Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 4, september 2012.

Zoeken op Histoforum

Mocht u een bepaald onderdeel of onderwerp op Histoforum niet kunnen vinden, dan kunt u of gebruik maken van de zoekmachine op de homepage of kijken op de uitgebreide, alfabetische geordende, sitemap.

Toetsen op Histoforum

De tijdvaktoetsen van collega's staan nu ook op Histoforum. Om deze te kunnen gebruiken heeft u inloggegevens nodig. Alleen docenten kunnen deze aanvragen via kaap@kpnmail.nl. Docenten die eerder inloggegevens hebben aangevraagd voor de examens nieuwe stijl kunnen deze inloggegevens nu gebruiken voor de tijdvaktoetsen. De examens nieuwe stijl zijn nu vrij toegankelijk.

Antwoorden op opdrachten

Voor enkele opdrachten op Histoforum zijn antwoorden beschikbaar. Om deze te kunnen gebruiken heeft u, uiteraard, inloggegevens nodig. Alleen docenten kunnen deze aanvragen via kaap@kpnmail.nl.

Prinsjesdag

Op Histoforum vindt u links naar websites over Prinsjesdag, inclusief lesmateriaal.

Tijdvakkenlezingen

Het Rijksmuseum van Oudheden start in het schooljaar 2012-2013 met een reeks Tijdvakkenlezingen voor docenten geschiedenis. Deze gratis lezingen door museumconservatoren bieden verdieping van de tijdvakken Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders en Steden en staten ter voorbereiding op het centraal examen geschiedenis 'nieuwe stijl' voor havo en vwo.
Meer informatie.

Didactiekconferentie VGN

Al jaren organiseert de VGN een didactiekconferentie. Een conferentie met als basis inspirerende motiverende didactiek. Ook dit jaar is het weer zover. Op 9 en 10 november op de vertrouwde en prachtige locatie van Huize Bergen te Vught. Deze twee dagen worden gevuld met workshops en sprekers. Een meerwaarde van deze conferentie is het kennismaken met andere docenten. Het sociale aspect is een onlosmakelijk onderdeel van de conferentie en altijd weer succesvol. Dit jaar verwelkomen wij oude bekenden Jan de Vries en Koen Henskens terug als workshopgever. Zij worden bij gestaan door namen als Frans Groot en Christiaan Biezen maar ook Kamp Vught zal een workshop geven.
Onze leermiddelenmarkt is een plek vol inspiratie voord de docent.Aanbieders van lesmateriaal willen u graag vertellen hoe u meer uit uw lessen kan halen. Een conferentie is niet geslaagd zonder spreker. Elk jaar weer proberen wij een actuele gewaardeerde spreker te regelen. Dit jaar zijn wij trots om te vertellen dat Luc Panhuysen, schrijver van "1672, hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte" onze spreker zal zijn. Om aan deze editie van de didactiekconferentie deel te nemen kunt u zich aanmelden door te reageren op deze mailing. U ontvangt dan van ons een inschrijfformulier en machtiging. Deze kunt u retourneren en dan verwerken wij uw voorkeuren en gegevens.
Plaats: Landgoed Huize Berge te Vught
Datum: 9 en 10 november
Kosten VGN- lid 325 EURO Niet-lid 350 EURO
Voor dit bedrag wordt u voorzien van logies, maaltijden en koffie en thee. Iedere school heeft nascholingsgelden waar u voor deze conferentie aanspraak op kunt maken. Na de conferentie ontvangt u een bewijs van deelname.
Voor vragen kunt u contact opnemen met vgndidactiek@gmail.com.

Oproep 1

Tamarah de Wolf is werkzaam op een VSO school (cluster4) en geeft les aan een examenklas met negen eindexamenleerlingen vmbo-tl. Op haar school wordt gewerkt met groepsleerkrachten ipv vakleerkrachten. De leerlingen moeten zelfstandig werken aan diverse vakken. Geschiedenis is een boeiend maar complex vak en als groepsleerkracht schieten zij, volgens haar, tekort. Ze gebruiken de methode Memo. Daarnaast zouden wij gebaat zijn met uitdagend lesmateriaal, bv ICT of andere interessante verwerkingsopdrachten, voor het vak geschiedenis op het niveau 3/4 vmbo-tl. Wie heeft voor haar tips voor websites en/of lesmateriaal. He e-mail adres van Tamarah is tamarahdewolf@ziggo.nl

