artikelen over geschiedenis didactiek

Schrijven voor het web

Omdat mensen op de computer anders lezen dan van papier, moet je voor het web ook anders schrijven. Op deze pagina een aantal tips.

Schrijven voor het web

Kort en bondig

Zorg ervoor dat je teksten, in ieder geval op de homepage, kort en bondig zijn. Vermijd lange hoeveelheden tekst zowel in de lengte als in de breedte van de pagina. Als je meer informatie kwijt wilt gebruik dan de volgende tips:

 • * verspreid de tekst over diverse sub-pagina's

 • * maak gebruik van leesbare (niet te smal, niet te breed) kolommen

 • * gebruik links naar een andere pagina om iets uit te leggen dat niet absoluut van belang is om het verhaal te volgen.

Opmaak

 • * Zorg voor een rustige bladspiegel

 • * Gebruik een lettertype dat standaard door browsers wordt ondersteund. "Arial", "Helvetica","Verdana" en "Sans-serif" zijn de meest gangbare lettertypes.

 • * Kijk ook kritisch naar de grootte van je letters. (11 a 12 pixels).

 • * Zorg voor contrast tussen de letter en de achtergrond, bijvoorbeeld zwarte letters op een witte achtergrond

 • * Gebruik, zo mogelijk, een externe cascading style sheet voor de opmaak. Daarmee bereik je dat alle pagina’s het zelfde lettertype, dezelfde letterkleur, dezelfde achtergrondkleur enz. enz. hebben. 

Scanbare teksten

Onderzoek heeft geleerd dat de meeste bezoekers van websites teksten "scannen" in plaats van rustig woord voor woord alles door te lezen. Hun ogen schieten over een pagina heen. Het is dus heel verstandig je teksten scanbaar te maken.

Tips om de "scanbaarheid" van de pagina te vergroten:

 • * Gebruik inhoudsopgaves of menu’s

 • * Geef je pagina’s een duidelijke, vaste structuur

 • * Gebruik zinvolle tussenkoppen

 • * Maak signaalwoorden vet of maak er een link van

 • * Gebruik opsommingtekens

 • * Maak geen gebruik van knipperende teksten, zij leiden alleen maar af bij het lezen van de rest van de tekst.

 • * Beperk je per alinea tot één onderwerp

 • * Begin (lange) teksten met een uitdagende en informatieve samenvatting

 • * Splits langere teksten op en gebruik na een korte inleiding bijvoorbeeld de link lees verder of meer informatie

 • * Gebruik witregels tussen alinea's

Suggesties van Guillermo E. Franco, 2007

 • * Use the inverted pyramid. Start with the conclusion.

 • * Write abstracts or summaries for longer content.

 • * Tell readers what questions they can expect an article to answer.

 • * Make small chunks of content with one or two ideas in each chunk.

 • * Group content that is similar.

 • * Write unique titles, headings and subheadings.

 • * Make lists, not paragraphs.

Scrollen

Scrollen is vaak vervelend want lange lappen tekst schrikken veel mensen af. Maar een lange tekst kan ook heel goed gestructureerd zijn. En als je lezers echt geïnteresseerd zijn dan vinden ze scrollen waarschijnlijk minder erg. Scrollen is dan soms beter dan eindeloos doorklikken in opgeknipte webpagina's vol korte, versnipperde informatie.

Interactie op je site

Internet is het medium bij uitstek voor interactie. Betrek je lezer daarom zoveel mogelijk bij de site en activeer hem om bepaalde onderdelen te bezoeken. Gebruik daartoe links als lees verder, vul het formulier in, bekijk de animatie

Flash

Gebruik flash en animaties alleen als het functioneel is en zorg er in ieder geval voor dat men het flash onderdeel kan overslaan.

Meer informatie

Meer informatie over schrijven voor het web vind je op de volgende sites:

Schrijven voor het web: 5 tips 

Handboek Toegankelijk Schrijven voor het Web