artikelen over geschiedenis didactiek

Formatief toetsen

Een beschrijving van de documentaire van Dylan Willian over formatief toetsen..

Samenvatting van "The classroom experiment"

SLO'er Bas Trimbos heeft een twee uur durende documentaire van Dylan William, een van de belangrijke denkers over formatieve toetsing, over het gebruik van formatieve toetsing in een klaslokaal experiment opgeknipt in thematische fragmenten.

 

Lees ook het artikel van René Kneyber die in Londen een workshop van William volgde,

 

In Nederland wordt er o.a. door Dominique Sluijsmans e.a. onderzoek gedaan naar formatieve toetsing. Zie bijvoorbeeld: Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D. en Vleuten, C. van der (2013). Toetsen met leerwaarde: Een reviewstudie naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. NWO-PROO.

 

Het experiment

 

Op een middelbare school is gedurende twaalf weken een experiment gehouden bij een klas van 12/13 jarige leerlingen in Engeland.

 

De volgende formative assessment technieken zijn daarbij ingezet:

·         No hands up (naamstokjes)

·         Gymoefeningen voor de start van de lessen

·         Gebruik van gekleurde bekers (stoplicht)

·        Gebruik van mini whiteboards (vooral belangrijk voor high achievers zodat ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn)

·         Commentaar geven bij proefwerken en geen cijfers

·         Geven van extra verantwoordelijkheid (secret student)

 

Resultaten:

 

Beter gedrag, meer vertrouwen, saamhorigheid, veilige omgeving en meer respect voor elkaar (met name de high achievers). 

Bij Engels en wiskunde werden significant hogere resultaten bereikt. Voor Science was er geen verschil met controlegroepen. 

Klik op de link en automatisch komt u bij het juiste fragment op YouTube

 

Deel 1

 

7m25s Techniek – geen hand opsteken.

 

16m25s  Gymoefeningen.

 

21m28s  Vergadering met de docenten over geen hand opsteken.

 

23m07s  Gesprek met leerlingen over geen hand opsteken.

 

25m46s Iets andere aanpak geen hand opsteken.

 

29m20s - Twee weken na start gymlessen ŕ geen leerlingen op tijd.

 

32m01s Naamstokjes lijken voor de meesten te werken.

 

32m24s Na naamstokjes ook techniek "all student response systems" (kleine whiteboards) en "traffic lights" (gekleurde bekertjes).

 

35m10s Gemengde gevoelens bij docent.

 

36m24s Misbruik kleine whiteboards.

 

39m03s Leerlingen vinden technieken prettig (bekertje i.p.v. hand opsteken, whiteboards – overzicht).

 

40m05s Miss Oby probeert techniek "traffic lights" (bekertjes). Iedereen zet traffic light op  rood….. Leerlingen begrijpen haar niet.

 

41m42s Gesprek met Miss Oby over haar les.

 

43m21s Na 5 weken in het experiment, advies van leerlingen aan Miss Oby over haar lessen.

 

45m12s Observeertrainingen voor leerlingen.

 

45m55s Miss Oby geeft aan wat ze geobserveerd wil hebben.

 

46m57s Observatie van de les van Miss Oby.

 

48m00s Gesprek leerlingen met Miss Oby.

 

50m16s Gymoefeningen, leerlingen houden zelf zaken bij via logboek.

 

51m54s Niet iedereen blij met extra gymles.

 

52m10s Verschil in gedrag van leerlingen door gymles wordt bemerkt door docent Frans (beter gedrag, rustiger, betere concentratie).

 

53m14s Sfeer in Miss Oby's klas verbeterd. Leerlingen doen weer mee, wederzijds begrip.

 

56m14s Nieuw probleem. Naamstokjes zijn weggehaald uit de beker van de docent. Wiens naamstokjes? Voor enkele leerlingen werkt de techniek blijkbaar niet.

 

57m56s Gaat het experiment nog wel goed? Leerlingen hebben genoeg van alle veranderingen.

 

Deel 2

 

01m10s  Samenvatting drie technieken uit deel 1 (eerste 6 weken van het experiment).

 

03m18s Naamstokje van de slimste leerling (Emily) is weggehaald. Ze wil geen fouten maken, maar door de naamstokjes  kan ze een beurt krijgen als ze het antwoord niet weet. Dat schaadt haar reputatie. Geldt ook voor Danielle en Chloe.

 

07m16s Meer veranderingen, techniek: geen cijfers maar commentaren: "feedback causing kids to think".

 

10m26s Eerste experiment met geen cijfers: leerlingen zijn niet blij.

 

13m05s Reflectie van docent op leerlingen (obsessie cijfers).

 

14m15s Zeven weken onderweg in het experiment: extra groep erbij: ouders. Ouders worden betrokken bij wat er op school gebeurt op een ouderavond.

 

17m52s Reflectie ouders op de wijze van lesgeven (formative assessment).

 

19m38s Topleerlingen gedragen zich niet zo goed als eerst. Meer met mini whiteboards werken zodat ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn.

 

22m41s Nieuwe techniek: geheime leerling (peer pressure gebruiken om meer zelfverantwoordelijk te zijn).

 

29m36s Geen cijfers: leerlingen vinden het helemaal niks. Er worden nu commentaren vergeleken zoals eerder cijfers vergeleken werden. Leerlingen willen hoe dan ook cijfers, daar doen ze het voor.

 

33m13s Hoe staan docenten tegenover geen cijfers? We zijn een land verzot op cijfers (Dylan Wiliam)

 

34m40s Geheime leerling tweede week: leerlingen zijn positief, maar werkt het ook bij Liam?

 

39m56s Leerlingen zijn vooruitgegaan en gedragen zich verantwoordelijker.

 

40m30s Er zijn verschillen tussen high achievers en low achievers.

 

44m20s Willen leerlingen nog steeds cijfers?

 

45m29s De enige reden waarom ik mijn werk doe is voor een cijfer

 

46m39s Laatste week van geheime leerling

 

49m23s Mini whiteboards worden weer gebruikt. Zijn belangrijk voor high achievers "to show off"

 

53m06s Terugblik op experiment van 12 weken met reultaat.

 


Zie: http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Welcome.htmlshopify site analytics