Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 66, september I, 2015 

Resultaten onderzoek onder docenten geschiedenis

Op de website van SLO staat een publicatie met de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder geschiedenisdocenten havo/vwo over hun ervaringen in de voorbereiding op het nieuwe centraal examen dat dit jaar voor het eerst werd afgenomen bij alle leerlingen.

Cursus oriŽntatiekennis en examen havo-vwo Universiteit Utrecht

In 2015 is er een nieuw examen geschiedenis afgenomen. In plaats van twee thema’s moeten de leerlingen tien tijdvakken en drie ŗ vier Historische Contexten kennen.
Wat kunnen we leren van het eerste eindexamen in 2015 en wat betekent dit voor onze examenvoorbereiding toetsen en lessen? Doordat deze cursus 1,5 dag duurt kunnen we verschillende werkvormen oefenen en best practices en ervaringen van de deelnemers bespreken.
Data:
Dinsdag 13 oktober 2015 (10.00-17.00 uur) en dinsdag 17 november 2015(13.00-17.00 uur)
Trainers: Hanneke Tuithof en Bjorn Wansink, vakdidactici geschiedenis
Kosten: €350 p.p. (incl. drinken, lunch en werkmateriaal)
Opgave: Via i.bleeker@uu.nl en http://geschiedenisendidactiek.wp.hum.uu.nl/opleiding/docenten  

Nascholingsmiddag Religie en Conflict

Deze nascholingsmiddag op 11 september a.s. is niet alleen interessant voor geschiedenisdocenten, maar ook voor collega's  aardrijkskunde, godsdienst, filosofie en maatschappijleer (met afsluitend diner, ook gratis). Hebt u  vragen neem dan contct op met g.h.warmelink@rug.nl

Lespakket religie en conflict, met deels Engelstalige lessen.

Op de website van de RUG kunt u gratis een lespakket Reiligie en Conflict downloaden.

Havo/vwo conferentie Utrecht

Op vrijdag 20 november 2015 zal er bij de Universiteit Utrecht een havo/vwo conferentie plaatsvinden met als thema de historische context Duitsland 1871-1945. Er zijn lezingen van Stefan Berger, Margriet Brandsma en Jacco Pekelder en diverse didactische workshops. Het programma inzien en opgeven kan via de website.

VMBO-conferentie over het examen geschiedenis

Op vrijdag 6 november 2015 vindt de achtste VMBO-conferentie plaats, georganiseerd door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, VGN en Prodemos, met de themalijnen Duitsland in het Historisch Overzicht, Europese Unie en historisch redeneren (historische vaardigheden) in het VMBO-examen.
Per thema is er een inhoudelijke lezing en kan er gekozen worden uit twee didactische workshops. Er zal ook informatie gegeven worden over de wijzigingen in de syllabus voor het examen VMBO en de dag wordt afgesloten met een interactieve lezing over hoe je ICT in de les kunt gebruiken voor formatieve toetsing. Vanaf begin juni 2015 kunt U zich opgeven via www.uu.nl/geschiedenisendidactiek

Samenwerken aan echt geschiedenisonderwijs?

Doe mee met de nieuwe Professionele Leergemeenschap voor Geschiedenisdocenten (PLG) van ICLON- Universiteit Leiden. Of schrijf je in voor de cursus Verlichting en Democratische Revoluties 1680-1800.
- http://www.iclon.leidenuniv.nl/scholing-zittende-docenten/vakdidactisch/plg-geschiedenis.html  (PLG)
- https://www.ou.nl/web/lerarenuniversiteit/iclon  (Verlichting en Democratische Revoluties)
Ben u enthousiast, maar uw schoolleiding moet nog overtuigd worden? Neem gerust contact met ons op.

Alle examenvragen nieuwe stijl en de p-waardes

Op de website met alle examenvragen nieuwe stijl sinds 2006 (inloggegevens via kaap@kpnmail.nl) wordt bij alle vragen op de website  uit het eerste tijdvak vermeld wat de p-waarde van de vraag is (voor het tweede tijdvak zijn deze niet beschikbaar). De p-waarde is een indicatie van de moeilijkheidsgraad. De p-waarde ligt tussen 0 en 100 en hoe hoger het getal des te beter is de vraag gemaakt. Van het tweede tijdvak worden geen p-waardes bepaald.


Met het excel-bestand kunt u per tijdvak en context gemakkelijk een keuze maken voor moeilijke of eenvoudige opgaven. Als u de p-waardes ook vermeld op de toets kan een leerling zijn eigen score vergelijken met de gemiddelde score van alle leerlingen in Nederland.

Beeldkraken - Atlas van Stolk

Uitnodiging aan geschiedenisdocenten om een bijdrage te leveren aan de Atlas van Stolk. Welk beeld typeert onze tijd en hoort daarom thuis in de Atlas Van Stolk? 

Geschiedenislokaal Utrecht W.O.I

Het Geschiedenislokaal Utrecht WO I is onlangs verder aangevuld en voorzien van lesmateriaal. Zie ook het artikel in Kleio, 2015, nummer 4 hierover van Mieke Heurneman.

W.O.II in kleur

De Tweede Wereldoorlog is vooral een beeldverhaal in zwart-wit. Dat er ook en veel filmbeelden in kleur bestaan van de oorlog, dringt langzaam door. Een doorbraak in de kleuren-verbeelding van de oorlog vond plaats in 1999 toen regisseur Michael Kloft de documentaire-film “Het Derde Rijk in kleur” uitbracht. Deze film is vrijgegeven voor vertoning, en kan nu op NPOGeschiedenis bekeken worden.