Oproep 2

Job Mager is docent op een NTC-school in Shanghai. Zij bieden naast Nederlands ook geschiedenis aan met een inmiddels sterk verouderde versie van de methode Sprekend Verleden. Helaas zijn zij bij een verhuizing hun blanco werkboeken verloren en die zijn ook niet meer te bestellen. Zijn zouden heel graag weer minimaal een exemplaar in hun bezit krijgen. Bij deze dus een oproep aan bezitters van een blanco werkboek Sprekend Verleden, vwo 1. Neemt u alstublieft contact op met Job Mager via j-mager@bisspuxi.com.

Maand van de geschiedenis

Bij mij om de hoek… Verhalen over Arm & Rijk door leerlingen in heel Nederland Leerlingen in heel Nederland gaan in oktober aan de slag met geschiedenis. Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis is het educatieve pakket ‘Bij mij om de hoek…’ ontwikkeld. Leerlingen kunnen verhalen over Arm & Rijk bij hen om de hoek achterlaten op www.maandvandegeschiedenis.nl/bijmijomdehoek. Iedereen die meedoet maakt kans op een mooie prijs voor de hele klas.

Du bist Anders

De website Du bist anders is een online tentoonstelling over kinderen ten tijde van het nationaal-socialisme. De website gaat op 18 september van start.

Het orakel van Delphi

Aardig artikel op de website Geschiedenis Beleven over het orakel van Delphi.

Oorlogvoeren in de oudheid

Op dezelfde website staat informatie over een Engelstalig tijdschrift met een Nederlandse redactie over oorlogvoeren in de klassieke oudheid..

History of the world since 1300

Op Coursera start op 17 september een gratis cursus over de geschiedenis van de wereld sinds 1300. In 24 lessen behandelt professor Jeremy Adelman evenveel thema's. De studielast van deze cursus, waarvoor u zich hier kunt inschrijven, is 4-7 uur in de week. Speciaal voor deze cursus is een boek geschreven dat echter niet verplicht is.

Flipping the classroom

In dit filmpje op YouTube legt Jelmer Evers, docent geschiedenis op UNIC, uit aan zijn leerlingen hoe hij zijn onderwijs heeft ingericht. Jelmer maakt veel gebruik van flipping the classroom.

753 BC

753 BC is een een geschiedenisblog dat probeert zoveel mogelijk leuke en relevante nieuwsartikelen te plaatsen. Daarnaast werken we ook met vaste en terugkerende onderwerpen. Verder kunt u hier natuurlijk zo snel mogelijk het laatste nieuws, wat met geschiedenis te maken heeft, lezen. Rondom belangrijke evenementen wordt gewerkt met thema’s. Zo worden in de zomer van 2012, met betrekking tot de Olympische Spelen, artikelen geplaatst over de Antieke Olympische Spelen.

Studiedag voor VMBO docenten over het examen geschiedenis, vrijdag 2 november 2012

In samenwerking met de VGN zal het Centrum voor Onderwijs en Leren, Onderwijsadvies en Training, Universiteit Utrecht (voorheen IVLOS) dit jaar wederom een studiedag voor docenten geschiedenis van het VMBO aanbieden. Het doel van
deze studiedag is docenten informatie en concreet lesmateriaal mee te geven
zodat ze hun leerlingen effectiever kunnen voorbereiden op het VMBO-examen geschiedenis. Jan de Vries zal een interactieve lezing verzorgen en er zullen drie
rondes workshops zijn. De workshops zijn in drie themalijnen georganiseerd,
namelijk Meervoudige Intelligentie, staatsinrichting en examenvoorbereiding.
U kunt een hele themalijn volgen, maar ook workshops uit verschillende themalijnen volgen. Elke themalijn en workshop sluit aan bij het examenprogramma en examen VMBO. Er komen onder andere workshops over het werken met voorwerpen, activerende opdrachten voor meerdere intelligenties, werkvormen voor staats-inrichting, spotprenten gebruiken bij staatsinrichting, leerlingen leren omgaan met bronnen, het maken van een PTA en toetsvragen maken. In alle workshops krijgt u concrete tips en materiaal dat aansluit bij het examenprogramma.

