Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 56, februari II 2015 

Nascholingsconferentie ILS-HAN in NIjmegen

Op 17 april as. organiseert de vakgroep Geschiedenis van ILS-HAN in Nijmegen een nascholingsconferentie voor historici en geschiedenisdocenten in Nederland en Vlaanderen. Het thema van de conferentie is: Aan den Lijve Ondervonden. Persoonlijke Verhalen voor het Geschiedenisonderwijs. In de ochtend zijn er lezingen van Libris Literatuurprijs-winnaar Dik van der Meulen over Willem III, Ad van Liempt over Sobibor-overlevende Selma Engel-Wijnberg en Jacco Pekelder over het leven van Ulrike Meinhof. Het middagprogramma bestaat uit  workshops van vakdidactici.

Klik hier voor het programma en het inschrijvingsformulier. 

Herhaalde oproep! Gevraagd: docentervaringen met en opvattingen over Engelstalig geschiedenisonderwijs in het tweetalig vwo. (promotieonderzoek)

Van de ruim 200 geschiedenisdocenten die werkzaam zijn in het tweetalig vwo heeft inmiddels een groep van 20 docenten de vragenlijst ingevuld. Dat levert helaas nog geen representatief beeld op. Onderzoeker Huub Oattes (HvA) doet een beroep op u om de vragenlijst alsnog in te vullen (20 minuten). Per tien ingevulde vragenlijsten wordt een boekenbon (20,00€) verloot. Per school kunnen meerdere tvwo-geschiedeniscollega’s deelnemen. Sluitingsdatum deelname: 21 februari aanstaande. Door op onderstaande link te klikken komt u bij de vragenlijst:
https://hogeschoolvanamsterdamkenniscentrumdoo.premiumsurvey.netq.nl/nq.cfm?q=7DA5B4DF-4EBA-4D00-9E80-69537849FA55

Knelpuntberoep: leraar geschiedenis

Onder de titel Knelpuntberoep: leraar geschiedenis  schreef Paul Jansseswillen, vakdidacticus geschiedenis aan de lerarenopleidingen van de UA en de Hogeschool Thomas More Kempen, in De Standaard een interessant artikel  over de problemen die leraren soms hebben om controversiŰle onderwerpen uit te leggen in de klas. In een vervolgartikel met als titel 'Er is meer dan wiskunde, fysica en chemie' vallen Bert Vergote, Steven Hennion, Liselot Van Der Haegen en Jochen Vlieghe hem bij. 

Geschiedenissectie gebruikt Facebook

De geschiedenissectie van ORS Lek en Linge zet facebook in om de leerlingen van 4, 5 en 6 vwo nog meer bij het vak te betrekken. Een ideetje voor andere scholen?

Profielwerkstukkenwedstrijd 2015

Ook in 2015 zijn er weer diverse wedstrijden voor het beste profielwerkstuk, bijvoorbeeld de Jan Penprijs voor het beste profielwerkstuk in het profile E&M. Voor het profiel C&M is er de Marie Lokeprijs.

Book of Kells

Het beroemde Book of Kells is nu in z'n geheel te bekijken op internet.

Experts gevraagd

Historiek is op zoek naar historici die, als expert in een bepaalde periode of thematische gebied, af en toe gedegen en goed leesbare bijdragen willen leveren.  Uw stukken worden gelezen. Historiek trekt ruim 100.000 unieke bezoekers per maand. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met  Yuri Visser
yuri.visser@historiek.net

Nederland en W.O.I

Op havo en vwo is er nauwelijks aandacht voor de situatie van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat ligt anders in de bovenbouw van het vmbo. Voor docenten en leerlingen van die opleiding biedt de website Eerstewereldoorlog.nu interessante informatie. Op de NPO geschiedenis website staat een kaart met allerlei Nederlandse verhalen uit de Eerste Wereldoorlog.

Nederlanders met Napoleon's leger naar Rusland

OP Historiek.net staat een driedelige serie waarin aan de hand van persoonlijke brieven het verhaal wordt verteld van Nederlandse soldaten die in het Napoleontische lger optrokken naar Rusland.

Flipsnack

Met Flipsnack maakt u van een pdf document een  flipbook.

Democratische propaganda in naoorlogs Duitsland

Mocht u de uitzending van Andere Tijden over democratische propaganda in het naoorlogse Duitsland hebben gemist, hij is nog te zien op de website van Andere Tijden.

Bent u goed in het stellen van de juiste vragen?

