Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 78, maart 2016 I

Activerende Didactiek en OriŽntatiekennis

Leerlingen actief en gemotiveerd met geschiedenis bezig laten zijn is het uiteindelijke doel van deze nascholingscursus, georganiseerd door de lerarenopleiding van de Universiteit van Utrecht. Er zal worden geoefend met veel activerende werkvormen aan de hand van de tien tijdvakken. De nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van de examenprogramma’s en de consequenties daarvan voor onder- en bovenbouw worden besproken.

Wat: nascholingscursus Activerende Didactiek en OriŽntatiekennis

Waar: Uithof te Utrecht

Wanneer: Vrijdag 3 juni 2016

220 euro p.p. (incl. werkmateriaal, lunch, koffie en thee)

Trainers: Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof

Meer informatie en opgave Bleeker, i.bleeker@uu.nl of  030-2533224 

Kaarten

Op deze website staat een aantal historische satirische kaarten van Europa.   

The Power of the Past: History and Statecraft

Een beschrijving van een recent verschenen boek over de mate waarin geschiedenis van invloed is op de manier waarop de Verenigde Staten omgaat met de wereld. 

A History/Memory Matrix for History Education

Een matrix van de Canadees Peter Seixas over de relatie van de vakdiscipline geschiedenis met de alledaagse beleving van geschiedenis en de plaats van het geschiedenisonderwijs daarbinnen. 

De lessen van Srebrenica

Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2016 zal op Lek en Linge in Culemborg voor de tweede keer een scholierenconferentie plaatsvinden over ‘De lessen van Srebrenica’. De scholierenconferentie wordt georganiseerd door een samenwerking van Lek en Linge, het Pantarijn uit Wageningen en Pax voor Vrede. We willen u en uw leerlingen van harte uitnodigen hieraan deel te nemen.
In de bijlage vindt u een verdere uitleg rond een aantal praktische en inhoudelijke vragen. De scholierenconferentie is een unieke ervaring die wegens groot succes voor een tweede keer wordt georganiseerd. Heeft u leerlingen die graag denken en spreken over maatschappelijke vraagstukken? Verder de diepte in willen met hun profielwerkstuk? Verder affiniteit hebben met dit onderwerp? Leerlingen die journalist, diplomaat, politicus, historicus, militair willen worden? Dan mogen zij deze conferentie niet missen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via e-mail of telefoon.
Erik Ex
Docent geschiedenis O.R.S. Lek en Linge, Culemborg
Telefoon: +31642398800
E-mail: eex@lekenlinge.nl

Educatieve tentoonstelling ‘Op de vlucht!’

Het vluchtelingenvraagstuk is het meest actuele nieuwsitem in deze tijd. Is dit een specifiek onderwerp van nu of is dit van alle tijden? Dit belangrijke maatschappelijke debat kan wellicht extra aandacht op uw school krijgen.
In het paviljoen van Museum Huis Doorn is momenteel de tentoonstelling ‘Op de vlucht!’ te zien. Deze tentoonstelling plaatst het huidige vluchtelingenvraagstuk in een historisch perspectief en is speciaal interessant voor schoolklassen. De tentoonstelling maakt duidelijk dat de komst van vluchtelingen, waarmee iedereen dagelijks via de media wordt geconfronteerd, niet iets nieuws is. Door de eeuwen heen hebben altijd mensen moeten vluchten vanwege oorlogen, economische omstandigheden, achtervolging, discriminatie, enz. Ook Nederland heeft al 100 jaar geleden met een grote stroom vluchtelingen te maken gehad. De opvang van circa 1 miljoen vluchtelingen in Nederland in 1914 - 1918 wordt vergeleken met de huidige vluchtelingensituatie.
Museum Huis Doorn heeft een educatief programma ontwikkeld voor de eerste drie klassen uit het voortgezet onderwijs. Aan de hand van vragen worden leerlingen uitgedaagd na te denken over de verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu, waarom mensen huis en haard noodgedwongen moeten verlaten en wat het betekent om te moeten vluchten. Naast de tijdelijke expositie ‘Op de vlucht!’ bezoeken de leerlingen ook de vaste tentoonstelling over het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Doelgroep: Onderbouw voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO). Het project is door middel van aanpassingen ook geschikt te maken voor klas 4 en 5 van het voortgezet onderwijs en de laatste twee klassen van het basisonderwijs
Lesgebied: Geschiedenis & Maatschappijleer
Tijdsbeslag: 1 voorbereidingsles, een bezoek aan het museum en eventueel 1 verwerkingsles
Plaats van uitvoering: in de klas en op het landgoed van Huis Doorn
Lesmateriaal: Docentenhandleiding voor de voorbereidingsles en verwerkingsles, lesbrief voor bezoek aan het paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog
Contact: Voor meer informatie kunnen docenten contact opnemen met Museum Huis Doorn:
E-mail: reserveringen@huisdoorn.nl
Tel: 0343 421020
Langbroekerweg 10
3941 MT Doorn

Damnatio Memoriae

Op Historisch News Network staat een aardig kort artikel van Claire McCaffery Griffin dat mooi past bij de discussie die in ons land gevoerd wordt over  kwesties als koloniale afbeeldingen op de Gouden Koets.  

