Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 95, december 2016 II

 

Overzicht (na)scholingen

- Collegedag over Egypye in het RMO Leiden, 19 januari 2017

- Studiedag OriŽntatiekennis en historisch redeneren in een doorlopende leerlijn, 19 januari 2017 in Utrecht.  

Havo examenprogramma met onmiddellijke ingang verlicht

Het ministerie van OCW heeft, met ondersteuning van CITO, het CvTE en de VGN, besloten dat de voorgestelde aanpassingen van het examenprogramma en de syllabus geschiedenis havo worden overgenomen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor het centraal examen in 2018.

Een zeer grote meerderheid van docenten heeft met de voorgestelde maatregelen ter verlichting van de ervaren overlading van het eindexamenprogramma ingestemd (72% vůůr, 22% tegen).
Een (vrijwel) net zo grote meerderheid ziet het niet als een onoverkomelijk probleem om de huidige PTA's open te breken, en zo de leerlingen die nu in H4 zitten al te ontlasten (70% vůůr, 24% tegen).

In de maanden maart tot juni 2017 zal de vakvereniging VGN in samenwerking met lerarenopleiders en SLO, regiobijeenkomsten organiseren waarin o.a. dit onderwerp aan de orde zal komen.

De afgelopen jaren kwamen er allerlei signalen (zie ook de resultaten van onderzoek onder docenten hieronder) dat het examenprogramma voor havoleerlingen als overladen werd ervaren. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, Cito, het CvTE en leden van de VGN, heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs een voorstel geformuleerd voor een substantiŽle verlichting van het eindexamenprogramma geschiedenis havo,

De resultaten van de werkgroep staan op de website van het CvTE. Op de website van de VGN vindt u een toelichting op de gemaakte keuzes. Deze resultaten zijn in een korte vragenlijst voorgelegd aan docenten, die in ruime meerderheid  van mening zijn dat de voorstellen de beoogde verlichting bieden. Het ministerie beslist binnenkort of de voorstelde vernieuwing wordt doorgevoerd en op welke termijn. 

De Perzen

Voor wie zijn kennis van de Perzen wil opfrissen: een artikel van Daan Nijssen op Sargasso over de opkomst van het Perzische Rijk.   

Neanderthalers

De Neanderthalers blijven wetenschappers bezig houden. Nu is er weer een bericht over de aantrekkelijkheid van Jersey voor Neanderthalers.

Onderzoeksvaardigheden

Onlangs is de SLO website Onderzoek in zes stappen grondig vernieuwd. Deze website wil leerlingen bij alle vakken helpen bij het doen van onderzoek. Voor docenten staan er instrumenten op om leerlingen bij hun onderzoek te begeleiden en om de resultaten van het onderzoek te beoordelen.

Formatief beoordelen

Op zijn weblog beschrijft Jeroen Bottema een masterclass van Dominique Sluysmans over formatief beoordelen. Een aanrader voor wie eens op een frisse mamier naar beoordelen wil kijken. 

In search of narrative plausability

Dit is de titel van een artikel Op Public History Weekly van Peter Seixas over narrativiteit, met een reactiie van Heinrich Ammerer.

Hitler en Mussolini

Hoe ging de pers om met het aan de macht komen van Hitler en Mussolini? Een artikel van associate profesoor John Broich van Case Western Reserve University.

Leerdoelen en succes criteria

Learning intentions and success criteria is een video van negen minuten van John Hattie waarin hij uitlegt hoe belangrijk het is om leerlingen aan het begin van een les(senserie) duidelijk te maken hoe zij succesvol kunnen zijn.

Mediawijsheid

Hoe belangrijk het is om leerlingen mediawijs te maken bleek onlang uit een Amerikaans onderzoek door Stanford University. Leerlingen kunnen geen onderscheid maken tussen echt nieuws en nepnieuws.

Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!

SLO geschiedeniscollega Alderik Visser schreef een mooie notitie over de verschillende visies op en opvattingen over persoonsvorming.   

Kinderarbeid

Deze foto is niet meer dan 108 jaar oud, toen het werk van kinderen en in de nacht blijkbaar nog heel normaal was.

Some of smaller "hands" on the night shift waiting for the whistle to blow. Whitnel N.C. Cotton Mill. The smallest boy and girl were about 50 inches high. One of the medium sized boys has doffed 4 years,--some at night. Get 60 cents a night. Smallest girl looked 10 years old. Been in mill 2 years. 1/2 year at night. Runs 8 sides part of the time. Photo by flashlight.  Location: Whitnel, North Carolina.

Some of smaller "hands" on the night shift waiting for the whistle to blow. Whitnel N.C. Cotton Mill. The smallest boy and girl were about 50 inches high. One of the medium sized boys has doffed 4 years,--some at night. Get 60 cents a night. Smallest girl looked 10 years old. Been in mill 2 years. 1/2 year at night. Runs 8 sides part of the time. Photo by flashlight. Location: Whitnel, North Carolina.

Verzet begint niet met grote woorden


Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen

Remco Campert
De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.