Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 44, augustus 2014 

Bent u goed in het stellen van de juiste vragen?

Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is?
Dan is meewerken aan de constructie van de Centrale toetsen en examens misschien iets voor u.
Cito zoekt docenten die vanaf 1 augustus 2014 beschikbaar zijn voor de constructie van de examens
geschiedenis havo/vwo.
De constructie van opgaven vindt grotendeels thuis plaats. Veelal neemt de opdracht enkele uren per week in beslag. U bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor u het examen maakt en heeft recente ervaring met examenklassen havo en vwo. U beschikt over gedegen historische vakkennis en heeft ervaring met Word. Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking.
Meer weten? Kijk dan op www.cito.nl  en reageer voor 15 september 2014. 

Nieuwe naam CvE

Met ingang van dit schooljaar is de naam van het College voor Examens (CvE) veranderd in College voor Toetsen en Examens (CvTE). Deze wijziging heeft te maken met de invoering van de verplichte eindtoets in het primair onderwijs.

Tijdlijn van de Eerste Wereldoorlog

Journalist Tom Tacken heeft een indrukwekkende tijdlijn van de Eerste Wereldoorlog gemaakt.

Tijdvakfilmpjes bij de historische contexten

Naast de filmpjes bij de tien tijdvakken zijn er nu ook filmpjes bij alle vier historische contexten, gemaakt door collega Wouter Meijer. 

Vooraankondiging studiemiddag

De Commissie Havo-Vwo van de VGN organiseert op woensdag 1 oktober a.s. een praktijkmiddag voor docenten die hun leerlingen voorbereiden op het nieuwe CE geschiedenis. Er zal onder andere informatie gegeven worden over de opbouw van het examen, over wat er over de kenmerkende aspecten bekend verondersteld zal worden, er is gelegenheid tot informeren bij pilotdocenten en er zijn workshops over o.a. hoe examenvragen met betrekking tot kenmerkende aspecten en historische contexten in elkaar zitten. Tijd: van 16 tot 19 uur, er zal voor soep en broodjes worden gezorgd.
Plaats: Scholengemeenschap De Breul, Arnhemse Bovenweg 98 Zeist, voor routebeschrijving zie http://www.de-breul.nl/algemeen/contact_route.php
Nadere informatie volgt.

Studiemiddag Rijksmuseum De Republiek

Op 16 september 2014 organiseert het Rijksmuseum een  studiemiddag over de hc De Republiek in het Rijksmuseum.

Seminar Lesgeven over W.O.II en de Holocaust

De inschrijving voor het Engelstalige seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’ van 26 december 2014 tot 4 januari 2015 aan de International School van het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem is geopend. CIDI organiseert deze reis voor docenten Geschiedenis en anderen die lesgeven over dit onderwerp.

Geschiedenisdag ICLON

Op vrijdag 31 oktober 2014 zal de Geschiedenisdag rond het thema 'de 19e eeuw: politieke stromingen in Europa en de koloniën' plaatsvinden in het Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden. Deze studiedag is bedoeld voor geschiedenisdocenten.

Klik hier voor het programma

Tijdvakken-studiedag RMO Leiden

Op 29 september 2014 organiseert het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, samen met de VGN,  voor docenten een studiedag over de tijdvakken.

De Acropolis

Mooie virtuele rondgang over de Acropolis in Athene.

Online colleges over W.O.I door Maarten van Rossem

Historicus Maarten van Rossem geeft in september twee gratis hoorcolleges over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. De colleges zijn niet alleen in Utrecht te volgen. Ze worden ook live via internet uitgezonden. Maarten van Rossem staat in zijn colleges onder meer stil bij de Nederlandse neutraliteit en bij de één miljoen Belgische vluchtelingen die tijdens de Grote Oorlog naar ons land toekwamen. Studium Generale:
De colleges worden gegeven op de dinsdagen 2 en 9 september (20:00 tot 22:00 uur) in de aula van het academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Bezoek voor meer informatie (en ter zijner tijd voor de livestreams) de website van Studium Generale.

Chronologievragen

In 2014 werden er in de pilotexamens voor het eerst ook vragen gesteld over twee van drie/vier historische contexten. Een in 2015 worden er ook vragen gesteld over de beide andere contexten. Dit kan ook gevolgen hebben voor de chronologievragen. De tijdspanne tussen de verschillen ontwikkelingen of gebeurtenissen kan korter worden. Zie bijvoorbeeld vraag 45 van het online overzicht van chronologievragen.

Nascholing Duitsland

Op donderdag 30 oktober 2014 van 15:00 tot 17:30 uur vindt de 1e bijeenkomst plaats van een nascholingsreeks rondom het nieuwe CSE op het Duitsland Instituut Amsterdam. Deze bijeenkomst gaat over de verhouding tussen burgers, staat en partij in de DDR. Christina Morina (UvA) zal spreken en Marc van Berkel (HAN) presenteert een lesbrief over het thema. Deze middag kost slechts 30 euro.

