Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 94, december 2016 I

 

Overzicht (na)scholingen

- Nascholingsconferentie havo/vwo over Verlichtingsideeën & de democratische revoluties, 25 november 2016

- Didactiekconferentie van de VGN, 25 en 26 november 2016 (Huize Bergen in Vught).

- Collegedag over Egypye in het RMO Leiden, 19 januari 2017

- Studiedag Oriëntatiekennis en historisch redeneren in een doorlopende leerlijn, 19 januari 2017 in Utrecht. 


Enquête Verlichting Examenprogramma Havo

Het huidige programma voor het eindexamen geschiedenis voor het HAVO over de zogenoemde oriëntatiekennis wordt door veel docenten en leerlingen als overladen ervaren. Daarom gaf het ministerie van OCW een zogenaamde ‘verlichtingswerkgroep’ de opdracht om te komen tot een voorstel voor een substantiële verlichting van het examenprogramma.
De werkgroep stelt voor de HAVO-leerlingen die in september 2017 starten in de vierde klas en centraal examen doen in mei 2019 het volgende voor:
1) De tijdvakken 1 tot en met 4 (prehistorie tot ca. 1500) blijven onderdeel van het examenprogramma, maar zullen niet meer worden getoetst in het Centraal Examen, maar in het schoolexamen.
2) De zogenoemde Historische Contexten blijven gehandhaafd. De voorbeelden die daarbij per paragraaf steeds genoemd zijn, worden:
I) voor een groot deel geschrapt (17)
II) voor een kleiner deel (10) opgenomen in de tekst van de syllabus

 

Geschiedenisdocenten die les geven in de havo-bovenbouw worden uitgenodigd de korte enquête over het voorstel in te vullen. Het voorstel voor een nieuw examenprogramma. een gereviseerde syllabus en de enquête vindt u op de website van de VGN.

Onderzoeksdagen 2017

Op 6, 7, 10 en 11 april 2017 organiseren het Alfa-, Bèta- en Gammasteunpunt weer de onderzoeksdagen om middelbare scholieren voor te bereiden op het schrijven van hun eerste wetenschappelijke werk: het profielwerkstuk. Tijdens het programma, waaraan ook de docenten deel zullen nemen, wordt op een toegankelijke manier uitgelegd hoe wetenschappelijk onderzoek doen in zijn werk gaat en wordt specifiek aandacht besteed aan het profielwerkstuk. Enkele weken na de onderzoeksdag in Groningen komt het speciale profielwerkstukteam voor een follow-up naar de school toe om de scholieren te helpen met hoofd- en deelvragen. Zo worden de scholieren goed voorbereid op het schrijven van een prachtig profielwerkstuk.
docentenmiddag
Nieuw is de docentenmiddag! Tijdens deze nascholing voor docenten op vrijdagmiddag 13 januari 2017 gaan we aan de slag met onderzoeksvaardigheden en de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek. 

Onderzoek nieuwe examenprogramma havo/vwo

Iris Dracht heeft in het kader van haar masterstudie geschiedenis onderzoek gedaan naar ervaringen en meningen van docenten en wetenschappers in Nijmegen met het examenprogramma geschiedenis op havo en vwo. Haar scriptie leest u hier.  

Wat weten geschiedenisstudenten van ons slavernijverleden?

In het kader van haar masterscriptie deed Rowan van der Stelt  onderzoek naar de kennis van geschiedenisstudenten over het Nederlandse slavernij verleden. Zij schreef er dit artikel over. 

'Tieners leren niet door passief te luisteren'

In de Volkskrant stond onlangs een interview met Jelle Jolles over zijn meest recente boek Het tienerbrein

200.000 jaar menselijke drift in zes minuten

Bekijk hoe de wereldpopulatie in 200.000 jaar de miljard bereikte. En in tweehonderd jaar de 7 miljard. 

Most Students Don’t Know When News Is Fake, Stanford Study Finds

De Stanford universiteit deed onderzoek naar de mate waarin leerlingen mediawijs zijn. Dat viel niet mee, leerlingen lezen nieuws op social media zonder naar de bron ervan te kijken. Lees het artikel in de The Wall Street Journal.

De beste geschiedenisboeken van 2016

Op de website van HistoryToday kiezen tien historici hun favoriete geschiedenisboek van 2016.

Historicidagen

Op het KNHG Jaarcongres zijn de Historicidagen gelanceerd. Je kunt nog tot 15 januari een voorstel insturen.
De Historicidagen zijn geïnspireerd door het voorbeeld van de Duitse Historikertage. Het is een driejaarlijks terugkerend evenement, waarvoor het KNHG als beroepsorganisatie voor historici het initiatief heeft genomen, en waarbij alternerend wordt samengewerkt met partners uit ons veld. Voor deze eerste aflevering, van 24 tot 26 augustus 2017, treedt de Universiteit Utrecht (Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) op als gastvrouw en medeorganisator. Daarnaast is een breed netwerk van (kunst)historische organisaties betrokken.

Holocaust Memorial Day 2017

Lesgeven over de Holocaust en andere genociden
Geschiedenis, Maatschappijleer, Burgerschapsonderwijs, Filosofie, Wereldoriëntatie
Op 27 januari 2017 is het weer Holocaust Memorial Day, de dag dat slachtoffers van de Holocaust en andere genociden herdacht worden. Op 27 januari 1945 werd concentratiekamp Auschwitz door de Russen werd bevrijd. Auschwitz is sindsdien het symbool geworden voor gruweldaden van de Nazi’s.
Rond Holocaust Memorial Day worden in heel Nederland activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd om een nieuwe generatie te leren over de Holocaust en andere genociden.

Meer informatieDe nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.