Tien dingen over de Romeinen

Op deze website beschrijft Oxford historicus Harry Sidebottom tien dingen over de Romeinen die u vermoedelijk nog niet wist.

Geschiedenis in 100 objecten

Het Britisch Museum heeft, speciaal voor het onderwijs,  een website gelanceerd met honderd objecten uit diverse musea in Engeland. Bij de voorwerpen horen lessugesties en vergelijkbare afbeeldingen en links naar gerelateerde websites.

Vijfde Nacht van de Dictatuur op zaterdag 12 september

Tijdens de Nacht staan we stil bij dictaturen in de hele wereld. Van de opkomst van een sterke leider en het omgaan met censuur tot het gebruik van muziek en beeldende kunst door een regime. Met sprekers als Frank Westerman, Leo Blokhuis, Faiza Oulahsen, Bettine Vriesekoop, Mounir Samuel en medewerkers van het International Criminal Court bekijken we de dictatuur vanuit verschillende invalshoeken en reizen we de wereld rond. De Nacht vindt plaats op zaterdag 12 september vanaf 20.00 uur bij ProDemos en Museum de Gevangenpoort in Den Haag. Kaartjes kosten in de voorverkoop € 10,00 en zijn te koop via www.nachtvandedictatuur.nl

Rondleidingen Rijksmuseum over context  De Republiek

Het Rijksmuseum organiseert rondleidingen bij de historische context De Republiek.  Leerlingen bereiden zich tijdens deze rondleiding grondig voor op dit onderdeel van het examen geschiedenis.

Larry Cuban over geschiedenisonderwijs in de V.S.

Larry Cuban is bezig met een boek over de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs in de Verenigde Staten, een continuing story over de strijd tussen de 'heritage view' en de 'histroical appraoch'. In een tweetal blogs blikt hij alvast vooruit. Hier staat het eerste blog.

Nieuw boek over het ontstaan van de islam

Op o.a. Historiek bespreekt Jona Lendering het boek Mohammed en het ontstaan van de islam van Marcel Hulspas: 'Dat gezegd zijnde: Hulspas’ biografie van de profeet is een fijn boek. Hier is geen revisionist aan het woord die zonder kennis van zaken probeert de islam van zijn historische wortels te beroven, dit is geen Hans Jansen die een hekel heeft aan de islam en dit is geen traditionalist die de islamitische traditie voor zoete koek slikt. Hulspas biedt een denkbare reconstructie van Mohammeds optreden, intern consistent en geplaatst in een historische context.'

'Radical posters'

Het oudste archief (Labadie Collection) met 'radical posters' is nu online te raadplegen. De collectie bevat ook enkele Nederlandse posters uit de na-oorlogse periode.

Onderwijspublicatie: Conflictsimulatiespel ‘Rusland, Letland en de NAVO’

De Atlantische Commissie attendeert u graag op haar nieuwe onderwijspublicatie getiteld Conflictsimulatiespel ‘Rusland, Letland en de NAVO’. Het spel is ontwikkeld naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in het oosten van Europa en behandelt de volgende fictieve casus:

NAVO-lidstaat Letland wordt binnengevallen door soldaten in groene uniformen zonder insignes en legervoertuigen zonder kentekenplaat. Letland zegt dat het de Russen zijn. Koude Oorlog-tijden lijken te herleven. Aangezien Letland een NAVO-lid is, eist het land met spoed een vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAR) waarbij regeringsleiders van de NAVO overleggen over de situatie. Als Letland echt door Rusland wordt aangevallen, heeft het land, gezien artikel 5 van het NAVO-verdrag, immers recht op bijstand van de andere NAVO-landen.
Het conflictsimulatiespel laat leerlingen een spoedvergadering van de NAR naspelen. Het spel bestaat uit een aantal componenten: (1) een inleidende PowerPointpresentatie, (2) de casus, (3) zeven landenprofielen met bijbehorend standpunt, (4) spelregels en (5) een docentenhandleiding. Het doel van het spel is dat leerlingen middels onderhandelingen en overleg tot consensus komen over de te nemen maatregelen. Deze maatregelen kunnen variŽren van een wapenembargo tot sancties en zelfs militair ingrijpen. Centraal in de onderhandelingen staan de politieke relaties en economische verhoudingen met Rusland die per NAVO-lidstaat verschillen.
Alle bovengenoemde documenten zijn gratis te downloaden op de website van de Atlantische Commissie.

Archeologen vinden bij Assen een ‘slagerij uit de IJstijd’

Op een akker in de omgeving van Assen hebben archeologen 450 stenen werktuigen gevonden die vermoedelijk door neanderthalers zijn gebruikt om dieren mee te villen. Het zou gaan om een soort ‘slagerij uit de ijstijd’, meldt de Volkskrant.

Rome in 3D

Op deze website staat een vijf minuten durend animatiefilmpje met een recoonstructie in 3D van het oude Rome.

Kaarten van America

Een website met een groot aantal kaarten van de VS, waaronder enkele zeer fraaie.

Pausen

Voor de liefhebber, een artikel uit Acya Theologica over ziektes en doodsoorzaken van de pausen in de periode 64-2000.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.