Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 7, nummer 117, januari 2018 I

 

Overzicht (na)scholingen en conferenties

- Conferentie Media & Geschiedenis, 2 februari 2018

- Bijeenkomst wereldgeschiedenis, 7 februari 2018

- Collegedag Oudheid, 12 februari 2018

- Atlantische Onderwijsconferentie, 15 februari 2018

- Vierde VGN Congres in Openluchtmuseum Arnhem, 9 maart 2018

- Workshop gewijzigd examen havo, 22 maart 2018

- Workshop over differentiatie en zorgleerlingen in de geschiedenisles, 18 mei 2018

Eindexamenbespreking voor HAVO en VWO

En van de taken van de havo-vwo-commissie is het organiseren van de bespreking van het centraal examen geschiedenis voor havo en vwo. Dat houdt in het organiseren van een landelijke bespreking, met het Cito en het College van Toetsing en Examens (CvTE). Het onderhouden van het forum waar collega’s informatie kunnen halen en brengen. En het organiseren van regionale besprekingen waar de bevindingen van de landelijke bespreking gedeeld worden met collega’s.
Dit jaar is de havo-vwo-commissie voornemens om de regionale vergaderingen meer centraal te zetten. Dat betekent dat we onderzoeken hoe we meer informatie uit de regionale vergadering kunnen halen. En deze informatie kunnen gebruiken als startpunt voor de landelijke vergadering. Kortom we zijn bezig om ‘dat is tijdens de landelijke bespreking besloten’ te veranderen in ‘uit de regio’s kwamen collega’s met de volgende aanbevelingen’.
In een tijdpad ziet onze planning er als volgt uit. Het eindexamen geschiedenis is dit schooljaar op dinsdag 15 mei. De regionale vergaderingen worden gehouden op 18 mei. De landelijke vergadering, waarna het examenverslag wordt gepubliceerd, is op 22 mei.
Wil jij hierover meedenken? Meld je aan bij de havo-vwo-commisie via het contactformulier

Workshop gewijzigd examen havo

Op donderdag 22 maart 2018 zal Hanneke Tuithof vanuit het departement geschiedenis van de UU een workshop over het gewijzigde havo-examen organiseren. Het huidige programma voor het havo-eindexamen is door de ‘verlichtingswerkgroep’ herzien en het aangepaste examen zal in mei 2018 voor het eerst afgenomen worden. Er wordt in deze workshop informatie over de wijzigingen en de didactische conequenties gegeven en we oefenen werkvormen die geschikt zijn voor de examenvoorbereiding. De workshop zal van 13.00 tot 17.00 uur in de binnenstad van Utrecht gegeven worden aan een groep van maximaal 30 docenten en de kosten zijn 220 euro. Opgave via https://geschiedenisendidactiek.wp.hum.uu.nl/opleiding/docenten/. Het is aan te raden om deze workshop met collega's te volgen.

Workshop over differentiatie en zorgleerlingen in de geschiedenisles

Op vrijdag 18 mei 2018 zal Hanneke Tuithof vanuit het departement geschiedenis van de UU een workshop over differentiatie en zorgleerlingen in de geschiedenisles organiseren. In deze workshop bespreken en oefenen we verschillende vormen van differentiatie. Daarnaast bespreken we welke mogelijkheden je hebt om als vakdocent aandacht aan zorgleerlingen te besteden. De workshop zal van 13.00 tot 17.00 uur in de binnenstad van Utrecht gegeven worden aan een groep van maximaal 30 docenten en de kosten zijn 220 euro. Opgave via

https://geschiedenisendidactiek.wp.hum.uu.nl/opleiding/docenten/. Het is aan te raden om deze workshop met collega's te volgen. 

Bijeenkomst wereldgeschiedenis

Op woensdag 7 februari 2018 is er een nieuwe bijeenkomst over wereldgeschiedenis in het onderwijs. De bijeenkomst is in Utrecht en wordt georganiseerd door de commissie wereldgeschiedenis van de VGN. Deze keer wordt dieper ingegaan op grote perspectieven in de geschiedschrijving en wat die kunnen betekenen voor ons geschiedenisonderwijs.
Historicus Gijsbert Oonk van de Erasmus universiteit zal tijdens deze bijeenkomst vertellen over de toegevoegde waarde van Global History in het geschiedenisonderwijs. Daarnaast kijken we naar Big History onder begeleiding van Constance van Hall. Zij doceert dit multidisciplinaire vak al jaren aan het Hilversumse Roland Holst College en schreef ook een boek over het onderwerp.
De toegang is gratis. Inloop is vanaf 18:00 incl. een broodje en we beginnen om 18.30. De locatie is de Opleidingsruimte Utrecht aan de Mariaplaats 3 op loopafstand van Utrecht Centraal. Geef je vooraf op door een mail te sturen naar commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com, dan zien we je graag op 7 februari!

Sonnet over Mussert

Op de website Neerlandistiek staat een anoniem sonnet over Anton Mussert.  

Romeinse haven in Corinthe ontdekt

Archeologen van de universiteit van Kopenhagen hebben een Romeinse haven uit de eerste eeuw ontdekt in Lechaion, de belangrijkste haven van het oude Corinthe.

Euroclio & VGN: Conferentie Media & Geschiedenis

Registratie open voor Nascholingsdag “Critical Thinking in the Age of Emoji’s: Does History Education Play a Role for Media Literacy?”
Op 2 februari, organiseert EUROCLIO, de Europese Vereniging van Geschiedenisonderwijsgevenden, samen met de VGN een internationale nascholingsdag over geschiedenis en mediawijsheid. Tijdens deze dag worden er twee rondes met praktische workshops aangeboden door specialisten uit binnen- en buitenland (Duitsland, Malta en Rusland). Ook is er een panel “Alternative facts, truth and history education” met Dr. Bjorn Wansink (Universiteit Utrecht) als moderator en Prof. Dr. Maria Grever (Erasmus Universiteit) als een van de sprekers. De workshops gaan onder andere over het gebruik van nieuws in de klas, het gebruik van vloggen en het evalueren van bronnen. De kosten zijn 65 euro voor docenten en 15 euro voor studenten (inclusief lunch, borrel en excursie door Beeld en Geluid). Registeren kan hier en meer informatie vindt u hier

Historische strips

Op de website van de VGN staat een uitgebreid overzicht van Nederlandstalige historische strips, samengesteld door collega Ger-Jan Onrust. 

‘Het geluid van de tropen’, van 90 jaar oude notities tot ontroerende roman

15 December j.l. is de roman ‘Het geluid van de tropen’ van Jan Wieringa verschenen. Hij is een kleinzoon van een jong echtpaar vol idealen. Het lezen van een aantal door zijn grootouders in de beginjaren van de vorige eeuw geschreven lezingen vormt de basis voor deze roman. ‘Het geluid van de tropen’ is een roman waarin godsdienst, cultuur, romantiek en teleurstelling elkaar afwisselen. Feit en fictie loopt door elkaar heen in het historische perspectief van Nederlands-Indi in de jaren twintig. Het onderliggende spanningsveld in ‘Het geluid van de tropen’ wordt gevoed door twee soms totaal verschillende culturen. Een jong zendingsgezin uit Nederland moet als letterlijke en figuurlijke bruggenbouwers in primitieve omstandigheden in Nederlands-Indi verschillen in godsdienst en cultuur zien te overbruggen
‘Het geluid van de tropen’ is online te koop via: www.boekscout.nl  of www.bol.com