Home      Magazine      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie 

Structurerende elementen in de Westerse cultuur

Hieronder staat een schematisch overzicht van structurerende elementen van de Westerse cultuur volgens Jona Lendering in zijn boek 'Vergeten erfenis'. Klik hier voor een recensie.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

Structurende elementen in de Westerse cultuur

In zijn boek 'Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur' onderzoekt Lendering in hoeverre de klassieke oudheid werkelijk de bakermat van onze beschaving is. Volgens hem zijn invloeden uit bijvoorbeeld BabyloniŽ en de islamitische wereld altijd sterk onderschat.

In het schema hieronder staan de structurerende elementen van onze Westerse cultuur die Lendering onderscheidt en de oorsprong ervan.

element inbedding datum cultuurkring
Schrift voor specialisten tempel- en paleisadministratie ca 3200 v. Chr. BabyloniŽ, Egypte
Maatschappelijke hiŽrarchie koning, adel vierde, derde millennium BabyloniŽ, Egypte
Rechtscodificatie konings, ambtenaren derde millennium BabyloniŽ
Algemeen gebruik van het schrift paleis, tempel, kooplieden e.a. tweede millennium Egypte, FeniciŽ
Wetenschappelijke (matematische) methode tempel- en paleisadministratie eerste millennium BabyloniŽ
Artistieke en literaire vormentaal elke groep die respectabiliteit zoekt eerste millennium Griekenland
Logica filosofische scholen vierde eeuw v. Chr. Griekenland
Krijgskunst hellenistitische staten vierde eeuw v. Chr. Griekenland, Rome
Autoriteitsgeloof kerk vierde eeuw n. Chr. christendom
Terugkeerideaal keizerlijk hof ca 800 Frankisch
Gelijkheidsideaal Romeins Recht twaalfde eeuw Islamitisch
Expertisedenken in de wetenschap (doctoraat) madrasa/universiteit ca 900 Islamitisch
Experimentele wetenschap vorstelijk mecenaat ca 900 Islamitische wereld
Scheiding van kerk en staat koning, keizer veertiende eeuw Europa
Machtenscheiding Staten-Generaal veertiende eeuw Europa
Vrijheid van meningsuiting Staten-generaal zestiende eeuw Europa
Moderne natuurwetenschappelijke methode o.a. universiteit zestiende en zeventiende eeuw Europa
Filhellenisme universiteit en gymnasium achttiende en negentiende eeuw Duitsland

Bron: Lendering, J. (2009) Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur, Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep

 

 Structurerende elementen


 Jona Lendering


Copyright:  Albert van der Kaap, 2011