Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 2, nummer 31, december 2013 II

Native Americans

De wortels van de Native Americans liggen in Europa, zo blijkt uit een onderzoek van een 24.000 jaar oud skelet dat in de jaren twintig van de vorige eeuw in SiberiŽ ontdekt werd.

Kamp Westerbork

Een aardige manier om de leerlingen als het ware mee te trekken in een historisch onderwerp is het gebruiken van 'petite histoire'. Aan de hand van een door Siegmund Knieberg vanuit Kamp Westerbork verzonden kaart en het bijbehorende verhaal kun je de leerlingen (een deel van) het verhaal van Holocaust vertellen Bij deze lessuggestie hoort een PowerPoint.

Kaart van Europa vanaf 1000

Dit filmpje laat in een paar minueten zien hoe de kaart van Europa veranderde vanaf het jaar 1000. Het filmpje is gemaakt op basis van Centennia.

A matter of time

Peter Seixas luidt de noodklok over zijn Historical Thinking Project.

Atlantische onderwijsconferentie 2014

De Atlantische Commissie organiseert op dinsdag 4 februari 2014 haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw in Utrecht met als thema:

‘THE NUCLEAR SECURITY SUMMIT 2014’
Een schaduwtop over nucleaire veiligheid tijdens en na de Koude Oorlog

Het thema van de conferentie is geÔnspireerd op de Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart 2014 plaats vindt. Achtenvijftig wereldleiders komen dan in Den Haag bijeen om afspraken te maken over nucleaire aangelegenheden om zo de veiligheid in de wereld te vergroten. Daarnaast komen thema’s aan de orde die aansluiten bij het nieuwe eindexamenprogramma (vanaf 2015) voor het vak Geschiedenis (HAVO/VWO), met name de historische context van de Koude Oorlog.

Tijdens het plenaire ochtendgedeelte zijn er lezingen over de nucleaire top, de rol van kernwapens tijdens de Koude Oorlog en ontwikkelingen op het gebied van (non-)proliferatie. In de middag zijn er diverse workshops gericht op verdieping en toepassing in de lespraktijk.

Aanmelden voor de conferentie kan t/m 26 januari via www.atlcom.nl/onderwijs. Op deze website vindt u ook het programma en meer informatie over de workshops.

That was history

That was history is een website met historische instructiefilmpjes, gemaakt naar aanleiding van de actualiteit: That Was History is an educational, history channel featuring videos about our world's history. We discuss topics from a range of categories including Military History, World History, US History, Political History, Entertainment History and more. Join the That Was History community right now and start getting your daily history update, today!

Luttrell Psalter

In een vorige nieuwsbrief wezen we op een website met zeer bijzondere illustraties uit middeleeuwwse manuscripten. Ook deze website bevat, weliswaar minder opvallende, maar toch wel opvallende illustraties uit het Luttrell Psalter.

Mayflower

Kort, maar informatief, filmpje van History over de tocht van de Mayflower.

DBQ

Op de website van de Amerikaan Peter Pappas staat een DBQ, een Document-based Question, over de suffragettes beweging in Amerika, gemaakt door Heather Treanor and Cory Cassanova. In deze opdracht worden leerlingen uitgedaagd kritisch te denken over de propaganda van de beweging voor het vrouwenkiesrecht. Het gaat bij deze opdracht om vragen als: 'hoe tonen beelden vooroordelen?' of, isschien beter, hoe blijkt uit afbeeldingen dat ze gekleurd zijn? en herken je politieke, sociale en economische aspecten in de afbeeldingen?

Pecha Kucha?

Pecha Kucha is een format voor het geven van een presentatie dat is overgewaaid uit Japan. Tijdens een Pecha Kucha-avond presenteren deelnemers een diavoorstelling van 20 afbeeldingen presenteren, in een totale tijd van 6 minuten en 40 seconden. Elke afbeelding wordt daarbij precies 20 seconden getoond. Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en to the point te zijn. Ik vraag me af of de Pecha Kucha niet een midel kan zijn om presentaties van leerlingen, bijvoorbeeld van een profielwerkstuk, meer to the point te laten zijn. Leerlingen worden, door het strakke format, gedwongen zeer kritisch na te denken over vorm en inhoud van hun presentatie. Of het aantal dia's  en de lengte van vertoning precies 20 moet zijn is daarbij niet zo van belang. Experimenteren met verschillende aantallen en verschillende duur kan waarschijnlijk uitsluitsel geven over de ideale omvang.

