Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 73, december II, 2015 

 

Graag wens ik iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2016! 

Kerst vroeger

Studiedag examenprogramma havo-vwo

In mei 2015 werd er een nieuw examen geschiedenis afgenomen. In plaats van twee thema’s moeten de leerlingen nu tien tijdvakken en 3 of 4 historische contexten kennen. Dit betekent dat docenten geschiedenis hun PTA, manier van toetsen en de examen-voorbereiding hebben moeten bijstellen. We bespreken op basis van het eerste eindexamen in 2015, vernieuwde inzichten voor de manier van toetsen, het PTA en de examentraining.
Er zal ook aandacht besteed worden aan de didactiek van de Historische Contexten en het oefenen met kenmerkend aspecten. We zullen enkele nieuw ontwikkelde opdrachten doen die geschikt zijn voor de examenvoorbereiding. Al het werkmateriaal zal digitaal beschikbaar worden gesteld. De studiedag is ook interessant voor oud-deelnemers i.v.m. het nieuwe werkmateriaal.
Data: donderdag 21 januari 2016 (van 10.00-16.00 uur)
Trainers: Hanneke Tuithof en Bjorn Wansink, vakdidactici geschiedenis
Kosten: €220 p.p. (incl. drinken, lunch en werkmateriaal)
Opgave:  U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier

Onderzoek gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles

Zo breed en uitgestrekt als de geschiedenis is, zoveel onderwerpen zijn er om in de geschiedenisles te behandelen. Sommige onderwerpen vormen een grotere uitdaging dan andere, omdat ze emotioneel, politiek of sociaal gevoelig liggen. Zou u aan een onderzoek naar gevoelige geschiedenisonderwerpen willen bijdragen door een online vragenlijst in te vullen? Klik daarvoor op deze link.
Het onderzoek brengt in kaart welke onderwerpen geschiedenisdocenten als gevoelig beschouwen om les over te geven en waarom, en welke methoden ze gebruiken bij het lesgeven over deze onderwerpen. Het wordt uitgevoerd in Finland, Estland, Wit-Rusland, Noord-Ierland, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Itali, Cyprus, Isral en Nederland.
Zou u, om antwoorden van zoveel mogelijk geschiedenisdocenten (van alle niveaus en leerjaren in het VO) in Nederland te verzamelen, dit emailbericht naar uw geschiedeniscollega's op school willen doorsturen?
Alvast hartelijk dank voor uw deelname. Met vriendelijke groet,
Geerte Savenije
Universiteit van Amsterdam
Research Institute of Child Development and Education / ILO - Universitaire Lerarenopleiding Amsterdam

Chronas History

Chronas History is  a history project linking Wikipedia and Wikidata with a chronological and cartographical view.

De Westerse voedingsbodem van het Nationaalsocialisme

Op Historiek staat een beschrijving van het boek Spiegel van het Westen van Jean-Louis Vullierme.   

Tweede Nationale Geschiedenisconferentie

 Op vrijdag 4 maart 2016 organiseert de VGN (de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland), in samenwerking met de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op diezelfde universiteit het tweede Nationale Geschiedenisonderwijscongres - een nascholingsconferentie met als thema Geschiedenisonderwijs in 2032. Dit naar aanleiding van het rapport Onderwijs 2032 dat in januari verschijnt en dat grote gevolgen kan hebben voor het geschiedeniscurriculum en zelfs voor het voortbestaan van geschiedenis als zelfstandig vak in het middelbaar onderwijs.

In het ochtendprogramma zullen de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, prof. dr. Paul Schnabel, en prof. dr. Maria Grever, hoogleraar theorie van de geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hun visie geven op de toekomst van het geschiedenisonderwijs. Hierop volgt een discussie met de zaal over dit uiterst relevante thema. In het middagdeel wordt dit thema in tal van nascholingsworkshops voor geschiedenisdocenten uitgewerkt. Zie hiervoor de bijgevoegde flyer of de website van VGN: http://www.vgnkleio.nl/congres-2016/. Ook zal een VGN-visienotitie gepresenteerd worden over de toekomst van het geschiedenisonderwijs.  

Historische personen ter discussie

Nog niet zo lang geleden werd er in ons land gediscussieerd over J.P. Coen en de Gouden Koets. Maar wij zijn niet het enige land waar historische personen ter discussie staan. In de V.S. geldt dat bijvoorbeeld voor Woodrow Wilson. Pia de Jong bericht over een actie in Princeton.

Wikipedia in de les

Op een bijeenkomst op de universiteit van Basel hebben vakdidactici zich gebogen over  het gebruik van Wikipedia in de geschiedenisles. Op deze website een aantal korte lezingen (12 minuten) waarin Dr. Jan Hodel en Prof. Dr. Marko Demantowsky zich voor of tegen het gebruik van Wikipedia uitspreken.

Regiobijeenkomst Amsterdam - Domein A

Op donderdagavond 14 januari 2016 organiseren vakdidactici en onderzoekers geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam van 18:30 tot 21:00 (locatie: Roeterseiland, Amsterdam) een bijeenkomst over domein A.  

