Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 55, februari I 2015 

Oproep aan geschiedenisdocenten die lesgeven in het tweetalige vwo

In september 2014 is vakdidacticus Huub Oattes (HvA) gestart met een promotieonderzoek naar de rol van de geschiedenisdocent in het tweetalige vwo (tvwo). Veel onderzoek richt zich op de ontwikkeling van (Engelse) taal in de context van de niet-talen vakken, maar dit onderzoek richt zich juist op ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden in een vreemdetalencontext. Oattes onderzoekt hoe dit uiterst talige vak succesvol in het Engels kan worden onderwezen en aangeleerd.
Docent en leerling in het tvwo zijn meestal Nederlandstalig en zeker leerlingen hebben in het begin een beperkte Engelse taalbeheersing. Hoe speelt de geschiedenisdocent daar op in? Hij moet nog zorgvuldiger zijn in zijn woordkeus, zijn materiaalkeus en letten op zowel de taal- als de vakontwikkeling. Welke vakdidactische keuzes maakt de docent t.a.v. de instructie en verwerking van kennis en vaardigheden? Om inzicht te krijgen in het vakdidactische handelen van de docent heeft de onderzoeker een vragenlijst voor tvwo-geschiedenisdocenten uitgezet via de tto-co÷rdinatoren op de tweetalige scholen. Bent u nog niet benaderd, maar wilt u, als tvwo-geschiedenisdocent deelnemen aan dit onderzoek, wilt u dan  deze vragenlijst invullen? Uw ervaringen met en opvattingen over het tweetalige geschiedenisonderwijs in het vwo zijn onmisbaar voor het onderzoek en dus wordt uw deelname enorm op prijs gesteld.

Bent u goed in het stellen van de juiste vragen?

Bent u een creatieve en vakbekwame docent die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is?
Dan is meewerken aan de constructie van de Centrale examens misschien iets voor u.
Cito zoekt docenten die beschikbaar zijn voor de constructie van de examens geschiedenis havo en vwo.
De constructie van opgaven vindt deels thuis plaats, op basis van een verstrekte opdracht. Daarnaast vinden regelmatig op donderdag vergaderingen plaats op kantoor in Arnhem. Veelal neemt  de opdracht enkele uren per week in beslag. U bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor u het examen maakt Ún u bent op dit moment werkzaam in examenklassen. U beschikt over gedegen vakkennis en heeft ervaring met Word. Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking.
Meer weten? Kijk dan vanaf 7 februari a.s. op www.cito.nl.

Auschwitz

De BBC maakte met een drone een paar minuten durende video over Auschwitz. Zeer geschikt om in de klas te gebruiken.

In Europa

Voor wie ze nog eens terug wil zien of (delen ervan) wil gebruiken in de les, alle aflevering van In Europa staan op deze website.

Ik ontsnapte uit Auschwitz

Ik ontsnapte uit Auschwitz is het authentieke verslag van Rudolf Vrba’s kampervaringen en het verhaal van zijn gewaagde ontsnapping. Kort na zijn ontsnapping schreef hij mede het Vrba-Wetzlerrapport, dat later bekend is geworden als de Auschwitz-Protocollen; een van de belangrijkste oorspronkelijke documenten van de Tweede Wereldoorlog. Rudolf Vrba (1924-2006) werd in 1942 gearresteerd en eerst naar Majdanek en vervolgens naar Auschwitz gedeporteerd. Hij is een van de vijf Joden die uit Auschwitz wisten te ontsnappen. Na de oorlog getuigde hij bij vele processen tegen de nazi’s.
Vanaf 3-2-2015 te koop voor 10 euro.

Mars naar Washington

Een kort filmpje (zo'n vier minuten) over de beroemde mars naar Washington Van Martin Luther King op 28 augustus 1963.

Oude examens

De examens eerste en tweede tijdvak voor vmbo, havo en vwo vanaf 2003 vindt u op examenblad.