Voor de liefhebber

Op deze website staat de digitale Versie van de Bronnenuitgave Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1944-1989.

Een historische krant maken

Als u leerlingen weleens een historische krant laat maken is dit Word-template mogelijk een handig hulpmiddel.

Meerkeuzevragen

Toets je in een meerkeuzevraag wel altijd wat je wilt toetsen? In Speelkwartier een vraag waarbij je daaraan sterk kunt twijfelen.

Bijscholingsdag voor docenten i.h.k. van Holocaust Memorial Day

Op 18 januari 2014 organiseert het NIOD op de Herengracht 380 in  Amsterdam een bijscholingsdag met als thema  OVER LEVEN
11:00 uur Ontvangst met koffie en thee + inloop 11.00 uur
11:15 uur Introductie door Maria van Haperen (educatiespecialist NIOD)
11.20 uur Lezing, door prof. dr. Johannes Houwink ten Cate, HMD-thema 2014: OVER LEVEN
12:30 uur Toelichting HMD-project 2014: Villa Bredero, Uitleg project door Maria van Haperen en leerlingen Bredero Lyceum
13.00 uur Lunch + Boekenmarkt
13:45 uur Workshops: 1. Erfgoededucatie en Joodse Huizen. Docent: Denise Citroen, 2. Nederlanders en vernietigingskamp Sobibor. Docent: Irene Hemels
14:45 uur Lezing, door Maria van Haperen, Voorlichting over de Holocaust en andere genociden in het onderwijs
16:00 uur Afsluiting
Alle aanwezigen ontvangen de lesbox van Stichting Sobibor en het Villa Bredero/HMD lespakket.
Aanmelden via aanmelden@niod.knaw.nl voor uiterlijk 14 januari en geeft u hierbij uw eerste en tweede voorkeur aan voor ťťn van de workshops. Mensen krijgen ontvangst- en aanmeldingsbevesting. Deelname is kosteloos.

SEGU Geschichte

SEGU - Selbstgesteuert Entwickelnder Geschichts Unterricht is een serie Duitstalige online modules over verschillende historische onderwerpen. De meest recente is een module over de Eerste Wereldoorlog.

Webtools

Voor de liefhebber, een pagina met een groot aantal webtools voor docent en leerling.

Duitsland als strijdtoneel van de Koude Oorlog

Op donderdag 6 februari 2014 van 15:00 tot 17:30 uur organiseert het DIA op het Duitsland Instituut in Amsterdam de tweede bijeenkomst van de nascholingsreeks ‘Duitsland als strijdtoneel van de Koude Oorlog’. Deze bijeenkomst gaat over de verhouding tussen burgers, staat en partij in de DDR. Christina Morina (UvA) zal spreken en Marc van Berkel (HAN) presenteert een lesbrief over het thema. U vindt alle informatie op de website van het DIA.

Rijksmuseum van Oudheden op Google

Een groot aantal objecten uit het Rijksmuseum van Oudheden is te zien op Google. Een voorwerp, de kist van een mummie is tot in het kleinste detail te bekijken.

Studiedag VerlichtingsideeŽn en de democratische revoluties 1650-1848

Op vrijdag 31 januari organiseert de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Radboud Docenten Academie een docentendag over een van de historische contexten voor het centraal eindexamen VWO. In dit geval die van "VerlichtingsideeŽn en de democratische revoluties 1650-1848". U vindt alle informatie op deze website.

Lou de Jong en W.O.II

Tussen 1969 en 1994 verscheen Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, hťt standaardwerk over de bezettingsperiode, geschreven door dr. Loe de Jong. Van zijn hand kwamen in totaal 12 delen uit, verdeeld over 26 banden. De wetenschappelijke editie is nu te dowloaden als PDF per band.


De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.