Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 62, mei II 2015 

 

Data en plaatsen examenbesprekingen havo/vwo en vmbo

Op de website van de VGN en op Histoforum staan de data en plaatsen waarop de examenbesprekingen havo/vwo in 2015 plaatsvinden. De data en plaatsen van de examenbesprekingen vmbo vindt u hier.

Nascholing De Verlichting

Op vrijdag 19 juni 2015 organiseert de Universiteit van Amsterdam voor geschiedenisdocenten de scholingsdag Alles is verlicht. Dr. Joris Oddens, onderzoeker en docent in Amsterdam, Nijmegen en Groningen, bijt het spits af met een lezing over Verlichting en democratische revoluties in de (Bataafse) Republiek. Hoe maken we dit abstracte maar belangrijke tijdvak toegankelijk en relevant voor leerlingen?
Na de lezing is er gelegenheid om in roulerende tafelgroepen ervaringen, knelpunten en ideeŽn uit te wisselen over het nieuwe centraal examen, de worsteling met de didactiek achter oriŽntatiekennis en contexten, en de inrichting van het programma in de bovenbouw.
In de middag zijn er workshops over differentiatie, schrijfopdrachten bij geschiedenis, de rol van taal bij historisch redeneren, erfgoed & multiperspectiviteit, Big History en werken met een tijdvakkendossier. Alle praktische voorbeelden in de workshops worden gekoppeld aan de historische contexten.
Datum vrijdag 19 juni, 09.30-16.45 uur
Locatie Oudemanhuispoort, Amsterdam
Kosten € 135,-, iInclusief lunch, koffie/thee, borrel en een usb-stick met alle materialen, waaronder een fraaie collectie afbeeldingen bij alle historische contexten.
Het volledige programma kunt u lezen in de nieuwsbrief. Direct inschrijven? Ga dan naar het formulier.
Meer informatie of vragen? Stuur een email naar Gerhard Stoel via info@ivgd.nl

De geschiedenis van de wereld op de kaart

Kan dat, de geschiedenis van de hele wereld op ťťn kaart. Op deze website staat een kaart waarop dat in ieder geval is geprobeerd. Gelukkig is er een versie waarop je kunt inzoomen.

Middeleeuwe bronnen

Op deze website wordt een groot aantal middeleeuwse bronnencollecties ontsloten via een kaart van Europa.

Koude Oorlog

In het aprilnummer van Kleio werd een foto-opdracht over de Koude Oorlog beschreven. Het bijbehorende lesmateriaal vindt u op de website Geschiedenis en Didactiek, waar u ook veel ander lesmateriaal vindt.
Geschiedenis en Didactiek is op zoek naar activerende opdrachten voor de tijdvakken “Monniken en ridders” en “Steden en staten” (de vroege, hoge en late Middeleeuwen) en voor de historische context “Republiek der zeven verenigde Nederlanden”. Hebt u een leuke opdracht in de la van uw bureau liggen of vindt u het leuk om er ťťn te schrijven, laat het dan weten! Het artikel wordt uiteraard onder vermelding van uw naam op de website geplaatst.

Profielwerkstukkenproject Vrede & Veiligheid

De Atlantische Onderwijscommissie organiseert jaarlijks een profielwerkstukkenproject voor HAVO- en VWO-leerlingen. Koppels van middelbare scholen uit het hele land kunnen mee doen aan dit project en krijgen zo de gelegenheid een profielwerkstuk (PWS) te schrijven op het terrein van internationale vrede en veiligheid.
Redenen voor leerlingen om mee te doen aan dit project:
* Leerlingen ontvangen extra begeleiding (een buddy) en hulp bij het vinden van informatie en betrouwbare bronnen;
* Leerlingen werken in een inspirerende en uitdagende leeromgeving en krijgen een duidelijke, strakke structuur aangeboden waarbinnen ze, samen met andere leerlingen, kunnen toewerken naar een goed resultaat;
* Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname;
* Aan het beste PWS binnen het project wordt een prijs uitgereikt.
De koppels moeten (vanzelfsprekend) voornemens zijn een profielwerkstuk te schrijven over een internationale kwestie op het gebied van Vrede & Veiligheid en tenminste een van de volgende profielvakken hierbij betrekken: Aardrijkskunde, Geschiedenis en/of Maatschappijwetenschappen.

Meer informatie

Zwarte soldaten

Ze werden bij uitstek gezien als ‘fout': Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig toetraden tot de Duitse Waffen-SS. Ondanks hun omvangrijke aantal zijn zij na de oorlog niet of nauwelijks in de openbaarheid getreden. Documentairemaker Joost Seelen slaagde erin zes van deze SS’ers voor de camera te krijgen.

Mensen, dus ook leerlingen, zijn maar al te gaus geneigd te oordelen in termen als goed en fout. Dit geldt zeker als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. (Fragmenten uit) deze documentaire kunnen een mooie aanleiding zijn om met leerlingen te praten over een moeilijk onderwerp: Is het mogelijk begrip op te brengen voor de keuze van deze zwarte soldaten destijds en voor de manier waarop zij er nu over denken.

Toelatingstoets Pabo

Leerlingen die hun schoolloopbaan willen vervolgen op de Pabo, maar niet over de juiste voorbereiding beschikken (bijvoorbeeld geen geschiedenis op de havo of afkomstig van het mbo) moeten o.a. een toelatingstoest geschiedenis doen. Op Goed voorbereid naar de Pabo staat een overzicht van lesmateriaal dat hen daarop voorbereidt.

