Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 32, januari 2014.

Graag wens ik alle lezers van de nieuwsbrief een heel gezond en historisch 2014.

Begin het jaar met een (glim)lach

38 foute, maar hilarische, antwoorden op toetsvragen.

Dossier geschiedenis

Dossier geschiedenis in een website van SchoolTV met korte documentaires ( 15 minuten) over onderwerpen die passen bij de historische contexten. Het gaat telkens om bewerkingen van eerder uitgezonden afleveringen van Andere Tijden. De eerste vier staan nu online.

2e Nationale Docentencongres Geschiedenis

Op vrijdag 24 januari 2014 organiseert Malmberg het 2e Nationale Docentencongres Geschiedenis. U bent op deze dag van harte welkom in het prachtige Singer museum te Laren (N.H.). Klik hier voor het programma.

Brugge

Op deze website vindt u historische bronnen over Brugge.

Ontdekkingsplaten

Educatieve uitgevers maken, zo lijkt het, steeds meer werk van de digitale component van hun methodes. Een aardig voorbeeld zijn de ontdekkingsplaten van Malmberg bij Memo, die u kunt bekijken op hun website.

Digitized Medieval Manuscripts Maps

Een kaart met verwijzingingen naar Europese gedigitaliseerde manuscripten.

Wapenstilstand met Kerst 1914

* In de verschrikkelijke loopgravenoorlog van W.O.I was er in 1914 een bijzondere wapenstilstand met de Kerst.

Anne Frank Krant

De Anne Frank Krant voor het PO heeft in 2014 het thema ‘Vriendschap’. Er is speciale aandacht voor de vriendschappen van Anne Frank. Ook bevat de krant twee interviews met jongeren plus de test ‘Wat voor vriend of vriendin ben jij?’ Dit jaar verschijnt samen met de Anne Frank Krant het educatief stripboek ‘Nieuwe vrienden’. Over identiteit, vriendschap, nieuw zijn, pesten, vooroordelen en discriminatie.
Meer over de Anne Frank Krant 2014 op onze Docentenportal

De Docentenportal van de Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting biedt didactische tips en flexibel inzetbaar lesmateriaal met concrete werkvormen voor met name PO en VO. Natuurlijk rond Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog, maar ook rond gevoelig liggende onderwerpen als vooroordelen, beeldvorming en antisemitisme.
Wij ontwikkelen ons lesmateriaal op basis van onderzoek en in samenwerking met docenten, en testen het uitvoerig op scholen. Zo komen we tot stimulerende en bewezen succesvolle educatieve producten, waar leerlingen graag mee werken.
Naast ons lesmateriaal bieden we ook ondersteuning, bijvoorbeeld handvatten voor het reageren op antisemitische uitingen de klas. Hiernaast staan we altijd open voor vragen en suggesties uit het veld.
Nieuwsgierig? Bezoek onze Docentenportal
Meepraten? Meld je aan als lid van onze Linkedin groep

Back in Time

Back in Time is een bekroonde geschiedenis app voor IPad, IPhone en Windows8 (4,50 Euro).

W.O.II in 100 voorwerpen

De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen is een eenmalige tentoonstelling van vijfentwintig oorlogs- en verzetsmusea. Een unieke samenwerking van deze musea, die de meest bijzondere
voorwerpen uit hun collectie aandragen. De 100 voorwerpen samen vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op een nieuwe manier. Achter elk voorwerp schuilt een verhaal van ontroering, huivering of verbazing. Na een maandenlange zoektocht heeft gastcurator Ad van Liempt 100 voorwerpen uitgekozen die nu voor het eerst samen te zien zijn: de witte vlag gedragen tijdens de capitulatie van Rotterdam, het vermommingsbrilletje dat Hannie Schaft droeg om uit de handen van de Duitse bezetters te blijven en het knuffelbeertje dat de negenjarige Margreet Kuiper in het Japanse interneringkamp vond, zijn enkele voorbeelden.

Leren van de oorlog?

