Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 6, nummer 105, mei 2017 II

 

Overzicht (na)scholingen

- Scholingsdag Kantelende beelden van de Koude Oorlog 30 juni 2017

- Historicidagen 2017 24 t/m 26 augustus 2017    

- Bijeenkomst wereldgeschiedenis VGN. 31 mei om 18:00 in Utrecht.

- Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie, 29 september 2017

- Vmbo conferentie 3 november 2017

Examenvragen

De vragen uit het eerste tijdvak van het geschiedenisexamen havo/vwo 2017 zijn toegevoegd aan de diverse bestanden. Dat geldt ook voor de vijf chronologievragen.

Het geheugen van de vakbeweging

Het geheugen van de vakbeweging is een website met, hoe kan het ook anders, over de geschiedenis van de vakbeweging met o.a. een tijdbalk met de canon van de vakbeweging en een database met informatie over stakung in de afgelopen eeuwen. Een website die bijvoorbeeld heel goed bruikbaar is voor leerlingen die over dit onderwerp een profielwerkstuik willen maken.  

Studiereis naar de kampen van de Aktion-Reinhardt

De Stichting heeft al jaren een bijzondere verdiepingsreis in oktober, waarbij ze niet alleen de Aktion-Reinhardt-kampen (Belzec, Treblinka, Majdanek, Sobibor) bezoekt, maar ook dorpen, verzamelplaatsen en andere plaatsen in Oost-Polen die te maken hebben met Aktion Reinhardt. Zo logeren we in Lublin, de stad van waaruit de Aktion werd georganiseerd. Tijdens een rondleiding zullen we de gebouwen bezoeken die daarbij belangrijk zijn, en zo horen we in een reis over het leven van zowel daders als slachtoffers. Ook brengen we een begeleid bezoek aan Warschau. De samenwerking met een Duitse en Poolse organisatie zorgt er daarbovenop voor dat er bijzondere gesprekken ontstaan. Dit jaar is de reis van 30 september tot 7 oktober.

Sinds 2015 hebben we binnen deze verdiepingsreis ook een docentenprogramma, waardoor we 10 docenten mee kunnen nemen. Zij volgen natuurlijk hetzelfde programma en zijn onderdeel van de internationale groep. Op een aantal momenten zoeken we elkaar dan op om te spreken over hoe we wat we zien in de klas/op school kunnen gebruiken, hoe het ons onderwijs en in het bijzonder de lessen over de Holocaust kan verbeteren. Onderwerpen die daarbij voorbij komen; de samenwerking tussen onderwijs en erfoedinstellingen, het gebruik van persoonlijke verhalen, oral history en of(en zo ja hoe) het daderperspectief te gebruiken. We zijn van plan daarnaast voor de groep die dit jaar eind september mee zou gaan een studie-avond te organiseren waarbij ervaringen gedeeld kunnen worden en waarbij we met een inspirerend spreker ons verder verdiepen.

De kosten voor docenten bedragen 100 euro.

Meer info is te vinden op http://www.sobibor.org/verdiepingsreis/
en op http://www.sobibor.org/docentenprogramma/
en voor vragen kunt u terecht bij Martijn Pellis, martijn.pellis@sobibor.org 

Holocaust

In dit artikel op Scientias over de Holocaust wordt een antwoord gegeven op vragebn als: Hoe kwam de Holocaust tot stand? Waarom gingen de nazi’s over tot massamoord en lieten ze Hitlers oorspronkelijke oplossing voor het ‘Joodse vraagstuk’ – emigratie – varen? 

Tunnels uit W.O. I ontdekt

Onder Salisbury Plain – waarop ook het beroemde Stonehenge te vinden is – in Wiltshire is een netwerk van tunnels ontdelk uit de Eerste Wereldoorlog. Het maakt deel uit van een gevechtsterrein dat tussen 1915 en 1918 werd gebruikt om soldaten te trainen.

Unsere Mütter, Unsere Väter: de tv-serie als historische bron Historische beleving, bespreking en begrip door een historische serie

Een artikel op Historiek over het gebruik van, bijvoorbeeld, de serie Unsere Mütter, Unsere Väterin de geschiedenisles.  

De Tweede Wereldoorlog

Ik ben me er altijd bewust van geweest dat zwart/wit foto's van de beide wereldoorlogen de wereld anders weergeven dat hij was. In nogal wat films over die oorlogen wordt er bewsut voor gekozen om bepaalde passages in zwart/wit te filmen. De foto's op deze website laten zien dat de wereld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog letterlijk niet kleurloos was.

Tijdreis

Tijdreis is een topografische reis door tweehonderd jaar Nederland. Van jaar tot jaat, vanaf 1815, kunt u zien hoe Nederland topografisch is veranderd.

Vmbo-conferentie 2017

U wilt uw leerlingen zo effectief mogelijk voorbereiden op het eindexamen geschiedenis. De jaarlijkse vmbo-conferentie is erop gericht u te voorzien van tips en concreet lesmateriaal zodat u de geschiedenislessen goed laat aansluiten op het examen¬programma en leerlingen goed voorbereid zijn op het examen. In alle lezingen en workshops krijgt u tips en materiaal die aansluiten bij het examenprogramma. De conferentie is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, VGN en Prodemos, met waarschijnlijk als thema’s Staatsinrichting en vakdidactiek.
Doelgroep: docenten geschiedenis vmbo Diverse workshops en lezingen
Datum: 3 november 2017 (10.00 – 16.30 uur in de Uithof te Utrecht)
Kosten: € 220,-

De prooi van de adelaar 

Op 23 mei a.s. verschijnt De prooi van de adelaar van Simon Scarrow, het vijfde deel van een serie over de adelaar.
Aan het eind van de zomer in 44 v.C. strijden de Romeinse legioenen al twee jaar tegen de stammen in Brittannië. Generaal Plautius staat onder grote druk van de Keizer om de weerstand van de inheemse stammen te verpletteren. Centuriones Macro en Cato vechten bij het Tweede Legioen dat onder leiding staat van centurion Maximus. Ze moeten een cruciale rivieroversteek bewaken zodat de tegenstanders in een val kunnen worden gelokt. Maar Maximus faalt op het cruciale moment, waardoor de vijand kan ontsnappen. Generaal Plautius is woest en geeft het Tweede Legioen twee keuzes: sterven, of als voortvluchtigen worden opgejaagd. Cato en Macro weten met een klein groepje te vluchten. Kunnen ze een manier vinden om in eer hersteld te worden, voordat ze worden opgespoord en geëxecuteerd door hun voormalig kameraden? 

Toetsopdrachten

Op Histoforum staat een vrij toegankelijk bestand met opdrachten die zowel gebruikt kunnen worden in toetsen als op leerlingen te laten oefenen met historisch denken en redeneren.

Kaarten van het Midden-Oosten

Op deze website staan veertig kaarten die kunnen helpen om (de geschiedenis van) het Midden-Oosten beter te begrijpen.   

Feiten en nepnieuws

Op de website van de correspondent staat een mooi artikel van de filosoof Rob Wijnberg over waarheid, eerlijkheid en integriteit met als titel: Waarom feiten niet het antwoord zijn op nepnieuws.

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.