporenww2.nl , www.sporenww2.be , www.tracesofww2.uk , www.tracesde3945.fr

Oproep

Donderdag 25 september was er op Canvas een Britse documentaire met de titel Hitler's Children, over kinderen en kleinkinderen van Nazi-kopstukken. Doordat de uitzending veel later dan gepland begon liep collega Willy van de Berg de uitzending mis. Hij zou een een kopie van de uitzending zeer op prijs stellen. Zijn e-mail adres is willyvanden@gmail.com

Global Egyptian Museum

De Global Egyptian Museum is een website met een zeer groot aantal afbeeldingen over het oude Egypte.

Prenten W.O.I

World War I in motivational popular prints from 1914 is een Russische website met prenten die een de bevolking enthousiast moeten maken voor de oorlog.

Slideshow (online powerpoint) over de Holocaust

De Holocaust is een online presentatie (slideshow) over de Holocaust, bedoeld als ondersteuning van het verhaal van de vernietiging van zes miljoen joden. Wees bij het gebruik ervan wel kritisch. De opmerking op dia 8 dat tijdens de Wanneseeconferentie werd besloten tot de massale uitroeing van de joden, is bijvoorbeeld onjuist.


 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.