Bent u een creatieve en vakbekwame docent die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is?
Dan is meewerken aan de constructie van de Centrale examens misschien iets voor u.
Cito zoekt docenten die beschikbaar zijn voor de constructie van de examens geschiedenis havo en vwo.
De constructie van opgaven vindt deels thuis plaats, op basis van een verstrekte opdracht. Daarnaast vinden regelmatig op donderdag vergaderingen plaats op kantoor in Arnhem. Veelal neemt  de opdracht enkele uren per week in beslag. U bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor u het examen maakt Ún u bent op dit moment werkzaam in examenklassen. U beschikt over gedegen vakkennis en heeft ervaring met Word. Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking.
Meer weten? Kijk dan op http://www.cito.nl/over%20cito/werkgever/docenten_gezocht/docenten-vo-mbo

Geschiedenis in Engeland

Scholen in Engeland kunnen voor het centrale examen geschiedenis kiezen uit een drietal aanbieders, die elk een eigen programma en eigen toetsing hebben, OCR, AQA en Pearson. De laatste aanbieder heeft ook eigen methodes.  Op de website van OCR staat ook een zeer uitgebreide tijdlijn van de Engelse geschiedenis.

Geschiedenisproject

Bent u op zoek naar een geschiedenisproject, waarin leerlingen veel met bronnen werken, kijk dan eens naar het lesmateriaal ‘Holmes' Bonfire 1666’ dat uitgaat van (fragmenten van) historische bronnen, gerangschikt in vier hoofdstukken: ‘Het conflict tussen de Republiek en Engeland’, ‘De handel in de Republiek’, ‘19 augustus 1666’ (de vernietiging van de Nederlandse handelsvloot op het Vlie) en ‘20 augustus 1666’ (het platbranden van West-Terschelling).
De docentenhandleiding biedt vijf verschillende werkbladen met vragen en opdrachten voor de leerlingen van havo/vwo (twee voor de onderbouw, twee voor de bovenbouw en een voor beide).
Klik hier voor de lesbrief en voor de docentenhandleiding (beide in pdf), ontwikkeld door de Stichting 1666.

Examentrainer 2015 van Noordhoff nu beschikbaar in het docentpakket

Examenkandidaten kunnen zich met de gratis examentrainer nˇg beter voorbereiden op het centraal examen. De toetsen zijn beschikbaar voor gebruikers van Geschiedeniswerkplaats. Kies ‘lesmateriaal’ en selecteer ‘Historische contexten havo’ of ‘Historische contexten vwo’. Voor ieder hoofdstuk zijn twee oefentoetsen beschikbaar. Daarnaast staan onder het hoofdstuk ‘Naslag’ twee oefentoetsen die gaan over de overige kenmerkende aspecten.

Vernieuwde edities van Geschiedeniswerkplaats

Binnenkort verschijnen diverse vernieuwde edities van Geschiedeniswerkplaats voor de Tweede Fase. Per 1 mei kunt u de CE-katernen over de ‘historische contexten’ bestellen. Deze katernen zijn volledig aangepast aan de eisen voor het centraal examen 2016. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de historische contexten voor vwo die examenproof zijn voor het examen van 2016, alleen nog in gebundelde vorm verkrijgbaar. U kunt de losse katernen nog aanschaffen zolang de voorraad strekt, maar deze zijn alleen geschikt voor het examen 2015. In het voorjaar verschijnen de SE-themakaternen China en Europa havo, China en Europa vwo en Geloof en verstand vwo. De katernen bevatten vernieuwde teksten en opdrachten die aansluiten bij de doorlopende leerlijn van Geschiedeniswerkplaats tweede editie.

Korte beschrijving van de 49 kenmerkende aspecten

Noordhoff Uitgevers heeft als bijlage bij haar methode een korte beschrijving gemaakt van de 49 kenmerkende aspecten. Deze bijlage is ook beschikbaar voor docenten die werken met een andere methode.

Noorse Goden

Op de website van Medievalists.net vindt u een overzicht met beschrijving en afbeelding van oude Noorse goden.

Ítzi

Onlangs is ontdekt dat de beroemde Iceman Ítzi op zijn lichaam 61 tattoos had.

De twaalf Caesars

De twaalf Caesars van Matthew Dennison, een boek met prachtige verhalen en anecdotes over de eerste twaalf Romeinse keizers, is vertaald in het Nederlands

Standplaatsgebondenheid 


Waarom lesgeven zo moeilijk is

 De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht/em>. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.