History in motion

History in Motion is a promising service that allows teachers and students to build multimedia history stories. On History in Motion you can build animated timelines that can move in conjunction with movements on a map. At each stop along your timeline and map you can include descriptions of events, display images, and display videos.

http://www.freetech4teachers.com/2015/01/history-in-motion-create-multimedia.html#.VLQZ4Xs-1c8

Overgang naar het christendom

Op de Livius website staat een bron die prachtig illustreert hoe de overgang van, in dit geval, een
germaanse godsdienst naar het christendom geleidelijk plaats vond.. Het gaat om een grafsteen, gevonden in Rigomagus, het huidige Remagen.
Lees verder

Nieuwe geschiedenisserie De IJzeren Eeuw

De nieuwe geschiedenisserie De IJzeren Eeuw is vanaf vrijdag 3 april om 21.05 te zien op NPO2. Na de succesvolle serie De Gouden Eeuw (2012) is er nu aandacht voor de negentiende eeuw. Een eeuw die traag op gang komt maar halverwege gaat Nederland op de schop. Ingrijpende politieke, economische en sociale vernieuwingen legden de basis voor het moderne Nederland zoals dat we nu kennen: van koningshuis tot grondwet, van parlementaire democratie tot verzuiling. In ‘De IJzeren Eeuw’ worden bruggen, sporen, wegen en kanalen aangelegd, ontwikkelen Amsterdam en Rotterdam zich stormachtig en verrijzen overal in het land industrieŰn met moderne stoommachines. De overzeese handel bloeit op en aan het eind van de eeuw komen Nederlandse wetenschappers met vijf Nobelprijzen thuis. In 13 afleveringen van 45 minuten neemt presentator Hans Goedkoop de kijker mee de negentiende eeuw in.

Kahoot

Met Hot Potatoes kun je allerlei diagnostische toetsen maken, met  bijvoorbeeld meerkeuze vragen of drag and drop vragen. De chronologievragen op Histoforum zijn voorbeelden van de laatste. Met Kahoot kun je fat ook, maar die toetsen kun je gelijktijdig door alle leerlingen in de klas laten maken. De leerlingen verzenden hun antwoord via hun smartphone. Je kunt het programma natuurlijk ook gebruiken om leerlingen stellingen voor te leggen. Leerlingen loggen in via http://kahoot.it. Collega Alphons Mens maakte een voorbeeld over de parlementaire democratie

De uitvinding van het ontbijt

Engelstalig artikel over hoe de Tudors het ontbijt uitvonden.

Analyseren van historische voorwerpen

Analyzing Artifacts is een online gids voor het analyseren van historische voorwerpen.

Mooie discussievraag

De grootvader van John Murphy, een Ier, heeft Mein Kampf van Hitler in 1936 vertaald in het Engels. In dit artikel legt zijn kleinzoon uit waarom. Je kunt dit artikel in de klas gebruiken voor een gesprek/discussie over historische empathie. Centrale vraag: Kun je begrip opbrengen voor de keuze van James Murphy om dit boek te vertalen?

Gaan dieren naar de hemel?

Zo rond de 2e eeuw begonnen christelijke filosofen na te denken over de menselijke aard, het doel van ons leven op aarde en over de weg naar het beloofde hiernamaals. Dit denken kreeg langzamerhand ook betrekking op dieren, komen die ook in de hemel?

Wikipedia

In plaats van Wikipedia te verbieden, is het beter leerlingen te leren hoe zij op een verantwoorde manier kunnen omgaan met informatie van internet in het algemeen en Wikipedia in het bijzonder. Lees de blog van Christopher Pallaske.

Oorlogsschuld

Heeft Duitsland nog een oorlogsschuld aan Griekenland?

Op welke historische persoon lijkt dit huis in Sansea?

 

Ein Volk, ein Reich, ein Bathroom? The Swansea semi which, in a curious way, looks like the Nazi leader Adolf Hitler

 

Continu´teit en verandering 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.