Cursus Verlichting en Democratische Revoluties iets aangepast

Deze cursus start vanaf half oktober en is iets ingekort ten opzichte van eerdere berichten. Er zijn drie bijeenkomsten in Utrecht en twee onlinecolleges. Inhoud en vakdidactiek staan centraal:
* De Verlichting als verschijnsel
* God, de wereld en het universum
* Een aanval op kolonialisme en slavernij
* Revoluties: ‘1776’, ‘1787’, ‘1789’
Voor de cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De prijs is aangepast en bedraagt € 895,-

Representativiteit

Bij bronnenonderzoek is het van groot belang rekening te houden met de representativiteit van de bron of bronnen. Toch trappen onderzoekers nogal eens in de val van wat Keith Hopkins heeft gemunt als Everest Fallacy, het generaliseren van iets op basis van een enkele vondst of voorbeeld. Een onderzoekszonde die vooral voorkomt als er over een periode weinig bronnen beschikbaar zijn.

Stercollectie geschiedenis

De stercollectie geschiedenis van VO-Content bestaat uit gratis digitaal lesmateriaal voor de onderbouw van havo en vwo en voor de klassen 3 en 4 van het vmbo. 

Wie kent dit boek

Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd of ik wist uit welk (oud) boek onderstaande afbeelding afkomstig is. Ik moet bekennen dat ik geen idee heb. Ik ben benieuwd of een van de lezers van deze nieuwsbrief het boek herkent.

 


App van het Historisch Nieuwsblad

Historisch Nieuwsblad heeft een prijswinnende iPad-app ontwikkeld die uniek is in de wereld. Unlock History is een interactieve documentaire, gecombineerd met een ‘schatkamer’ vol achtergrondinformatie en bronnen.
Het eerste verhaal, Het wonder van de Gouden Eeuw, bestaat uit drie delen die nu allemaal te downloaden zijn in de App Store. U betaalt slechts €1,79 voor de drie delen samen.

Nieuwe filmpjes

Aan de rubriek tijdvakfilmpjes zijn nu ook filmpjes van Wouter Meijer toegevoegd over de historische contexten De Republiek en de Democratische Revoluties.

De Perzen en Lysistrata

Op de website van de Britse Open Universiteit staan twee aardige animaties over aspecten van oorlogvoering in het oude Griekenland. De eerste, ontleend aan een stuk van Aeschlus,  vertelt het verhaal van de aanval van de Perzen, de tweede vertelt het verhaal van de sexboycot van de Atheense vrouwen om een einde te maken aan de Peloponnesische oorlog. (Lysistrata, van Aristophanes).

Tapijt van Bayeux

Op het weblog van de Duitse historicus Daniel Bernsen staat een prachtige animatie van het tapijt van Bayeux.

500 jaar Vesalius

Onder de titel Vesalius kruipt onder je huid besteedt de stad Leuven vanaf 1 oktober 2014 zeer veel aandacht aan Vesalius, de arts en wetenschapper, die 500 jaar geleden werd geboren in Brussel. Zie ook de opdracht over Vesalius en het artikel van Jos Martens 'De ontdekking van het menselijk lichaam' op Histoforum.

Bijzondere en handige zoekmachines

Histoforum bevat een rubriek met een overzicht van zeer veel handige en nuttige, soms ook bijzondere, zoekmachines.

Bezoek de Eerste Kamer

Sinds 1848 vergadert de Eerste Kamer in de voormalige zaal van de Staten van Holland. Deze zaal dateert uit de 17e eeuw en toont de macht en rijkdom van Holland in die tijd. Zo is het plafond van de zaal een decoratief hoogtepunt. Acht weelderige trompe-l’oeil schilderingen wekken de illusie dat er openingen in het gewelf zitten, waardoor vertegenwoordigers van verschillende volkeren naar binnen kijken. De schilderingen, die dateren uit de Gouden Eeuw, moesten het belang van het gewest Holland benadrukken: wat de afgevaardigden hier besloten, was voor de hele wereld van belang.
Wilt u de Eerste Kamer eens in het echt zien? Boek dan een rondleiding bij ProDemos.
Speciale actie voor vroege vogels
Boekt u de rondleiding van 10 uur? Dan krijgt u gratis van ons een wandelkaartje cadeau. Hiermee kunt u zelf een route lopen over en rond het Binnenhof, rond een centraal thema.
Praktische informatie
ProDemos organiseert rondleidingen over het Binnenhof en in de Ridderzaal, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Prijzen variëren van € 5 tot € 10. Boek online via www.prodemos.nl/binnenhof  of koop uw kaartje in het Bezoekerscentrum van ProDemos, Hofweg 1, 2511 AA in Den Haag. De rondleidingen starten hier. Het Bezoekerscentrum is geopend op maandag tot en met zaterdag van 9.30-17.00 uur en is op feestdagen gesloten.

Samenwerking Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff

Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff, één van de grootste aanbieders van leermiddelen in het Nederlandse onderwijs, gaan samenwerken. Afgesproken is dat de collectie van het museum onderdeel gaat uitmaken van de lesmethoden geschiedenis en levensbeschouwing waar duizenden kinderen op school elke dag mee leren.

Historische misdaden oplossen met een smartphone

Moord en doodslag is van alle tijden. Archieven, musea en bibliotheek herbergen dan ook een schat aan spannende geschiedenis. Jongeren spreekt dit onderwerp erg aan. Hier ligt dus een mooie kans om jongeren te interesseren voor lokale geschiedenis én om ze mediawijzer te maken. Het project Crime Scene verbindt namelijk mediawijsheid, cultuureducatie en informatievaardigheden met elkaar.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.