Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 46, september II 2014 

Pilotexamens

Bij alle vragen uit het eerste tijdvak wordt, in de word-bestanden per tijdvak, vermeld uit welk examen de vraag afkomstig is en wat de p-waarde van de vraag is. De p-waarde is een indicatie van de moeilijkheidsgraad. De p-waarde ligt tussen 0 en 100 en hoe hoger het getal des te beter is de vraag gemaakt. Van het tweede tijdvak worden geen p-waardes bepaald (wachtwoord vereist).

 


Met het excel-bestand op de homepage kunt u per tijdvak en context gemakkelijk een keuze maken tussen moeilijke en eenvoudige opgaven. Als u de p-waardes ook vermeld op de toets kan een leerling zijn eigen score vergelijken met de gemidde;lde score van alle leerlingen in Nederland.

VMBO-conferentie 7 november

Ook dit jaar vindt er een vmbo examenconferentie voor geschiedenisdocenten plaats! Deze 7e vmbo conferentie, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, VGN en Prodemos is op vrijdag 7 november a.s.
Nieuwe opzet dit jaar is dat er drie onderwerpen centraal staan: Staatsinrichting, Europese Unie en Midden-Oosten. Er worden drie inhoudelijke lezingen met aansluitende didactische workshops aangeboden. Het doel van deze conferentie is docenten informatie en concreet lesmateriaal mee te geven zodat ze hun leerlingen effectiever kunnen voorbereiden op het VMBO-examen geschiedenis. In alle lezingen en workshops krijgt u tips en materiaal dat aansluit bij het examenprogramma.
Datum/tijd: vrijdag 7 november 2014 van 10.00 tot 16.30 uur op de Uithof te Utrecht
Kosten: 210 € p.p. (incl. drinken, lunch, werkmateriaal en nascholingscertificaat)
U kunt zich hier opgeven. Op die pagina vindt u ook het volledige programma.

Wijzigingen tweede tijdvak

De afgelopen examenjaren hebben diverse betrokkenen in de examenketen een aantal probleempunten ervaren. Zij hebben deze aan het CvTE voorgelegd. Op basis hiervan is er een aantal wijzigingen aangebracht.
Lees verder

Praktijkmiddag ce 2015 op 1 oktober

Het programma voor de bijeenkomst op 1 oktober a.s. in Zeist is bekend. U kunt zich nog tot 19 september aanmelden.

Nascholingsbijeenkomst DDR

Op 30 oktober organiseert het Duitsland Instituut in Amsterdam van 15.00-17.30 uur een nascholingsbijeenkomst over de verhouding tussen brugers, staat en partij in de DDR.

Jouw klas(lokaal) als onderdeel van een tentoonstelling

Wat als je een lokaal tot je beschikking krijgt in het museum? En je gesprekken met je leerlingen, werkstukken, briljante opmerkingen achter blijven na je les? Een museumzaal als leslokaal! Jouw lessen en alles wat er uit voortkomt worden zo onderdeel van de tentoonstelling.
Van 22 november 2014 tot 22 februari 2015 is in het Van Abbemuseum is de tentoonstelling Bekentenissen van de Imperfecte – 1848 – 1989 – vandaag te zien. De tentoonstelling is een speelse ontdekkingsreis door de moderne tijd, die de bezoeker uitnodigt om op een frisse manier na te denken over de wereld waarin we leven en de geschiedenis waaruit ze voortkomt. Kom les geven in zelf gekozen thema's rond de markante momenten in de geschiedenis: 1848, 1989, maar ook de wereld van nu. En laat zien welke onderwerpen van belang zijn voor je leerlingen, maar ook voor het museum en onze bezoekers. Neem ons mee in jouw verhalen en die van je leerlingen. Wil je mede-curator worden van onze tentoonstelling? Stuur dan een mail naar: Loes Janssen, lgj.janssen@vanabbemuseum.nl
Meer informatie over de tentoonstelling

Vesalius

2014 is niet alleen het jaar waarin we het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 herdenken, maar ook het jaar van Vesalius (31 december 1514 – Zakynthos (Griekenland), 15 oktober 1564). De ‘vader van de moderne anatomie’ werd 500 jaar geleden geboren als Andries van Wesel. Op Histoforum een bespreking van de roman over Vesalius van Joris Tulkens.