Plaats en tijd:
Deze studiedag zal aangeboden worden op vrijdag 2 november 2012 van 10.00 tot 16.30 uur in de Uithof te Utrecht.

Kosten:
175 euro (incl. drinken, lunch, nascholingscertificaat en reader met literatuur en werkmateriaal). Bij opgave voor 30 september 2012 krijgt u 15 euro korting.

Programma en tijden:

09.30 inloop en registratie met koffie en thee
10.00-10.10 welkom en huishoudelijke mededelingen
10.10-10.30 smaakmaker door Gerard Rozing
10.30-10.45 overloop
10.45-11.45 eerste ronde workshops
11.45-12.00 overloop en koffie
12.00-13.00 tweede ronde workshops
13.00-14.00 lunch en informatiemarkt met educatieve uitgeverijen en instellingen
14.00-15.00 derde ronde workshops
15.00-15.15 overloop
15.15-16.00 lezing door Jan de Vries
16.00 borrel en getuigschriften

Informatie en opgave:
Via inschrijfformulier op www.uu.nl/onderwijsadviesentraining, zie cursussen voor docenten in het VO/studiedag VMBO docenten geschiedenis. Of via Iris Bleeker, i.bleeker@uu.nl of 030-2533224, zie ook www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis.
Graag erbij vermelden of u lesgeeft in vmbo tl/gl of op basis/kader.

Tentoonstelling dwangarbeid tijdens W.O.II

in het Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur is de tentoonstelling over dwangarbeid ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verlengd tot 14 oktober.

Kubbu

Kubbu is een is een e-learning tool waarmee het mogelijk is om de volgende soorten online-oefeningen te maken.
- Match - Matchingsvragen waarbij woordparen door middel van klikken, slepen of het leggen van domino-stenen bij elkaar moeten worden gezocht.
- Divide - Rubriceeroefeningen waarbij woorden naar de juiste rubriek moeten worden gesleept.
- Slider - Meerkeuzevragen met één of meer goede antwoorden.
- Climb up - Oefening waarbij gepoogd moet worden de top van een berg te bereiken.
- Kruiswoordpuzzels.
- Composer - Vragenlijsten waarin kunnen worden opgenomen; meerkeuzevragen, goed-fout-vragen, open vragen, korte-antwoord-vragen, pop-down-vragen, sleepvragen.

Bij de vragen kunnen toelichtende teksten, illustraties en geluiden worden toegevoegd. Als je dat wilt kun je de oefeningen voorzien van een instructie. Iedere oefening krijgt een eigen internetadres waarmee je die kunt delen met anderen. Ook is het mogelijk om aan leerlingen een inlogcode te verstrekken waarmee zij kunnen inloggen op Kubbu waar zij die oefeningen kunnen maken die aan hen zijn toegewezen. Van deze leerlingen zijn de behaalde resultaten te volgen.

Om met Kubbu te kunnen werken moet eerst een account worden aangevraagd. Met zo'n gratis account is het mogelijk om 15 oefeningen te maken en aan maximaal 30 leerlingen een inlogcode te verstrekken. Heb je behoefte aan meer dan valt, tegen betaling, een overstap te overwegen naar de pro-versie. Het is natuurlijk ook mogelijk om met een ander e-mailadres en andere inlogcodes een tweede account aan te vragen danwel een oefening te verwijderen en die te vervangen door een ander.
Nederlandstalige Handleiding

Historische kaarten

Op Histoforum staat een uitgebreid overzicht van historische kaarten, die u in de klas kunt gebruiken als u beschikt over een computer en een beamer. Geraag attendeer ik u op de cd-rom Centennia, waarover u meer kunt lezen in dit artikel en waarvan u op deze website een demo-versie kunt bekijken. .


Historische filmpjes

Op Histoforum staat een uitgebreid overzicht van historische filmpjes, geordend op periode, die u in de klas kunt gebruiken als u beschikt over een computer en een beamer. Op deze website staat een overizcht van canonfilmpjes bij elk venster.

Liefde in de Goelag

Orlando Figes schreef een boek over liefde en overleven in de Russische Goelag. Op de website van het Historisch Nieuwsblad een kort vraaggesprek met Figes over zijn boek.

A-level reform

Voor wie belangstelling heeft voor ontwikkelingen in Engeland rondom de A-level hervormingen is er een update.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 oktober 2012 naar kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.