Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 6, nummer 99, februari 2017 II

 

Overzicht (na)scholingen

- Atlantische Onderwijsconferentie Het Europese verkiezingsjaar 2017, 7 maart 2017 in Utrecht

- Geschiedenisconferentie van de VGN bij ProDemos in Den Haag, 10 maart 2017 in Den Haag

- Workshop het nieuwe examen voor havoleerlingen, 22 maart 2017

- Docentenmiddag middeleeuwse Catharinaconvent Utrecht, 23 maart 2017

- Bijeenkomst profielwerkstukken over Duitsland van het DIA, 23 maart 2017

- Netwerkbijeenkomst Nieuwe Docenten, 25 maart 2017

- Docentendag  Noordhoff Uitgevers

- Historicidagen 2017 24 t/m 26 augustus 2017   

Netwerkbijeenkomst Nieuwe Docenten

Op 25 maart organiseert de Commissie Nieuwe Docenten in Amsterdam haar halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst. Ook nu beginnen we met een activiteit, ditmaal een thematische stadswandeling onder deskundige begeleiding. Vervolgens gaan we borrelen, waar alle ruimte is voor het uitbreiden van je netwerk en het uitwisselen van ervaringen en mooie verhalen. Graag aanmelden via pim_sanders@hotmail.com.

Documentaire

Collega Michel Kersten (m.kersten@oelbert.nl) wil in zijn lessen graag gebruik maken van de volledige documentaire 'Het superieure ras' (in vier delen) die tot voor kort op YouTube stond. Heeft iemand een kopie van deze documentaire voor hem?

Tentoonstelling 1917 Romanovs en Revolutie

In de Hermitage in Amsterdam loopt de tentoonstelling 1917 Romanovs en Revolutie. Op de website van de NOS een artikel over de tentoonstelling.  

Docentenmiddag middeleeuwen in Utrecht

Donderdag 23 maart a.s. organiseert Museum Catharijneconvent een docentenmiddag over de Middeleeuwen, speciaal voor het Voortgezet Onderwijs. Emeritus hoogleraar Herman Pleij, gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen, geeft een exclusief college. Pleij was al eerder onze gast: in de zomer van 2016 heeft hij een keuze uit ons depot gemaakt en ons kennis laten maken met zijn blik op deze boeiende periode: De zomer van Pleij. Meer informatie vindt u op de website van het Catharijneconvent.Het college begint om 14.00 uur. U kunt zich opgeven via mail: educatie@catharijneconvent.nl 

Willem van Oranje

Op Historiek een nieuwe, niet malse, kritiek van René van Stipriaan  op het recent verschenen boek van Aron Brouwer en Marthijn Wouters over Willem van Oranje.  

Lesgeven over de Holocaust

Docenten vinden het steeds vaker lastig om in de klas gevoelige onderwerpen zoals discriminatie en de Holocaust te bespreken. Naar aanleiding van deze ontwikkeling organiseert het CIDI op zaterdag 8 april een studiedag voor middelbareschooldocenten, docenten in de bovenbouw van de basisschool, docenten in opleiding en medewerkers van antidiscriminatiebureaus over "De uitdaging van Holocausteducatie". Op deze studiedag leren docenten in verschillende workshops hoe om te gaan met deze uitdagingen voor de klas. Het doel van de dag is om docenten de benodigde praktische middelen aan te reiken om gevoelige onderwerpen, in het bijzonder de Holocaust, met leerlingen bespreekbaar te blijven houden.
Datum: Zaterdag 8 april
Tijd: 10:00 – 17:00 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Marinus Ruppert Gebouw (Uithof), Leuvenlaan 21 te Utrecht
Kosten € 15, incl. lunch
Aanmelden: cidi@cidi.nl  of 070-3646862
Meer informatie: www.holocausteducatie.nl