Collegedag Geheime diensten en spionage van Historisch Nieuwsblad en Geschiedeniswerkplaats.

In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam organiseert Historisch Nieuwsblad voor de vijfde keer dit jaar een Collegedag en wel op 24 oktober van 09.00-17.00 uur. De dag bestaat uit vijf colleges. Hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies Bob de Graaff begint de dag met een historisch overzicht van de opkomst van inlichtingenorganisaties tot nu. Historicus Constant Hijzen vervolgt met een college over de institutionalisering van inlichtingendiensten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ruslandkenner Ben de Jong laat vervolgens zien hoe de KGB te werk ging tijdens de Koude Oorlog. Hoogleraar conflict en veiligheid Beatrice de Graaf besluit de dag met een lezing over terrorisme, de Stasi en de bestrijding van spionage. Aansluitend maakt u onder leiding van methodedidacticus Tom van der Geugten van Geschiedeniswerkplaats de colleges direct toepasbaar voor uw lessen.
Meld u nu aan en betaal slechts € 24,95! Als niet-abonnee van het Historisch Nieuwsblad betaalt u € 89,95 voor het deelnemen aan een Collegedag. Als abonnee betaalt u € 69,95. Als exclusief partner van de collegedagen kunnen wij de eerste 50 docenten die zich hier inschrijven kaarten aanbieden voor slechts € 24,95. Daarna betaalt u als geschiedenisdocent € 49,95 als u zich via Geschiedeniswerkplaats aanmeldt. 

Didactiekconferentie

De jaarlijkse didactiekconferentie van VGN 31 oktober en 1 november in Vught. Twee conferentiedagen boordevol interessante workshops, een uitgebreide leermiddelenmarkt en prikkelende lezingen. En uiteraard meer dan genoeg tijd om ervaringen uit te wisselen, nader kennis te maken en nieuwe contacten op te doen. Kortom, leerzaam, inspirerend en nog erg gezellig ook!
Workshops; een greep uit het aanbod: - Relevantie in de geschiedenisles’ door Arie Wilschut, - 'Geschiedenis en Minecraft-lego over lesgeven aan de onderbouw’ door Esther Koops, - ‘Historische Context Duitsland’ door Tom Sas, -‘Strips in de geschiedenisles’ door Ger Jan Onrust, - 'Scherven workshop' - door Museum Het Valkhof in Nijmegen. Leermiddelenmarkt: behalve de uitgevers brengen o.a. diverse instanties als Pro Demos en de Anne Frankstichting u op ideeŰn. Lezingen van Koen Henskens en Nelleke Noordervliet beloven nieuwe inzichten.
Kosten: € 375 [voor leden €350] (inclusief: koffie/thee, lunches, diner, overnachting, ontbijt en nascholingscertificaat)
U kunt zich hier inschrijven. Het complete programma vindt u op deze pagina.

Millo, historische kaarten

Hoe groot was het Romeinse Rijk? Wat hoorde bij de Republiek der Nederlanden? En waar lag het front in de Eerste Wereldoorlog? Voor de leraar geschiedenis is het handig als hij landkaarten kan gebruiken om dit aan te wijzen. Lange tijd hingen er in klaslokalen wandkaarten waarop de leraar met zijn aanwijsstok steden, veldslagen, en grenzen kon aanwijzen.
De laatste jaren veroveren digi-en smartboard en de tablet klaslokalen. Om leraren in het digitale tijdperk dezelfde mogelijkheden te geven, is Millo ontwikkeld. Millo is een interactieve historische atlas voor tablets, digi- en smartborden. Millo bestaat uit historische kaarten die gemaakt zijn aan de hand van de tien tijdvakken en de bijbehorende kenmerkende aspecten. De kaarten bevatten ook objecten die versleepbaar zijn en vaak met elkaar reageren. De docent kan de stof uitleggen, waarna de leerlingen dit op het bord (of op een pc/tablet) zelf kunnen uitproberen.
Millo is een online applicatie die draait op Internet Explorer (vanaf versie 9), Chrome en Firefox.

Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw

Deze maand verschijnt bij uitgeverij Vantilt een bijzonder boek vol vieze liedjes uit de zeventiende en achttiende eeuw. Hoewel er al langere tijd veel aandacht is voor de cultuur en economie in de Lage Landen in deze periode, bleef de erotische cultuur onderbelicht. Met Vieze liedjes wordt dit hiaat gedicht.

Middeleeuwse ontdekkingen

Op deze website worden kort tien ontdekkingen in de middeleeuwen beschreven die de wereld veranderden. 

Het smalste huis van Dordrecht

Slenterend door de binnenstad van Dordrecht, na een bezoek aan het prachtige museum aldaar, kwam ik voorbij  het huisje links op de foto. Ik kreeg het gevoel dat het zich, tegen beter in, zo snal mogelijk probeerde te maken  om tussen twee andere grote panden door de weg te bereiken. Ga eens even aan de kant lijkt het te zeggen en het had bijna de weg bereikt toen het voor eeuwig klem kwam te zitten. Volgens een opschrift werd het huis aan de Voorstraat 265 daarmee het smalste huis van Dordrecht. Op zoek naar meer informatie op mijn mobiele telefoon kwam ik er al snel achter dat dit predikaat betwist wordt.
Lees verder

Nascholing Holocaust

Op zaterdag 4 oktober nodigt het Niod u uit voor een gratis bijscholing, waarin den zgn. Spielberg-tapes worden ge´ntroduceerd, en aan u praktische handvatten worden aangeboden om eigen lessen samen te stellen.
Een bijeenkomst voor docenten, om kennis te maken met de mogelijkheden van deze unieke vorm van Oral History en om gezamenlijk de mogelijkheden af te tasten voor gebruik in de lespraktijk. Maak kennis met verschillende digitale mogelijkheden om een les samen te stellen met persoonlijke herinneringen aan het verlies van familieleden en vrienden, maar ook aan het vooroorlogse (joodse) leven in Nederland en over hoe overlevenden na de verschrikkingen verder gingen.
Tijdens de bijscholing krijgt U toegang tot een besloten community, een introductie op diverse uitgewerkte thema’s, en een lesvoorbeeld, en tevens de mogelijkheid om direct met het materiaal aan de slag te gaan. Na afloop kunt U via de community ook thuis met de interviews verder werken.
De bijscholing wordt verzorgd door Kori Street, Director of Education van de USC Shoah Foundation en Maria van Haperen, educatie specialist van het NIOD.
Van 11.00 – 15.30 uur. U kunt zich aanmelden via aanmelden@niod.nl o.v.v. 4 oktober bijscholing. Maximaal aantal deelnemers 20. Alle deelnemers ontvangen per mail een bericht van bevestiging. Hen wordt geadviseerd om een laptop mee te nemen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 september.

Mythes over de middeleeuwen

'We leven niet meer in de middeleeuwen', hoe vaak hoor je een dergelijke opmerking niet. Over geen periode in de geschiedenis bestaat waarschijnlijk zo'n verkeerd beeld als over de middeleeuwen. Op deze pagina worden 15 mythes ontzenuwd. 

Shortlist Libris Geschiedenis Prijs 2014 bekend

De shortlist met vijf genomineerden voor de Libris Geschiedenis Prijs 2014 is vandaag bekendgemaakt in de Volkskrant en op www.librisgeschiedenisprijs.nl .
Genomineerd zijn:
Bas von Benda-Beckmann: De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis (Uitgeverij Boom)
Hans Daalder en Jelle Gaemers: Premier en elder statesman. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1948-1988 (Uitgeverij Balans)
Sandra Langereis: De woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589) (Uitgeverij Balans)
Dik van der Meulen: Koning Willem III. 1817-1890 (Uitgeverij Boom)
Annejet van der Zijl: Gerard Heineken. De man, de stad en het bier (Uitgeverij Querido | Uitgeverij Bas Lubberhuizen)

Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-Guinea

Het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek presenteren van 4 oktober 2014 t/m 15 januari 2015 de tentoonstelling ‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw Guinea’.
In 1962 nam Nederland noodgedwongen afscheid van Nieuw-Guinea. De tentoonstelling ‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-Guinea’ gaat over Carel Jan Schneider (1932-2011), die als Controleur bij het Binnenlands Bestuur met de Papoea’s werkte in dit ‘laatste stukje tropisch Nederland in de Pacific’. Onder het pseudoniem F. Springer schreef Schneider verhalen die sterk ge´nspireerd zijn door zijn ervaringen op dit immense eiland.
In de expositie zijn (bewegende) beelden, voorwerpen en documenten uit Schneiders privÚ-collectie te zien. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee naar de Baliemvallei, een ge´soleerd gebied in het centrale bergland van Nieuw-Guinea, waar Schneider twee jaar met zijn gezin woonde. Centraal staan het leven en werk van bestuursambtenaar Schneider en zijn contacten met de plaatselijke Papoea’s, de Dani, in de laatste jaren van het Nederlands bestuur in de vallei. Samensteller van de tentoonstelling is Liesbeth Dolk, de biografe van F. Springer.
Carel Jan Schneider moest in 1962 terugkeren naar Nederland, maar de Papoea’s en hun land bleven in zijn hart. Kort na zijn thuiskomst schreef hij binnen enkele weken Met stille trom, een neerslag van zijn ervaringen als Controleur Baliem. Op zijn verzoek werd deze roman toen niet uitgegeven. Vlak voor zijn dood bewerkte Schneider de proeven met nieuw enthousiasme. In 2012 werd Met Stille Trom, een journaal door Querido uitgebracht. Waarom het boek in 1962 niet verscheen, en in 2012 wŔl, onthult Schneider zelf in zijn Voorwoord bij deze postuum gepubliceerde roman. Samen met zijn andere verhalen over Nieuw-Guinea vormt dit boek een leidraad bij de tentoonstelling.

W.O.I 

First World War, the story of a global conflict is een hald uur durende documentaire in zeven episodes met een overzicht van de Eerste Wereldoorlog, wel in het Engels, met eventueel Duitse ondertitels.

Apocalyps World War I

100 jaar na de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog verschijnt Apocalypse World War 1, de duurste en meest complete documentaire ooit gemaakt over de Eerste Wereldoorlog. Deze documentaire op vijf disks is o.a. te koop bij Bol.com.

Miljoenen foto's

Op Flickr staat  Internet Archive Book Images, een collectie van miljoenen historische foto's die u in uw presentaties kunt gebruiken.

Teacher Gaga over history on YouYube

Op YouTube hebben leraren van Hawaii  Amy Burvall and Herb Mahelona hun geschiedenislessen verpakt in muziek video's die in heel Amerika steeds populairder worden.

Lees verder.

Digitale les bij de strip ‘Nieuwe Vrienden’ daagt leerlingen uit tot nadenken

Hoe ontstaan nieuwe vriendschappen en wat doe je als iemand wordt buitengesloten? Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, en voor groep 8 van het basisonderwijs is er nu een digitale les bij de educatieve strip ‘Nieuwe Vrienden’. Via animatiefilmpjes en discussievragen verkennen leerlingen de thema’s identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie. Wat gebeurt er? Wat vinden leerlingen hiervan? En: wat kunnen ze zelf doen tegen vooroordelen en discriminatie?

Meer over Nieuwe Vrienden op de Docentenportal
Column Nieuwe Vrienden
Naar de digitale les VO:
Naar de digitale les PO

De Docentenportal van de Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting biedt didactische tips en flexibel inzetbaar lesmateriaal met concrete werkvormen voor met name PO en VO. Natuurlijk rond Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog, maar ook rond gevoelig liggende onderwerpen als vooroordelen, beeldvorming en antisemitisme.
Wij ontwikkelen ons lesmateriaal op basis van onderzoek en in samenwerking met docenten, en testen het uitvoerig op scholen. Zo komen we tot stimulerende en bewezen succesvolle educatieve producten, waar leerlingen graag mee werken.
Naast ons lesmateriaal bieden we ook ondersteuning, bijvoorbeeld handvatten voor het reageren op antisemitische uitingen de klas. Hiernaast staan we altijd open voor vragen en suggesties uit het veld.


 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.