Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 74, januari 2016 I 

Ik wens alle lezers van deze nieuwsbrief een voorspoedig en gezond 2016 en hoop dat velen zullen bijdragen aan de discussie over de toekomst van het geschiedenisonderwijs. 

Veldraadplegingen geschiedenis 2032

Geef uw mening over onderwijs #2032 tijdens de veldraadplegingen van de VGN en het Meesterschapsteam Geschiedenis. In week 3 (18-1 t/m 22-1) van 2016 is er op vijf plaatsen in Nederland (Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven) gelegenheid om mee te praten over het advies van de commissie Schnabel over de toekomst van ons onderwijs. Deze veldraadplegingen worden gehouden ter voorbereiding op het VGN congres van 4 maart 2016, waarin de visie van de VGN op de toekomst van het geschiedenisonderwijs wordt gepresenteerd.

Meer informatie

Over het belang van geschiedenis

In een tijd waarin gesproken wordt over een nieuw curriculum en domeinen in plaats van vakken, kan het geen kwaad nog eens extra de aandacht te vestigen op het belang van de m&m vakken. 'In an uncertain and unsafe world, we all need geography more than ever' is de titel boven een stukje op de website van TES dat niet alleen over aardrijkskunde gaat maar ook over geschiedenis en godsdienstonderwijs. 'The social sciences have never been more important, argues one leading educationist. They should be given more prominence in the curriculum '.

Atlantische onderwijsconferentie

Op woensdag 9 maart 2016 organiseert de Atlantische Commissie haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw in Utrecht.  Het thema is dit jaar:


‘YES, WE CAN! WAT WORDT OBAMA’S BUITENLANDSE ERFENIS?’

 

Barack Obama begint binnenkort aan het laatste jaar van zijn 2e termijn als president van de Verenigde Staten. De Atlantische Commissie blikt tijdens de onderwijsconferentie terug op Obama’s buitenlandse politiek en de ontwikkelingen op het wereldtoneel in de afgelopen 8 jaar. Hoe staat het met de ‘pivot to Asia’, de ‘reset’ van de relatie met Rusland en Obama’s politiek van ‘leading from behind’ in het Midden-Oosten? Tevens blikken we vooruit. Wie maken er kans om Obama op te volgen, en hoe wordt er anno 2016 campagne gevoerd door de kandidaten? Sprekers zijn onder meer Roberta Haar, Hubert Smeets, Isabelle Duyvesteyn, Kirsten Verdel, Tanja Groenendijk-de Vos en Guido van Rijn.
U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding loopt t/m 2 maart a.s., zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Anders lesgeven met het nieuwe centraal examen?

Collega Paul Op Heij over een andere manier van lesgeven als gevolg van de invoering van het nieuwe centraal examen geschiedenis.  

Standbeeld paus Adrianus VI in Utrecht

In Utrecht is een bronzen standbeeld onthuld van Paus Adrianus VI, de eerste en enige paus van Nederland. Het beeld staat bij Paushuize op de Pausdam. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het beeld aan de stad geschonken, vanwege het 75-jarig bestaan van het fonds. Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor het mooiste ontwerp. Aan deze wedstrijd deden 69 kunstenaar mee. Het ontwerp van kunstenaar Anno Dijkstra kwam uiteindelijk als winnaar uit bus.

Lees het artikel over Adrianus op Histoforum, geschreven naar aanleiding van het boek van Michiel Verwey over hem: Adrianus VI (1459-1523). De tragische paus uit de Nederlanden.

Animatie over slachtoffers van W.O.II

Een, Engelstalige, 17 minuten durende animatie over het aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Niet meer geheim

Stel, er was een oorlog tussen de V.S. en de S.U. uitgebroken, waar zouden de Amerikanen dan hun atoomwapens hebben ingezet? Deze kaart, die net is vrijgegeven, geeft het antwoord.