Profielwerkstukkenwedstrijd

Bent u begeleider geweest van een goed profielwerkstuk? En wilt u deze leerling(en) de kans geven deze te presenteren voor een groter publiek? Het Alfasteunpunt, Bètasteunpunt en het Gammasteunpunt organiseren ook dit jaar weer de profielwerkstukprijsuitreiking!
Bij het Alfasteunpunt valt de Marie Lokeprijs te winnen voor beste profielwerkstuk Cultuur&Maatschappij. Het Bètasteunpunt reikt de Jan Kommandeurprijs uit voor beste profielwerkstuk Natuur&Gezondheid en Natuur&Techniek, en de Jan Penprijs wordt door het Gammasteunpunt uitgereikt voor beste profielwerkstuk Economie&Maatschappij. Er valt tot wel €200 te winnen! Per steunpunt bepaalt een vakjury wie er naar huis gaat met de eerste, tweede of derde prijs.
De deadline voor het insturen van het PWS is 1 maart 2017.
Meer informatie en insturen  

Seminar Duits en geschiedenis Münster

In de toekomst zal de focus in het onderwijs meer gelegd worden op vakoverstijgende vaardigheden. In het seminar 'Raakv(l)akken Duits en geschiedenis' gaan we samen met docenten van beide vakken op zoek naar onderwerpen en ideeën voor vakoverstijgende projecten. Het vakoverstijgende seminar vindt van 5 t/m 7 april plaats in het Duitse Münster. Aanmelden is nog mogelijk t/m 6 maart.
Meer informatie.

Profielwerkstuk over een Duits onderwerp?

Hebben uw leerlingen interesse in Duitsland? Willen zij een profielwerkstuk over een Duitsland-gerelateerd onderwerp schrijven en kunnen zij extra input goed gebruiken? Wilt u hen in aanraking brengen met academisch onderwijs en onderzoek? Meld uw leerlingen dan aan voor deelname aan de eerste editie van het gratis DIA-Schulkolleg op 23 maart 2017 in Amsterdam.
Het DIA-Schulkolleg is bedoeld voor scholieren uit 4 havo en 5 vwo met bijzondere belangstelling voor Duitsland en/of de Duitse taal o.a. als onderwerp van hun profielwerkstuk. Door de bijdragen van onze sprekers en door in gesprek met elkaar te gaan, ontdekken de leerlingen nieuwe perspectieven op Duitsland en ontwikkelen ideeën voor hun profielwerkstukken. Voor een selecte groep leerlingen biedt het DIA in de loop van het schooljaar nog bijzondere begeleiding bij het schrijven van hun profielwerkstuk over een Duitsland-gerelateerd onderwerp.
Docenten kunnen per school maximaal 4 leerlingen voordragen om deel te nemen aan dit programma en zijn ook zelf uitgenodigd. Aanmelden kan t/m 28 februari 2017 via een e-mail aan Trixie Hölsgens: B.D.L.M.Holsgens2@uva.nl.  

Studiereis naar Lesbos

Van 4 - 8 mei 2017 organiseert Hélène van Oudheusden  de studiereis Goed onderwijs aan nieuwkomers naar Lesbos (ism het NIS). De reis is o.a. geschikt voor:
1. Leraren die vluchtelingkinderen in de klas hebben of wiens ouders naar Nederland vluchtten.
2. Leraren aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer die lesgeven over de thema's democratisch burgerschap, vluchtelingen, migratie en de multiculturele samenleving.
We maken deze reis met respect voor de benarde situatie van vluchtelingen en de lokale bevolking op Lesbos onder de EU-Turkije afspraak.

Tijdens de conferentie van de Atlantische Commissie op 7 maart 2017 verzorgt zij de workshop Vluchtelingkinderen in de Klas.

Meer informatie.

Sapiens

Op HistoryExtra staat een interview met Yuval Harari, de auteur van Sapiens: Een kleine geschiedenis van de mensheid. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met zijn gedachtengoed. 

Het universum een hologram?

Eigenlijk meer een bericht voor Big History, maar toch te bijzonder om er niet even een blik op te werpen. Een artikeltje over het universum als hologram. 

VOC

Veel Nederlanders stammen af van een VOC-opvarende, maar zijn zich hier niet van bewust. Het Nationaal Archief interviewde nakomelingen die wel weten wie hun voorouders zijn bij de compagnie. Wat betekent dit VOC-verleden vandaag de dag nog voor hen en wat hebben hun voorouders aan erfgoed nagelaten? Wekelijks verschijnt er een nieuw interview.

