Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 53, januari I 2015 

Totalitarisme in de klas

Op vrijdag 6 februari 2015 organiseert het Historisch Nieuwsblad in samenwerking met Noordhoff Uitgevers een collegedag over het totalitarisme. Het totalitair karakter van het communisme, fascisme en nationaalsocialisme zijn verplichte onderwerpen in onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In Geschiedeniswerkplaats wordt dit onderwerp behandeld in de delen 2 en 3, vmbo bovenbouw, het handboek tweede fase havo en vwo, het themakatern China en Europa en het examenkatern historische contexten.

Op de collegedag verzorgt Tom van der Geugten, methodedidacticus van Geschiedeniswerkplaats, een college over hoe de behandelde theorie door de docent in de les verwerkt kan worden, bijvoorbeeld met behulp van een speelfilmfragment. Meld u dus nu aan!

Atlantische commissie

Op woensdag 18 maart 2015 organiseert de Atlantische Commissie haar jaarlijkse onderwijs-conferentie in het Academiegebouw in Utrecht. Het thema is dit jaar: Het voormalige oostblok en Rusland. Perspectieven op het post-Koude Oorlog tijdperk. De conferentie bestaat uit een ochtend- en middaggedeelte. In de ochtend staan er een drietal plenaire lezingen op het programma, waarbij de perspectieven vanuit Rusland, Oost-Europa en Amerika op het post-Koude Oorlog tijdperk en de huidige crisis in Oekra´ne aan bod komen. Het middagprogramma bestaat uit workshops. Een van de workshops gaat over een conflictsimulatiespel over Letland, Rusland en de NAVO dat door de Atlantische Commissie is ontwikkeld. Daarnaast zijn er onder meer workshops over de Europese afhankelijkheid van Russisch gas en de contemporaine geschiedenis van Oekra´ne.

U kunt zich vanaf midden januari aanmelden.

Kruistochten

Onder de titel 'Jihad zonder einde om het heilig land' gaf Jos Martens het afgelopen jaar in BelgiŰ diverse nascholingen over de kruistochten. De uigebreide syllabus en een zeer uitgebreide PowerPoint Presentatie stelt hij voor docenten beschikbaar op Histoforum.

Toelating Pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vˇˇr aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het gevraagde kennisniveau betreft basiskennis waarmee de student direct aan de slag kan. Dit niveau is vergelijkbaar met havo-3/vmbo-t4. Mbo- leerlingen en havoleerlingen die geen examen in geschiedenis hebben gedaan kan voor dit vak een of toelatingstoets afleggen die door de pabo’s worden aangeboden. Met deze toets wordt vastgesteld of de aspirant-student over het gevraagde kennisniveau beschikt. In iedere regio wordt in ieder geval twee  keer per jaar de mogelijkheid geboden om toelatingstoetsen af te leggen voor de drie vereiste kennisgebieden.

Meer informatie vindt up op http://goedvoorbereidnaardepabo.nl/, waar u ook links naar studiemateriaal vindt.

Bron: Brief van de minister aan scholen van 14 mei 2014

Rubrics

Rubrics worden meestal gebruikt om prestaties van leerlingen te beoordelen. Ze kunnen echter voor meer doeleinden worden gebruikt en zeker niet alleen door docenten, ook leerlingen kunnen er veel profijt van hebben. In een artikel op Histoforum staat een artikel over rubrics, met veel voorbeelden. 

PowerPoint Presentaties

Op Histoforum heb ik al eens gewezen op voor- en nadelen van PowerPoint en het misbruik ervan in mondelinge presentaties. Voor leerlingen (en uiteraard docenten) die werk willen maken van een goede en ondersteunende PowerPoint presentatie staan hier de nodige tips.

Posters

Posters, als eindproduct van bijvoorbeeld een praktische opdracht, stellen vaak teleur. Vreemd is dat niet, want er wordt zelden veel aandacht besteed aan de eisen die aan een poster worden gesteld, laat staan dat leerlingen les krijgen in het ontwerpen van een goede poster. In dit artikel een aantal tips voor het maken van een poster.

Lestip Tweede Fase: Oorzaken Eerste Wereldoorlog

Geschiedeniswerkplaats ontsluit voor u de archieven van Historisch Nieuwsblad! In deze nieuwsbrief doen wij daarom een suggestie hoe u een recent artikel kunt toepassen in uw les.

Willem Melching gaat in zijn artikel ‘Het begin van alle catastrofes’ in op de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Het artikel is een goed handvat om met leerlingen de historische vakvaardigheid ‘soorten oorzaken en gevolgen onderscheiden’ te oefenen.

Nieuwe tijdvak (context) filmpjes

Aan de rubriek met tijdvakfilmpjes op Histoforum zijn nieuwe filmpjes toegevoegd over een drietal historische contexten, gemaakt door collega Milo Brinkkemper.

1001docenten

1001docenten is een website met instructiefilmpjes voor alle vakken, dus ook voor geschiedenis.

 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.