Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 6, nummer 116, december 2017 II

 

Overzicht (na)scholingen e.d.

- Conferentie Media & Geschiedenis, 2 februari 2018

- Collegedag Oudheid, 12 februari 2018

- Atlantische Onderwijsconferentie, 15 februari 2018

- Vierde VGN Congres in Openluchtmuseum Arnhem, 9 maart 2018

World Digital Library

World Digital Library is een database van de Library of Congress met meer dan 17.000 items uit 93 landen over de periode van 10.000 jaar. 

Mini-symposium Historisch redeneren

Causaal historisch redeneren is voor havoleerlingen een grote uitdaging. Maar ook geschiedenisdocenten staan voor ‘prangende’ vragen:
• Waaruit bestaat causaal redeneren bij geschiedenis precies?
• Wat vinden leerlingen nu precies (in verschillende leerjaren) moeilijk?
• Wat zijn de verschillen tussen leerlingen?
• Hoe ontwerp je lessen die leerlingen ondersteunen om causaal historisch te leren redeneren?
• Hoe sluit ik ‘op maat’ aan bij de verschillen tussen leerlingen

Deze vragen stonden centraal in het project ‘De Feiten voorbij’. Analyse van causaal redeneren van Havo-leerlingen als basis voor lessen op maat (gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO, Kortlopend Praktijkonderzoek, projectnummer 405-16-508)).

In dit project onderzochten veertien geschiedenisdocenten en vakdidactisch onderzoekers in hoeverre het analyseren van leerlingantwoorden en het vertalen van deze inzichten in gedifferentieerde ‘hele-taak-eerst’ lessen de hogere-orde doceervaardigheden bij betrokken geschiedenisdocenten en vakdidactici bevordert. De uitkomsten zijn veelbelovend: leerlingen waardeerden de focus op de historische denkvaardigheid en docenten ontwikkelden meer zelfvertrouwen in het onderwijzen van (causaal) historisch redeneren en het aansluiten bij verschillen tussen leerlingen.

Tijdens dit mini-symposium zullen we de uitkomsten van het project presenteren en de betrokken docenten zullen hun lessen presenteren en hun ervaringen delen. Er is ruimte voor discussie over de betekenis van de bevindingen van dit project voor de praktijk van het onderwijs.

Datum: Woensdag 10 januari 2018
Tijd: 15.30 uur inloop, 16.00 - 20.00 uur programma (incl. broodjes)
Plaats: Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen.
U kunt parkeren bij school. Wanneer u met het OV komt dan neemt u (van Amsterdam Zuid of
Centraal) metro 51 richting Westwijk. U stapt uit bij halte Amstelveen Marne
Kosten: geen
U kunt u aanmelden (graag voor 21 december) via deze link:
http://www.expertisecentrum-geschiedenis.nl/aanmelding-feiten-voorbij
Informatie:
http://www.expertisecentrum-geschiedenis.nl/minisymposium-feiten-voorbij-10-januari-2018/   

Logeerpartij in Witte Huis met kerst ’41 veranderde verloop Tweede Wereldoorlog

Gedurende de kerstperiode van 1941 logeerde de Britse premier Winston Churchill in het Witte Huis bij de Amerikaanse president Franklin Roosevelt. De kameraadschap tussen de mannen die toen ontstond en de afspraken die ze met elkaar maakten, veranderden het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Met kerst 1941 werd de basis gelegd van de latere geallieerde overwinning.

Lees verder   

Filips II

Van de hand van Willem Peeters, redacteur bij Casa Cultural, staat op Historiek een genuanceerd artikel over Filips II. Een aardige tegenhanger voor het beeld dat in de geschiedenismethodes in Nederland van hem wordt geschetst. Bruikbaar in een les waarin u aandacht wilt besteden aan het interpretatieve karakter van ons vak.

Dromen van een betere wereld na de Eerste Wereldoorlog

De Duitse schrijver Daniel Schönpflug (1969), die geschiedenis doceert aan de Vrije Universiteit Berlijn, beschrijft in zijn boek 1918: Het jaar van de dageraad de periode na de Eerste Wereldoorlog die nog vol was van beloften en vredelievende ideeën. Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe wereldorde met de Volkenbond als bemiddelingsorgaan dat conflicten tussen naties met rede in plaats van wapengekletter moest oplossen.
Lees verder op Historiek

Formatieve evaluatie

Aardige website over 'Hinge Questions' voor wie serieus werk wil maken van formatieve evaluatie. Hinge Questions zijn vragen die je stelt op momenten dat het belangrijk is te weten of leerlingen het voorgaande hebben begrepen zodat ze succesvol aan een volgende stap kunnen beginnen.

VOC

Was de VOC wel zo dynamisch? Schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie waren langzamer dan die van vergelijkbare ondernemingen in andere landen. Een kwestie van zuinigheid en conservatisme, zeggen wetenschappers die onderzochten hoe het kwam dat een Nederlands schip weken of zelfs maanden langer deed over een reis naar Azië. Hoe krenterigheid en conservatisme voor trage VOC-schepen zorgden. 'Nederlanders zagen dat Engelsen sneller waren, maar vonden aanpassing te duur'.

Lees verder 

Collegedag Oudheid 

Op 12 februari 2018 organiseert Historisch Nieuwsblad in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden een collegedag over de Oude Grieken. Historicus Fik Meijer zal een inleidend college houden over de opkomst en ondergang van de Atheense democratie. ‘Het waren laagopgeleide burgers die voor de uitbreiding van het Atheense imperialisme stemden.’
Meer informatie

Herodotus, vader van de geschiedenis

In dit animatiefilmpje (Ted-Ed) (5 minuten) legt Mark Robinson (in het Engels) uit waarom Herodotus de vader van de geschiedenis wordt genoemd. 

Beginnen met een nieuw onderwerp

Op deze website beschrijft Russel Tarr hoe je op een creatieve manier een nieuw onderwerp kunt introduceren (met dank aan Robbert-Jan Poortvliet voor de tip). 

Westerbork - Auschwitz 

12 december 1942: Het laatste transport van 1942. Onderweg van Westerbork naar Auschwitz gooide Lou Hoepelman een briefkaart uit de trein:

Lieve Ro en vrienden,

Hedenmorgen 12 Dec. zijn we van Westerbork gestart. Ik heb een goede uitrusting bij me en veel verse levensmiddelen van de kameraden in het kamp. We worden zeer goed behandeld ook door de zn. autoriteiten. We worden ongetwijfeld in ons eigen beroep te werk gesteld dus geen enkele reden tot ongerustheid. Ik schrijf dit alles in de trein en zal de kaart uit het raam werpen. Ik ben tot dusver ongeschonden en moreel natuurlijk onverwoestbaar. (...) We gaan naar Auswic, een verzamelkamp en worden daar verspreid over heel Duitsland, soms zelfs vlak onder de Nederl.grens.

Kus mijn dochter van me en groet alle vrienden en kennissen. Wees flink en zelfstandig nu je op jezelf aangewezen bent. Ik heb hier goede en leuke kameraden gemaakt dus ben niet eenzaam. Lieve lui alles sal reg kom. Het daghet in den Oosten! Vele kussen van je liefhebbende

Lou

Van de 757 mensen die werden weggevoerd met het transport van 12 december 1942, overleefde niemand de oorlog.

 

Bron: Herinneringscentrum Kamp Westerbork