Meer informatie  

Deze liederen klonken in de concentratiekampen

In de archieven van een universiteit zijn opnamen gevonden van liederen die slachtoffers van de Nazi’s in de concentratiekampen zongen. Toen de geallieerden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de gevangenen van het ene na het andere concentratiekamp bevrijdden, werd langzaam maar zeker duidelijk wat deze gevangenen allemaal hadden doorgemaakt. Het fascineerde psycholoog David Boder en hij was vastberaden om de verhalen van de overlevenden op te tekenen. In de zomer van 1946 trok hij er met een opname-apparaat op uit en interviewde zeker 130 Joden die de concentratiekampen overleefden. Daarmee was hij één van de eersten die de verhalen van deze overlevenden vastlegde.

Meer informatie

Hoe betrouwbaar is ons geheugen?

Helen Haft doet onderzoek naar joodse emigranten uit de S.U. en kwam erachter dat de door haar geinterviewde personen inconsistente verhalen vertellen.

Docentendag Geschiedenis van Noordhoff Uitgevers op 24 maart

Wilt u geïnspireerd worden door Ad van Liempt? Bijgepraat worden over gepersonaliseerd leren? Inspiratie opdoen bij een collega? En op de hoogte worden gebracht van het gewijzigde examenprogramma tweede fase? Meld u dan nu aan voor de docentendag op 24 Maart in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Meer informatie en aanmelden. 

5 minuten formatief

5 minuten formatief helpt inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling. Het geeft leraren en leerlingen houvast in werkvormen om de leerdoelen helder te maken, feedback aan elkaar te geven en te zien wat nodig is om de doelen te halen. Het pakket bestaat uit veertig kaarten met ideeën voor formatief toetsen. Op de website kunt u alvast drie voorbeelden bekijken.

Op deze website staat een aantal presentaties van de goeroe van formatief toetsen, Dylan William.  

Gratis kunstafbeeldingen van het MET

Het Metropolitain Museum of Art stelt op haar website 375.000 afbeelding om niet ter beschikking van gebruikers.

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Vanaf 31 januari biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos nieuws via Blendle. Negentien landelijke en regionale nieuwstitels stellen in samenwerking met Nieuws in de klas en Blendle hun nieuwsartikelen beschikbaar voor het onderwijs. De nieuwscontent, van het AD tot Vrij Nederland en van de Leeuwarder Courant tot NRC Handelsblad, is online en mobiel toegankelijk. Nieuws in de klas voorziet hiermee in de vraag van docenten en uitgevers naar een eenvoudige ontsluiting van digitaal nieuws voor het onderwijs.

Docenten en leerlingen kunnen via Blendle tweemaal per jaar kosteloos een maand toegang krijgen tot de content van de nieuwstitels. Titels die niet via Blendle beschikbaar zijn, zoals het Financieele Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, kunnen worden geraadpleegd met afzonderlijke inlogaccounts.

Leerlingen leren omgaan met nieuws en actualiteit is belangrijk in hun voorbereiding op de maatschappij. Het nieuws wordt door docenten veel ingezet bij taal, mediawijsheid en burgerschap. Chris van Hall, manager van Nieuws in de klas: “Actualiteit verlevendigt de les en motiveert leerlingen. Leerlingen die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling, kunnen beter argumenteren en scoren hoger op burgerschapsvaardigheden.“
Alexander Klöpping, medeoprichter van Blendle: "Het is belangrijker dan ooit om jonge mensen in aanraking te brengen met kwaliteitsjournalistiek. We werken elke dag hard om de prachtige journalistiek die iedere dag in Nederland gemaakt wordt, een nog breder publiek te geven. Ik ben dan ook erg trots op de samenwerking met Nieuws in de klas."

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. Naast de Nieuwsservice Digitaal biedt Nieuws in de klas kosteloos lesmateriaal en dag- en weekbladen aan voor het onderwijs.


De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.