artikelen over geschiedenis didactiek

De kruistochten

Deze syllabus vergezelde een multimediale en vakoverschrijdende nascholing, die in 2013-2014 drie keer is gegeven voor Vlaamse studenten lerarenopleiding en leraren (Hasselt, CNO UAntwerpen en KH Leuven). Een verkorte versie is als lezing een aantal keren gebruikt, een eerste keer in Amsterdam, de Brakke Grond voor Livius Hogeschool.

Jihad zonder einde om het heilig land

De nascholing was geconcipieerd, complementair met het boek Kruistochten. Eeuwen Jihad om het Heilige Land, dat voorzien was om erbij inbegrepen te zijn, maar helaas door een lawine van factoren nog niet beschikbaar is. Daarom focussen wij voornamelijk op aspecten die normaal minder aan bod zullen komen bij de behandeling van de strijd om het Heilig Land. De kruistochten in Europa (tegen de Moren in Spanje, de christelijke katharen in Frankrijk en de Noord-Europese ‘heidenen’) komen slechts heel summier aan bod.

Vandaar ook het eerder disparate karakter: geen vloeiende, doorlopende tekst zoals bij eerdere syllabi, maar soms staakwoorden, soms iets meer tekst. M.a.w. het is geen fraai gepolijst geheel, maar een incompleet werkstuk. Dat echter in de loop van het volledige proces (in de tekst en de informatie achteraan) alle nodige elementen aanreikt om het zelf te voltooien (of te laten voltooien door je studenten). We probeerden dit op te vangen door meer onderschriften bij de dia’s en anderzijds door de drie bijlagen, die belangrijke lemma’s uitwerken waarvoor in de syllabus geen ruimte was wegens de beperkte (gevraagde) omvang. Deze bijlagen vormen wél een leesbare, rijk geïllustreerde tekst. Hiervoor was het soms nodig items uit de syllabus in bredere context te hernemen.

De lezing is inhoudelijk, didactisch en praktisch bedoeld:
1. vertellen van het historische verhaal in grote lijnen;
2. nadruk op het wereldbeeld dat de kruistochten mogelijk maakte;
3. ter beschikking stellen van didactisch bruikbaar beeldmateriaal & tips voor gebruik ervan. (Zie: Didactische wenken, p. 15-22.)

 

Bestanden


* U vindt de tekst van deze nascholing in dit word-bestand. 

* Bij deze nascholing hoort een zeer uitgebreide PowerPoint presentatie.

 

Bijlagen

 

* bijlage 1 Mappae Mundi

* bijlage 2 Vézelay

* bijlage 3 Frederik II


 

  •