artikelen over geschiedenis didactiek

Maken en beoordelen van een poster

Een docent had haar leerlingen als product van een onderzoeksproject een poster laten maken. Over de resultaten was zij ontevreden, bijna alle posters ontstegen volgens haar het niveau van een poster uit groep acht niet. 

Het maken van een poster

 •  

  Gek is het niet als docenten ontevreden zijn over de kwaliteit van gemaakte posters. Niet alleen omdat leerlingen in hun schoolloopbaan maar weinig posters maken, maar waarschijnlijk meer nog omdat er zelden duidelijke eisen aan een poster worden gesteld.

   

  Hieronder staan voor leerlingen tips voor het maken van meer tot de verbeelding sprekende posters. Voor leerlingen en docenten is er een rubric voor het beoordelen van posters.

   

  Toen ik, alweer lang geleden, leerlingen eens een poster liet maken kreeg de docent tekenen daar lucht van. Half plagend, half serieus, vroeg hij mij: Heb jij daar dan verstand van? Ik droop beschaamd af. Misschien is daarom wel de belangrijkste tip om, als je leerlingen een poster wilt laten maken, contact te zoeken met de sectie kunstvakken op school.

   

  Hoe maak je een goede poster?

  1. Bepaal het doel van de poster. Wat wil je communiceren? Wat is je boodschap? Een poster kan:

  *  informeren
  *  overtuigen
  *  aanzetten tot denken / choqueren

   

  2. Bepaal de doelgroep van de poster

  *  Een poster moet aansluiten bij de achtergronden van je publiek, zoals cultuur, voorkennis, leeftijd.
  *  Hou rekening met wat mensen al weten
  *  Bedenk beelden mensen gebruiken of welke beeelden hen aanspreken
  *  Bedenk welke symbolen mensen begrijpen

   

  3. Bedenk hoe je de aandacht van het publiek wilt trekken.

  *  Wat is de kern van je boodschap?
  *  Welke voorbeelden verhelderen je boodschap?
  *  Selecteer op hoofd- en bijzaken.

   

  Kenmerken van een goede poster

  *  De poster brengt een duidelijke boodschap over in zo weinig mogelijk woorden.
  *  Bevat vooral visuele informatie.
  *  De poster is goed gestructureerd en dus geen zoekplaatje.
  *  De poster is bondig. De kijker moet de essentie binnen 11 seconden kunnen begrijpen.
  *  De poster is ook zonder mondelinge toelichting te begrijpen.
  *  De poster heeft een in het oog springend detail.
  *  De poster heeft een korte, opvallende titel (max. 5 woorden).
  * De toelichtende teksten zijn beknopt en functioneel en geven alleen hoofdlijnen weer.

  *  Uiteraard zijn fouten in spelling en grammatica uit den boze.
  *  Foto’s, tekeningen en grafieken spreken voor zich.
  *  Teksten staan in kolommen of in blokken. Het verband tussen teksten en illustraties is duidelijk.
  *  Afmeting voldoende groot: 60x90 cm of A0 (84,1 x 119,4 cm). Meestal geen liggende of vierkante posters.
  *  Leesbaar op 1 meter afstand.
  *  Schreefloze letter, bijv. Arial, Helvetica, Verdana of Tahoma, minimaal 18 punts.
  *  Er zijn goed contrasterende kleuren op een rustige achtergrond gebruikt. 

   

  Beoordelen van een poster

  Je poster zal worden beoordeeld op de volgende punten:

   

  Deze beoordelingsrubric is ook beschikbaar als excel-bestand


 •  

 •