Son of Saul

Holocaust Son of Saul, volgens sommigen de beste Holocaustfilm ooit, gaat over Sonderkommando’s in Auschwitz. Er waren daar ook Nederlandse Sonderkommando’s. Uit hun vrijwel onbekende verhaal blijkt dat de film gruwelijk dicht bij de werkelijkheid komt. Op de website van NRC een artikel over dit Sonderkommando. 

Poppies/Klaprozen

De klaproos is ht symbool van de Eerste Wereldoorlog, maar wat is eigenlijk de oorsprong ervan? Dit korte artikel vertelt het verhaal.  

Oranje tegen Spanje

In Een spervuur van publicaties. 1914-2014, poneerde Jos Martens: ”Zoals de ervaring ons leert brengen herdenkingsjaren doorgaans een stroom standaardwerken, tentoonstellingcatalogi, romans, documentaires en speelfilms of televisiereeksen voort, waarna die stroom voor jaren opdroogt. En voorbeeld: het Willem van Oranje-jaar 1984 resulteerde in een aantal publicaties die nog steeds gebruikt worden in scholen, terwijl daaraan nadien weinig nieuws aan toe is gevoegd.”

Als om zijn klacht te logenstraffen is er nu niet alleen een zeer omvangrijke nieuwe biografie van Filips II door Geoffrey Parker (bijna 1000 blz.), de auteur van De Nederlandse opstand (1981), maar ook het boek van Edward De Maesschalck over eenheid en scheiding van de Nederlanden. Jos Martens leidt het boek in op Histoforum.

Kleio Klasseprijs 2016

In 2015 zijn er weer duizenden historische boeken verschenen. Boeken die handelen over de meest uiteenlopende onderwerpen, jaartallen, gezagsdragers en politieke gebeurtenissen. Om uit deze enorme berg de boeken te filteren die uw lessen (nog) beter maken, heeft de Kleio-redactie een selectie gemaakt. Deze boeken zou u eigenlijk gelezen zou moeten hebben. Niet omdat wij het zeggen, maar omdat u met deze boeken uw leerlingen kunt raken met spannende verhalen en nieuwe inzichten. Net als vorig jaar (winnaar Annemieke Houben met Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw) kunt u weer meebeslissen wie de Kleio Klasseprijs wint.  

Voor de agenda: Themadag historische context De Republiek.

Op vrijdag 17 juni 2016 organiseert de Universiteit van Amsterdam een nieuwe themadag rond de historische context 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden' (1515-1648).

Lees meer 

Welkom in de Ijzeren Eeuw

De serie Welkom in de IJzeren Eeuw is vanaf 27 december te zien op NPO3, een historische comedy voor jong en oud. Na Welkom in de Gouden Eeuw en Welkom bij de Romeinen, staat deze keer de 19e eeuw in Nederland centraal: van de Franse bezetting onder Lodewijk Napoleon en de geboorte van ons Koningshuis tot kinderarbeid en de grote uitvindingen: de eerste trein, de eerste voetbalwedstrijd en de eerste spijkerbroek. Koning Willem I, II, en III, Vincent van Gogh, de jonge Wilhelmina, Thorbecke, Aletta Jacobs; ze zijn allemaal allang dood maar voor deze serie maken ze een uitzondering en komen ze op de bank bij talkshowhost Dorine Goudsmit (Plien van Bennekom).
Fragment: De eerste trein: https://www.youtube.com/watch?v=Eepvrp_tPSM 
Fragment 2 : https://www.youtube.com/watch?v=-umvrS9kiFw

FRANCOFONIA - The Louvre Under Occupation.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dreigen de kunstschatten in het wereldberoemde Parijse museum het Louvre in handen te vallen van de Duitse bezetters. De speelfilm FRANCOFONIA vertelt hoe de Franse museumdirecteur en een cultuurminnende nazi-officier – aanvankelijk elkaars vijanden – een risicovolle samenwerking aangaan om het Franse museum en haar kunstwerken veilig te stellen. Distributeur Contact Film brengt FRANCOFONIA, de nieuwe film van Alexander Sokurov, vanaf 4 februari uit in de Nederlandse bioscopen.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vG8ksCKYyCQ

‘Studenten die onvoorbereid naar een college komen, leren helemaal niks’ - See more at: http://www.hogeronderwijs.nu/2015/11/studenten-die-onvoorbereid-naar-een-college-komen-leren-helemaal-niks/?utm_content=bufferaa8bf&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#sthash.geeENoWq.dpuf

‘Studenten die onvoorbereid naar een college komen, leren helemaal niks’

Een podcast van hooguit drie minuten waarin een docent uitlegt wat hij gaat behandelen tijdens een hoorcollege, zorgt ervoor dat studenten tijdens de les veel meer opsteken. Zeker als er in de podcast een prikkelende vraag zit die het denken alvast op gang brengt. Dat blijkt uit het onderzoek waarop de Bulgaarse onderwijstechnoloog Anguelina Popova vorig maand promoveerde aan de Open Universiteit.

Lees meer

 

christmas events

Kerst  in de loopgraven, 1914

 

 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.