Belangstelling Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling voor deze geschiedenis nog steeds groot. Bijna 40% van de Nederlanders is geÔnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. 85% vindt de Tweede Wereldoorlog niet alleen relevant voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook voor de naoorlogse generaties. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van het Kenniscentrum Oorlogsbronnen.

Canon van de stad Utrecht

De Canon van de stad Utrecht wordt op 2 juni gelanceerd tijdens de opening van de Stadsdag in Het Utrechts Archief. Hierin zijn de hoogtepunten te vinden uit de geschiedenis van de stad. Die worden op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier gepresenteerd op de website www.utrechtsecanons.nl.

Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen

D beeldvorming over de Middeleeuwen is vaak weinig positief. Over het algemeen worden de jaren 500-1500 nog steeds gezien als een donkere tijd van oorlogen en pest, achterlijkheid, stilstand, religieus fanatisme en ander ongemak. In de prachtige bundel Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen (WBooks, 2015) nuanceren universitair docenten en hoogleraren dit beeld aan de hand van vijftien thema’s. Maar dat is niet het enige: het boek trekt frisse conclusies en doet interessante voorstellen voor andere benaderingen van de jaren 500 tot 1500.

Meer informatie

Pompeii

Een acht minuten durende animatie van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr.

Sisi:De waarheid achter het sprookje

Elk jaar, rond kerst, komen ze weer allemaal voorbij, de mierzoete films over Elisabeth, hertogin in Beieren, keizerin-gemalin van Oostenrijk, koningin-gemalin van Bohemen en koningin-gemalin van Hongarije, beter bekend als Sisi. Maar hoe verliep haar leven in werkelijkheid? Scientias geeft een antwoord.

Lesmateriaal Utrecht in W.O.I

Het project Geschiedenis Lokaal Utrecht WO 1 geeft een bijzondere inkijk in de gevolgen van WO 1 in de provincie Utrecht. Hoe was het als soldaat in een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Welke gevolgen had de oorlog voor het dagelijks leven? Hoe werden Belgische vluchtelingen hier opgevangen en hoe zag het leven van voormalig keizer Wilhelm II op Huis Doorn eruit? De start van dit project/deze website is op 22 mei 2015.

Oproep

Collega Marco Wiessing (marcoswiessing@hotmail.com) werkt op Bonaire. Hij is op zoek naar docentenhandleiding/antwoorden en toets (op CD-rom) bij het hoofdstuk "Ontmoeting in verre streken" van de methode Sphinx (2002) en naar hetzelfde materiaal bij  "Sporen van Amsterdam tot Accra" (Sporen, Noordhoff Uitgevers).

Archeologische atlas van de oudheid

Vici.org is een kaart (atlas) met een overzicht van archelogische vondsten uit de Romeinse tijd. U kunt zeer sterk op de kaart inzoomen waardoor elk gebied van het Romeinse Rijk gedetaileerd in kaart wordt gebracht.

History of War TV

Op het nieuwe YouTube-kanaal HistoryofwarTV zijn recent een twintigtal oorlogsdocumentaires geplaatst. Ook zijn via het kanaal vijf oude radio-documentaires van Henk Hovinga over Nederlands IndiŽ terug te luisteren.

Potsdam

Waaraan dachten de grote drie toen zij, in juli 1945, in Potsdam bij elkaar zaten? Dat is de vraag die Michael Neiberg zich stelt in zijn jongste boek Potsdam: The end of World War II and the remaking of Europe.  In dit boek sluit hij aan bij wat Yuen Foong Khong in zijn boek Analogies at War zegt: De manier waarop politici zich het verleden herinneren is van grote invloed op hun denken over de toekomst. Eerdere boeken over Potsdam dragen heel sterk de sporen van de Kopude Oorlog in zich, Neiberg kijkt juist terug naar de invloed die het denken over het verdrag van Versailles heeft gehad op de overwegingen van leiders van de V.S.  S.U. en het V.K. in 1945.

Verkiezingen in Engeland

Op de website van de BBC vindt u een overzicht van de resultaten van de verkiezingen in Engeland. Op Bloomberg.com staat een mooie kaart van de verdeling van de politieke voorkeuren in het Verenigd Koninkrijk.

Kaarten

Fraaie gedetailleerde kaart van de wereldgodsdiensten en een kaart over de koloniale verdeling van Afrika, goed bruikbaar voor de historische context Duitsland.

Nero's Gouden Huis

Op Geschiedenis Beleven staat een aardig filmpje van een paar minuten met 3D-animaties van het Gouden Huis van Nero in Rome. Toen ik dit filmpje zag realiseerde ik me hoe zeer mijn beeld van het oude Rome en het Romeinse Rijk (maar ook van het oude Athene) gekleurd is door de veel ruÔnes die ik de loop der jaren heb gezien. Je zou haast gaan denken dat dit ook het Rome was zoals de oude Romeinen hun stad zagen.

Verkiezingen in de middeleeuwen

Acht dingen over verkiezingen in de middeleeuwen die u waarschijnlijk niet wist, althans dat vermoedt HistoryExtra. En als we het dan toch over de middeleeuwen hebben, dit beroemde laatste woorden uit diezelfde periode.

 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.