Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 6, nummer 96, januari 2017 I

 

Overzicht (na)scholingen

- Collegedag over Egypye in het RMO Leiden, 19 januari 2017

- Studiedag OriŽntatiekennis en historisch redeneren in een doorlopende leerlijn, 19 januari 2017 in Utrecht.  

Havo examenprogramma met onmiddellijke ingang verlicht

Het ministerie van OCW heeft, met ondersteuning van CITO, het CvTE en de VGN, besloten dat de voorgestelde aanpassingen van het examenprogramma en de syllabus geschiedenis havo worden overgenomen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor het centraal examen in 2018.

Een zeer grote meerderheid van docenten heeft met de voorgestelde maatregelen ter verlichting van de ervaren overlading van het eindexamenprogramma ingestemd (72% vůůr, 22% tegen).
Een (vrijwel) net zo grote meerderheid ziet het niet als een onoverkomelijk probleem om de huidige PTA's open te breken, en zo de leerlingen die nu in H4 zitten al te ontlasten (70% vůůr, 24% tegen).

In de maanden maart tot juni 2017 zal de vakvereniging VGN in samenwerking met lerarenopleiders en SLO, regiobijeenkomsten organiseren waarin o.a. dit onderwerp aan de orde zal komen.

De afgelopen jaren kwamen er allerlei signalen (zie ook de resultaten van onderzoek onder docenten hieronder) dat het examenprogramma voor havoleerlingen als overladen werd ervaren. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, Cito, het CvTE en leden van de VGN, heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs een voorstel geformuleerd voor een substantiŽle verlichting van het eindexamenprogramma geschiedenis havo,

De resultaten van de werkgroep staan op de website van het CvTE. Op de website van de VGN vindt u een toelichting op de gemaakte keuzes. Deze resultaten zijn in een korte vragenlijst voorgelegd aan docenten, die in ruime meerderheid  van mening zijn dat de voorstellen de beoogde verlichting bieden. Het ministerie beslist binnenkort of de voorstelde vernieuwing wordt doorgevoerd en op welke termijn. 
De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.