Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 6, nummer 102, april 2017 I

 

Overzicht (na)scholingen

- Netwerkbijeenkomst geschiedenis UvA, a8 april 2017

- Scholingsdag Kantelende beelden van de Koude Oorlog 30 juni 2017

- Historicidagen 2017 24 t/m 26 augustus 2017    

Bij de tijd 2

Tijdens de recente conferentie van de VGN is het rapport Bij de tijd 2, bouwstenen voor een geschiedenisleerplanen aangeboden aan Jorrit Blaas, beleidsambtenaar op OCW en leraar economie aan het Hyperion Lyceum in Amsterdam.     

Ik heb een examenklas

Docenten die (voor het eerst) een examenklas hebben, krijgen met veel verschillende aspecten te maken: voorbereiding, afname, correctie. Deze pagina biedt een overzicht van die aspecten en informatie daarover. Ook wordt aangegeven waar docenten meer informatie kunnen vinden. 

Alles over het examen

Histoforum bevat een pagina met alle relevante informatie over het examen, met o.a. verwijzingen naar pagina's waar leerlingen havo/vwo kunnen oefenen met çhronologievragen en vmbo leerlingen met vragen over het Historisch Overzicht en Staatsinrichting.

Netwerk Historisch Denken UvA

De volgende bijeenkomst van ons Netwerk Historisch Denken UvA is op dinsdag 18 april, van 19.00-21.30. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Plaats van handeling is de Roeterseilandcampus in Amsterdam.

Het thema van deze bijeenkomst is Good practice binnen domein D, staatsinrichting en de geschiedenis van democratie en rechtsstaat in Nederland. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat deze een geslaagde les of lesonderdeel meebrengt binnen dit domein. (Of anders: iets wat er op een of andere wijze aan te relateren is. Dat kan dus ook iets zijn uit tijdvak 8, 9 of 10, toegespitst op de politieke en sociaal-culturele situatie in Nederland.) Breng niet alleen het idee mee, maar ook het materiaal zelf.

Door deze opzet rekenen kan aan het einde van de avond iedereen met handenvol inspirerende stukjes les naar huis. Dat wil zeggen: nadat we om 21.30 uur samen iets zijn gaan drinken in Crea Café of Kriterion.

Voor een goede voorbereiding en organisatie van de bijeenkomst willen we graag dat je je even aanmeldt. Dat kan bij Gerhard Stoel (g.l.stoel@uva.nl) of Marcel van Riessen (m.g.vanriessen@uva.nl)

Neanderthalers

De Neanderthalers blijven de wetenschap bezighouden. Zie bijvoorbeeld dit artikel in Historia of dit artikel over de esthetische Neanderthalers op Scientias. 

De leerverdubbelaar

De leerverdubbelaar is een blog van hoogleraar Paul Kirschner over het belang van het goed combineren van beeld en woord, met een nadruk op het woordje goed.    

Het belang van een goede leraar

We wisten het natuurlijk al lang, maar toch goed om het nog eens wetenschappelijk bevestigd te zien: Er is een sterk effect van 'bemoediging en inspiratie door de leraar' op leerlingen die minder kansen hebben gehad. 

Geschiedenisonderwijs in Griekenland

Op Public History Weekly een aardig artikel over de bekende discussie over kennis en vaardigheden in het geschiedenisonderwijs. Deze keer gaat het over het onderwijs in Griekenland. 

Nationale identificatie

Ook op Public History Weekly een artikel over de vraag of geschiedenis moet bijdragen aan een nationale identificatie.

DNA

De belangrijkste bronnen van historici zijn geschreven en ongeschreven bronnen en historische analogie. In een blog wijst Jona Lendering op een tamelijk recente nieuwe bron, mitochondriaal DNA. Fasicinerende en, naar het zich kaat aanzien, overtuigende nieuwe bronnen dienen zich hiermee aan, met name voor de prehistorie. Bekijk bijvoorbeeld het kaartje dat Lendering beschrijft en op basis waarvan er m.b.t. de verspreiding van de vroege landbouw nieuwe conclusies moeten worden getrokken.

Scholingsdag: Kantelende beelden van Koude Oorlog (30 juni)

Het programma van onze jaarlijkse inspiratiedag, dit jaar op vrijdag 30 juni, is rond. We zijn blij met het gevarieerde en prikkelende aanbod.

■ Locatie Oudemanhuispoort, Amsterdam ■ Tijd 09.30-17.00 uur ■ Kosten: Inschrijven t/m 30/5: €110. Inschrijven na 30/5: €130. Inclusief lunch, een usb-stick vol met lesmateriaal, achtergrondmateriaal over de Koude Oorlog en een schat aan beeldmateriaal.    

Aantal dodelijke slachtoffers W.O.II

Op de website van History News Network staat een prachtige animatie over het (verloop van) het aantal dodelijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de V.S. en Europa.

Profielwerkstukvoorlichtingspakket Friesland

Onderzoeksdag in Leeuwarden en follow-up op middelbare school. Op 11 en 12 mei 2017 organiseren het Alfa-, Bèta- en Gammasteunpunt twee onderzoeksdagen (één dagdeel per school) voor middelbare scholieren. Tijdens deze dagen ontdekken leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt: ze krijgen lezingen over onderzoek doen en volgen een workshop over wittenskip skills.

Discussie kiesstelsel

Een enorm aantal partijen haalde de Tweede Kamer: 13. Wordt het niets eens tijd om ons kiesstelsel aan te passen? Een kiesdrempel of districten? Sleutel zelf aan het stelsel en laat de Tweede Kamer van kleur verschieten. De Volkskrant heeft een website/tool ontwikkeld die je zou kunnen gebruiken om met leerlingen te discussiëren over een eventuele herziening van ons kiesstelsel.

Wil je je beperken tot een discussie over de kabinetsformatie, dan is dit een aardig artikel over de langste formatie uit de geschiedenis. 

Authentieke historische teksten

Dat leerlingen in het voortgezet onderwijs slecht, slordig en sloom lezen, is een veelgehoorde klacht van docenten Nederlands; collega’s van andere vakken onderschrijven dit. De prangende vraag die op veel scholen wordt gesteld, is hoe we ervoor kunnen zorgen dat leerlingen beter worden in begrijpend lezen én bovendien gemotiveerder zijn om te lezen?
Op de website Neerlandistiek worden suggesties gedaan om te werken met authentieke historische teksten.

Alleen op de vlucht 

Bij Uitgeverij Omniboek verschijnt op 25 april aanstaande Alleen op de vlucht van Jack Kuper. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal van een Pools-Joodse jongen die aan de Holocaust weet te ontsnappen. Hij is negen jaar. Op een dag komt hij thuis en is iedereen verdwenen.
Over het boek
Bijna tien is hij, als hij op een dag thuiskomt en ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en neemt hij een telkens wisselende identiteit aan.
Hij zwerft door Polen, duikt onder op boerderijen, sluit vriendschap met gedeserteerde Russische soldaten en dwaalt door de bossen. Hij lijdt honger en dorst. Hij wringt zich in allerlei bochten om te verbergen dat hij Joods is.

 

53ea3856ce13a1fef7c23675a46db7e7.jpg


De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.