Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 1, augustus 2012.

Vorige nieuwsbrieven

Nascholingsdag en lesprogramma’s beeldvorming en filmdidactiek

Rijksmuseum van Oudheden biedt onderwijsprogramma bij tentoonstelling ‘Egypte in de film’.
Speciaal voor het voortgezet onderwijs organiseert het Rijksmuseum van Oudheden bij de wintertentoonstelling ‘Egypte in de film’ (13 okt. ‘12 t/m 17 maart ‘13) lesprogramma’s en een nascholingsdag over filmdidactiek. Een lesbrief voor in de klas en rondleidingen over de tentoonstelling leren leerlingen kritisch te kijken naar historische films en series. Voor docenten geschiedenis, CKV en KCV is er op vrijdagmiddag 9 november een nascholingsmiddag over het gebruik van moderne media en film in het geschiedenisonderwijs. Meer informatie staat op www.rmo.nl/onderwijs.

Leuven Weleer

Op de website Leuven Weleer verwijzen hotspots op een kaart van leuven naar historische foto's van Leuven. Een dergelijk project zou je ook kunnen maken met je eigen school. Jaren geleden liet in mijn KCV leerlingen website bouwen over klassieke elementen in het stadsbeeld van Enschede.

Lesbrieven over Nijmeegse oorlogsgeschiedenis

De werkgroep 'oorlogsdodennijmegen.nl' heeft een lesbrief ontwikkeld voor de derde klas van het voortgezet onderwijs over Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. Er is een versie voor 3-havo en voor 3-vwo.

Conclusies trekken

Je moet altijd voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van historische bronnen, zeker als het gaat om archeologische bronnen. In haar roman 'Een kleine wereld' geeft Marga Kool daarvan een prachtig, hilarisch voorbeeld. Als ik het met mijn studenten heb over de paardengraven in Zweelo, zo laat ze haar hoofdpersoon, een archeoloog, zeggen dan vertel ik hen altijd het verhaal van mijn opa en Mo.
Lees verder.

Een wetenschappelijk artikel schrijven

Hoogleraar Paul Kirschner heeft op YouTube een filmpje geplaatst waarin hij uitlegt hoe je een wetenschappelijk artikel schrijft.

Handboek 'Historisch denken'

Bij uitgever Van Gorcum in Zwolle is een handboek voor de lerarenopleidingen geschiedenis verschenen over historisch denken. Auteurs zijn, Dick van Straaten (red.)Rien Claassen,Frans Groot, Arno Raven, Arie Wilschut filmpje geplaatst waarin hij uitlegt hoe je een wetenschappelijk artikel schrijft.

Nascholingsconferentie De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 Nijmegen

Op vrijdag 21 september 2012 organiseert De Radboud Universiteit Nijmegen een nascholingsdag over het nieuwe examenonderwerp geschiedenis 2013 voor havo en vwo: De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965.

Nascholing De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 Leiden

Op vrijdag 5 oktober 2012 organiseert het ICLON in Leiden een nascholingsdag over het nieuwe examenonderwerp geschiedenis 2013 voor havo en vwo: De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965.

Nascholingsmiddag De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 Groningen

Op donderdag 15 november 2012 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een nascholingsmiddag over het nieuwe examenonderwerp geschiedenis 2013 voor havo en vwo: De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965. U kunt zich hier aanmelden.

Longlist Libris Geschiedenis Prijs

Op de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs 2012 staan deze tien boeken.

Midden-Oosten

Op deze animatie kaart is fraai te zien wie in de loop der tijd het Midden-Oosten hebben beheerst.

Stamboom

Er zijn verschillende websites waarop u naar genealogische gegevens kunt zoeken, bijvoorbeeld Genlias en Drenlias. Vanaf nu kun je op n plek zoeken in collecties van archiefinstellingen uit het hele land, eenvoudig een stamboom bouwen en informatie over je onderzoek delen.

Bronvermelding

Een van de bekendste stijlen voor brondvermelding is de APA-stijl. In deze stijl was het gebruikelijk om aan een (wetenschappelijk) artikel op internet toe te voegen: 'verkregen op .... van ...'. Nu kan dat in veel gevallen ook met een zogenaamde DOI-code. Op Histoforum staat een samenvatting van de APA-style, inclusief uitleg over de DOI-code.

Tijdbalk Koude Oorlog

Op Dipity staat een fraaie 'aangeklede' tijdbalk van de Koude Oorlog.

Tijdbalk Koude Oorlog

Virtual History Roma is een App over het oude Rome, AP U.S. History 5 Steps to a 5 over de geschiedenis van Amerika, behorend bij het Advanced Placement (AP) programma en History Maps World tenslotte een App met historische kaarten.

De hemel op Helwerd

De Hemel op Helwerd is een film die de legende verbeeld van de ontmoeting tussen de blinde bard Bernlef en de prediker Liudger. Tijdens deze ontmoeting zou Liudger Bernlef van zijn blindheid hebben genezen en zou Bernlef vervolgens zijn zang in dienst gesteld hebben van Liudgers missie. En vanaf dat moment zou het Christendom voet aan de grond hebben gekregen in het Noorden van het land. De film is geschoten in een zo historisch mogelijk landschap. Zo zijn er scenes gedraaid in de historische Ijzertijd-boerderij bij Orvelte en in het kwelderlandschap achter de dijk van Paesens en Moddergat. Kleding, make-up en 'setdressing' zijn ook zo historisch mogelijk gehouden. De film is bedoeld voor de laatste klassen van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Er is een lespakket beschikbaar, waaruit docenten ideen kunnen opdoen om de film met een klas te bespreken en te verwerken. De film laat de leerlingen kennismaken met historisch erfgoed en kan ze een indruk geven van hoe het leven er 'vroeger' uitzag. Een trailer van de film en nadere informatie over de makers staan op www.dehemelophelwerd.nl. Op deze website is de film ook te bestellen.

Conclusie van berucht Milgram-experiment lijkt onjuist

Het is wellicht het bekendste experiment ooit: het Milgram-experiment waarbij mensen uitzonderlijk ver gingen om elkaar pijn te doen. En nu wijst alles erop dat de conclusie van het experiment niet helemaal klopt. Lees verder.

Nationaal Onderwijsmuseum verhuisd naar Dordrecht

Het Nationaal Onderwijsmuseum is verhuisd naar Dordrecht! In sneltreinvaart heeft het museum in de afgelopen maanden haar collectie van 350.000 objecten verhuisd en haar intrek genomen aan de Nieuwe Haven 26 in Dordrecht.


Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 augustus 2012 naar kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum