Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 85, juni 2016 II

Wat vind jij van het advies Schnabel?

Moet er o.a. een kerncurriculum met keuzeonderdelen voor scholen komen? Welke vaardigheden en vakken verdienen daarin een prominente plek? Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet persoonsvorming meer aandacht krijgen? En hoe werkbaar zijn deze veranderingen?

Laat weten hoe jij daarover denkt! Woensdag 22 juni van 20.00 tot 21.00 uur starten deze gesprekken. Meld je hier aan voor het eerste, digitale gesprek.
Advies commissie Schnabel

Gratis online geschiedeniscursussen 

Op deze website vindt u tientallen gratis online geschiedeniscursussen van diverse universitaire docenten.

Religie en media

Ook dit jaar organiseert de RUG een docentenmiddag voor docenten levensbeschouwing, geschiedenis, maatschappijleer/ -wetenschappen, klassieke talen, filosofie en aardrijkskunde en wel op 30 september 2016.  Dit keer rondom het thema Religie en Media: vooroordelen en feiten. Omdat ik weet dat velen van jullie voor de vakantie willen overleggen met de schoolleiding over deelname aan deze middag, hierbij alvast een vooraankondiging.
Deze middag wordt jullie aangeboden door de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De middag geeft een voorproefje op het scholierensymposium religie en media dat in november plaats zal vinden, waar Soundos el Ahmadi de 'special guest' is.
De ervaringen van de afgelopen jaren wijzen uit dat het bovendien een erg gezellige middag is die ook gebruikt wordt om kennis te maken met de faculteit en collega's uit het veld te spreken.
Meer informatie en aanmelden. Voor vragen kunt u terecht bij g.h.warmelink@rug.nl.
In het voorjaar 2017 organiseertde RUG een nascholingssymposium voor docenten. Het thema daarvan zal zijn 'Finding a place': hoe migranten zich een plek verwerven in een nieuwe samenleving. Nadere informatie volgt en zal in ieder geval beschikbaar zijn tijdens de docentenmiddag religie en media op 30 september.

Historische feiten

Welke historische feiten moeten mensen zeker kennen. Om de zoveel tijd stellen mensen of landen zich deze vraag. The Telegraph in Engeland maakt zich, blijkens de kop van een artikel, er deze keer druk om dat twee van de vijf Britten niet weten dat de slag om de Somme plaats vond gedurende de Eerste Wereldoorlog. 

Examenvragen

De vragen uit het eerste tijdvak 2016 zijn toegevoegd aan de rubriek met tijdvakvragen en vragen over de historische contexten. Over enige tijd worden ook de p-waardes toegevoegd en de vragen uit het tweede tijdvak (inloggegevens via kaap@kpnmail.nl

Spotprenten

Voor wie meer wil doen met spotprenten in de klas is de rubriek 'werken met cartoons' mogelijk interessant. In deze rubriek een artikel over spotprenten, een analyse schema en diverse suggesties voor het gebruik van spotprenten (inloggegevens via kaap@kpnmail.nl)

In Putin’s Russia, History Is Subversive

De Russische president Poetin herschrijft, volgens The American Interest, de geschiedenis.  

Kolonialisme en racisme

'Er was een tijd dat Nederland trots was op zijn koloniale bezit. Een tijd waarin Jan Pieterzoon Coen (1587-1629) geprezen werd als ware held. Maar die tijden zijn drastisch veranderd. Vandaag de dag wordt er heel anders tegen datzelfde koloniale verleden aangekeken. Het wordt gezien als een tijd van uitbuiting en vooral van racisme. Het dwingt ons met schaamte naar dat verleden te kijken, maar is die schaamte terecht? Moeten wij ons verleden beoordelen door het te plaatsen in de historische context of is beoordeling naar onze huidige maatstaven juister?
Aan dit thema is het jaarboek van Civis Mundi, een klein politiek-cultureel tijdschrift, waarin wetenschappelijk niveau gecombineerd wordt met grote toegankelijkheid gewijd.
Zie de bespreking op Historiek.

Het belang van geschiedenis

Niet alleen in ons land wordt er gesproken over het belang van het vak geschiedenis, ook in het buitenland is het een thema.  Zie bijvoorbeeld dit artikel in The  Los Angeles Times of het artikel Why society needs historians

Vikingen

In Denemarken is de grootste goudschat van de Vikingen ooit gevonden, maar ook dan nog gaat het slechts om enkele, maar wel belangrijke, gouden voorwerpen.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.