Het revolutiejaar 1848

Het behoort niet tot de verplichte stof van de historische context 'Duitsland', maar voor wie aandacht wil besteden aan het belang van het jaar 1848 voor de Duitse geschiedenis is dit misschien een aardige spotprent(opdracht). De opdracht is wel Duitstalig. Een prent die duidelijk maakt hoeveel voorkennis/contextkennis vaak nodig is om een prent te kunnen duiden. Een van de argumenten overigens voor het gebruik ervan in de klas.
De website waarop deze spotprent staat SEGU (Selbstgesteurt Entwicklender Geschichtsunterricht) is sowieso een bezoekje waard. 

Rome in kaart

Op haar website beschrijft Willemijn van Dijk een drietal kaartprojecten over het Romeinse Rijk.  Op Histoforum staat een bespreking van de hand van Jef Abbeel van haar boek Via Roma.  

Kadastrale kaarten uit 1832

Per 1 januari is de websiet WatWasWaar met kaarten van de Nederlandse provincies uit 1832 stopgezet. Gelukkig blijven de kaarten wel toegankelijk, maar nu via http://www.hisgis.nl

Nieuws van De Groote Oorlog

De geschiedenis van de 'Groote Oorlog' is meer dan het verhaal van grote verdragen en hoogwaardigheidsbekleders. Het verleden toont zich immers ook in het leven van elke dag, in de gewoontes, de feiten en de cultuur van toen. Via www.nieuwsvandegrooteoorlog.be kunnen we die alledaagse rijkdom van het verleden opnieuw ontdekken, authentiek en 24 uur op 24 beschikbaar.
De online databank Nieuws van de Groote Oorlog is een van de grootste online verzamelingen van persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog. De digitale kranten, frontblaadjes en tijdschriften zijn dankzij de samenwerking van VIAA en zijn partners toegankelijk voor iedereen. Voor onderzoekers die werken rond de Eerste Wereldoorlog is dit een onontbeerlijk instrument, maar ook het brede publiek kan met deze toegankelijke website aan de slag.
De kranten zijn doorzoekbaar op trefwoord. Hierdoor is Nieuws van de Groote Oorlog een uiterst gebruiksvriendelijke tool. Daarnaast kan je ook zoeken op plaats van uitgave en filteren op naam van een krant, op publicatiedatum enzovoort.

Pazuzu

Voor wie aandacht wil besteden aan godsdienst in de eerste stedelijke gemeenschappen en zich niet wil beperken tot het oude Egypte, zou deze afbeelding van de Assyrische Pazuzu en de bijbehorende tekst kunnen overwegen. 

Standplaatsgebondenheid en/of geschiedvervalsing

Het Rijksmuseum heeft besloten de teksten bij schilderijen (en voorwerpen) kritisch onder de loep te nemen. Elke tekst  die anno 2016 als politiek incorrect zou kunnen worden ervaren wordt herschreven. Mooie aanleiding om  eens met leerlingen te praten over het omgaan met het verleden. Onderstaande spotprent van Fokke en Sukke en het stukje van Herman Vuijsje kunnen hierbij goede diensten verlenen.

Lancering 'Geschiedenis & Actualiteit' op Historici.nl

In de rubriek Geschiedenis & Actualiteit (G&A) worden korte, vrij toegankelijke bijdragen gepubliceerd die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. In deze bijdragen worden inzichten uit het historisch onderzoek gerelateerd aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. Historici pretenderen zelden pasklare oplossingen te presenteren. Wel kunnen zij inzichtelijk maken welke lessen uit het verleden getrokken kunnen worden en kunnen zij als kritische beschouwers optreden van de manier waarop ‘het’ verleden in actuele debatten en kwesties als argument wordt ingezet.
De officiŽle lancering van G&A vindt plaats op woensdag 27 januari 2016, 14.00-17.00u, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag 

The Great War Channel op YouTube.

In juli 2014 begon het kanaal, dat wekelijks filmpjes biedt van wat er die week honderd jaar geleden afspeelde. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is er dus uren en uren aan materiaal te bekijken. De video's zijn kort, informatief en bevatten veel filmmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog. 

Toetsen

View image on Twitter

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht. Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum
Een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002 vindt u in het nieuwsbrieven archief.