Heilige Schrift

In oktober 2016 opent het Catharijneconcent een grote tentoonstelling over de Tanach, Bijbel en Koran onder de titel Heilige Schrift. Hierbij komt een lespakket voor het Voortgezet Onderwijs bovenbouw havo/vwo.  Vragen die aan bod komen zijn: Wie zijn de brengers van Gods woord? En hoe worden zij, Mozes, Christus en Mohammed, afgebeeld? Hoe gaat men om met vertalingen? Wie leest de Heilige Schrift en wat betekent het heilige woord in het dagelijks leven?

Dagboek van Karel de Grote

Leerlingen van collega Robbert-Jan Poortvliet maakten een dagboek van Karel de Grote.  

Verdun

Zeer recent werd het uitgebreide en vernieuwde museum over de slag bij Verdun heropend. Zie ook dit korte filmpje op Vimeo. 

SeGu

Graag vraag ik in deze nieuwsbrief nog een keer aandacht voor SeGu. SeGu staat voor Selbsgesteuert Entwickelnder Geschicktsunterricht. Deze website bevat veel opdrachten waaraan leerlingen zelfstandig en in kleine groepjes werken. Zo is er bijvoorbeeld een opdracht over het Romeins Imperium.  

Toetanchamon

Bestaat er werkelijk een verborgen kamer met schatten in het graf van Toetanchamon zoals een Spaans lek meent?

Erfgoedtools

Erfgoedtools is een digitale gereedschapskist waarmee  historische spellen gemaakt kunnen worden. De Erfgoedtools zijn een ideaal hulpmiddel bij erfgoedprojecten, geschiedenislessen en wereldoriŽntatie. Als leerkracht kun je een spel maken als introductie of verwerking van een thema , een museum- of archiefbezoek. Met de Erfgoedtools oefenen leerlingen cognitieve vaardigheden: ze kijken, vergelijken en categoriseren. Ze plaatsen erfgoed in tijd en ruimte. Leerlingen kunnen ook zelf spellen maken. Dit leidt tot interessante reflectieve gesprekken over de betekenis van erfgoed. 

Ondersteboven, Jouw Nederland in de jaren 60

Op 19 maart 2016 verschijnt bij WalburgPers te Zutphen Ondersteboven. Jouw Nederland in de jaren zestig van auteurs Petra Boers & Rebecca Wilson en vormgever Suzanne Hertogs. Het boek verschijnt bij de gelijknamige tv-serie van NTR en VPRO, gepresenteerd door Kees van Kooten, die vanaf 19 maart 2016 te zien is op NPO2.

Jurk

De jurk in dit artikel  – die ergens tussen 3482 en 3102 voor Christus gemaakt werd – gaat na nieuw onderzoek officieel de boeken in als ’s werelds oudste geweven kledingstuk. Natuurlijk niet de oudste jurk, wel de, tot nu toe,   oudst bekende jurk. Zie ook de opdracht over de oudste schoen.

Platform Geschiedenis en actualiteit

Stefan Couperus (Rijksuniversiteit Groningen), Harm Kaal (Radboud Universiteit), Jelle van Lottum (Universiteit van Birmingham) zijn de oprichters van het platform Geschiedenis&Actualiteit dat in samenwerking met Huygens ING en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is gerealiseerd. Dit platform werd begin dit jaar met een symposium op het Ministerie van Binnenlandse Zaken gelanceerd. Op dit online platform verschijnen artikelen waarin historici op basis van historisch onderzoek aanbevelingen formuleren voor beleidsmakers, kritisch reflecteren op contemporaine vraagstukken en en passant ons gebrekkige historische geheugen opfrissen. Omdat in deze bijdragen de historische context van hedendaagse fenomenen verhelderd wordt, laten we met Geschiedenis & Actualiteit zien hoe het verleden productief kan worden ingezet als argument in actuele debatten. Feiten staan dus centraal: we zijn geen meningenfabriek.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.