Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 6, nummer 96, januari 2017 I

 

Overzicht (na)scholingen

- Collegedag over Egypye in het RMO Leiden, 19 januari 2017

- Studiedag OriŽntatiekennis en historisch redeneren in een doorlopende leerlijn, 19 januari 2017 in Utrecht.  

- Symposium over Limburgse geschiedthema’s, 1 februari 2017 in Sittard

- Atlantische Onderwijsconferentie Het Europese verkiezingsjaar 2017, 7 maart 2017 in Utrecht

- Geschiedenisconferentie van de VGN bij ProDemos in Den Haag, 10 maart 2017 in Den Haag

- Historicidagen 2017 24 t/m 26 augustus 2017

Havo examenprogramma met onmiddellijke ingang verlicht

Voor de zekerheid nog maar even een herinnering: Het ministerie van OCW heeft besloten het geschiedenis programma voor de havo met ingang van het schooljaar 2016-2017 te verlichten.

In de maanden maart tot juni 2017 zal de vakvereniging VGN in samenwerking met lerarenopleiders en SLO, regiobijeenkomsten organiseren waarin o.a. dit onderwerp aan de orde zal komen. De nieuwste versie van de syllabus kunt u vinden op de website van het CvTE.  Op de website van de VGN vindt u meer infornatie en ook een toelichting op de gemaakte keuzes.

Propagandakaarten

Geografische kaarten kunnen gebruikt worden voor propaganda doeleinden zoals mooi te zien is op deze website met kaarten uit de twintigste eeuw.

Symposium Limburgse geschiedenisthema's in Sittard

Op woensdag 1 februari 2017 organiseert het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Sittard en De Nieuwste Pabo een symposium over Limburgse geschiedthema’s in het voortgezet en basisonderwijs onder de titel ‘Truuk nao hoes’. De didactisering van Limburgse geschiedthema’s.
Tijdens deze dag, die zich uitstekend leent voor nascholing aan docenten geschiedenis, zal de vraag centraal staan hoe Limburgse geschiedthema’s kunnen worden behandeld in lessen geschiedenis. Limburgse geschiedenis staat immers niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met nationale en internationale ontwikkelingen. Uitgaande van de nieuwe exameneisen en de Tien Tijdvakken worden in workshops uitdagende werkvormen gedemonstreerd. Actief historisch denken is daarbij het uitgangspunt.

Het symposium zal plaatsvinden in het Fontys-gebouw, Mgr. Claessensstraat 4 te Sittard. Het symposium is een erkende nascholingsactiviteit en kost € 50,-.

Theorie en praktijk

Beelden uit de jaren twintig

Hoe zag de wereld er in de jaren 20 van de vorige eeuw uit? In de archieven van Beeld en Geluid bevinden zich vele films uit periode 1920-1929 die inmiddels digitaal en veelal in HD-kwaliteit beschikbaar zijn. Deze prachtige films geven een bijzondere inkijk in het Nederland van toen. Zo is te zien dat vrouwen in 1922 voor het eerst naar de stembus gaan maar ook de crematie van arts en feministe Aletta Jacobs, de eerste passagiersvlucht naar Batavia en de Zeppelin boven Nederland. Uiteraard ontbreken de stadsportretten en de industrie niet. Kleine geschiedenissen zoals die van de Amsterdamse zwerver Had je me maar en de broodoorlog vind je er eveneens terug.

Er is ook serie met filmpjes uit de jaren tien

Tijdbalken

Vijf tijdbalken van de Nederlandse geschiedenis en 12 gratis online 'tijdbalk'-makers.  

Masterclass ‘Handen af van onze vrouwen’.

Op vrijdag 27 januari organiseren de opleidingen Filosofie en Religiewetenschappen de masterclass ‘Handen af van onze vrouwen’. Leerlingen uit vwo5 en 6 worden uitgedaagd om na te denken over vragen zoals: Hoe wordt er in de wetenschap en in de maatschappij over het onderscheid tussen man en vrouw nagedacht? In hoeverre veranderen onze beelden over man-vrouw verhoudingen in de huidige multiculturele en multireligieuze maatschappij? Wordt onze visie op gender beÔnvloed door actuele gebeurtenissen zoals de aanrandingen in Keulen, radicalisering binnen de islam en de grote vluchtelingenstroom? Het volledige programma is te vinden op www.ru.nl/ftr/masterclass. Deelname is gratis. Leerlingen kunnen zich online aanmelden.

Lezing Holocaust Memorial Day

Op donderdag 26 januari houdt Felice Polak, holocaust-overlevende een lezing tijdens de Holocaust Memorial Day.
Meer informatie  

Plaatsen die nooit hebben bestaan

De middeleeuwen leveren allereli verhalen op over plaatsen, eilanden en landen die nooit hebben bestaan. Op de website Mediavalists.net een top tien

Slavenhandel

Op deze website staat een prachtige, twee minuten durende, animatiefilm over de Trans-Atlantische slavenhandel. Uit dit fulmpje blijkt overduidelijk dat de meeste slaven niet naar de V.S. werden verscheept, maar naar de CaraÔben en BraziliŽ. De Trans-Atlantische Slavenhandel database bevat informatie over 36.000 reizen. Op deze pagina staat een tabel, waaruit blijkt dat de Nederlandse bijdrage aan de slavenhandel op de Verenigde Staten niet erg groot was.

 

foto van Gabrielle Reece.De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.