Welke foto’s uit de Tweede Wereldoorlog kan ik beter niet in de klas gebruiken? Welke film moet ik juist laten zien? Hoe geeft een voorwerp zijn informatie prijs? Wat kunnen kinderen eigenlijk aan over de oorlog en hoe worden zij beďnvloed? Zomaar een greep uit de vragen waarop de educatieve conferentie Leren van de oorlog antwoord wil geven.
De conferentie, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, vindt plaats op 11 maart 2014 in de Kunsthal te Rotterdam en sluit aan bij de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen die vanaf 5 februari tot medio mei 2014 in de Kunsthal te zien is. De gratis conferentie richt zich op geschiedenisdocenten uit het primair en voortgezet onderwijs, maar is toegankelijk voor iedereen die actief is in educatie rondom de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk biedt de conferentie ook gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen.
Op de conferentie spreken Ad van Liempt, curator van de tentoonstelling, en vakdidacticus en historicus Stephan Klein. Daarnaast worden er in twee ronden verschillende workshops gegeven. In de eerste ronde staat Beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog centraal. Het thema van de tweede ronde is Werken met objecten in de klas. Ga voor meer informatie en voor aanmelding naar: www.4en5mei.nl/lerenvandeoorlog
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Cristan van Emden (020 – 718 35 28) .

Voor de liefhebber

Op YouTube staat een Britse documentaire over koning Arthur met de titel The Real King Arthur.

Tentoonstelling Strijd om de herinnering. Verhalen over de Opstand, 1566-1700

Van 23 januari tot 20 mei 2014 is de tentoonstelling Strijd om de herinnering. Verhalen over de Opstand, 1566-1700 te zien in de Universiteitsbibliotheek Leiden. De tentoonstelling laat zien dat al in de zeventiende eeuw wrede, beschamende, eervolle en heldhaftige verhalen over de Opstand het onderwerp waren van een strijd om de herinnering.
De stukken uit de bijzondere collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden tonen tegenstrijdige zeventiende-eeuwse herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog in de Lage Landen. Wat in 1566 begon als een opstand, werd een burgeroorlog tussen Noord en Zuid. In het Noorden ontstond een nieuwe staat, de Republiek. De Zuidelijke gewesten verzoenden zich in 1585 met de koning en de katholieke kerk.

Symposium Strijd om de herinnering. Verhalen over de Opstand, 1566-1700

Op 23 januari vindt van 13.00-17.00 uur een symposium  plaats naar aanleiding van bovengenoemde tentoonstelling.  Klik hier voor het programma.

Circus 4 en 5 mei

Over het wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom van herinneren en herdenken.

‘Opdat wij niet vergeten’, maakt een groep leerlingen een voorstelling voor de herdenking op 4 mei. Elke speler heeft een reden om mee te doen: een joodse opa, de wereld verbeteren, verliefd op een medespeler, podiumervaring opdoen… Dan slaat de verwarring toe: Wat is goed? Wie is fout? En wie bepaalt dat?

Sinds 2006 wordt er op O.R.S. Lek en Linge te Culemborg onder leiding van historicus Marco Baars gewerkt aan bijzondere PWS-projecten die culmineren in theaterproducties waarin de centrale plaats wordt ingenomen door een conflict dat vanuit historisch perspectief interessant genoeg is om met elkaar over in gesprek te gaan.

Dit jaar is als thema de herdenking van de Tweede Wereldoorlog gekozen. De discussie over het herdenken van de oorlog is de laatste jaren weer opnieuw op gang gekomen. De meeste Nederlanders zijn het eens over de noodzaak om ons de Tweede Wereldoorlog te blijven herinneren en met name om de Holocaust te blijven gedenken: ‘Opdat wij niet vergeten.’
Maar zodra het gaat over de manier waarop die herinnering moet worden vormgegeven en hoe dat gedenken gestalte moet krijgen, slaat de verwarring toe en is de eensgezindheid ver te zoeken.
Dit staat centraal in het theaterstuk en zal door leerlingen uit VWO-6 gestalte worden gegeven.

De voorstelling wordt op een aantal bijzondere plaatsen, Kamp Vught en de Verkade Fabriek in Den Bosch, gespeeld en is ook onderdeel van het Theater na de Dam.

De speeldata zijn:
Woensdag 23 april Theater De Fransche School
Donderdag 24 april Theater De Fransche School
Vrijdag 25 april Theater De Fransche School
Zaterdag 26 april Theater De Fransche School
Donderdag 1 mei Nationaal Kamp Vught
Vrijdag 2 mei Nationaal Kamp Vught
Zaterdag 3 mei Theater De Ruimte in Amsterdam
Zondag 4 mei De Verkadefabriek in Den Bosch (onderdeel van Theater na de Dam)

Voor het bestellen van kaartjes voor deze bijzondere voorstelling kunt u terecht op: www.circus4en5mei.nl

 

 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.