Histoforum Examen

Examen

In deze rubriek vindt u algemene informatie over het examen en over het geschiedenisexamen. 

Het examen in 2016

FAQ's

Histoforum bevat een aantal pagina's met veelgestelde vragen over het geschiedenisonderwijs, met de bijbehorende antwoorden:

* Algemene vragen

* Vragen over het schoolexamen

* Vragen over het centraal examen 

Onderzoek naar de invoering van nieuw centraal examen havo/vwo

Onderzoek onder docenten

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2009
* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2013 

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2014

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2015

* Samenvattend eindrapport

* Onderzoek van Iris Dracht


Onderzoek onder leerlingen
* Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014:
* Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015

Rooster eerste tijdvak 2016

Havo 17-05-2016 09.00-12.00 uur

Vwo 17-05-2016 09.00-12.00 uur

Vmbo K/GTL 18-05-2016 09.00-11.00 uur

Vmbo BB  19-05-2016 09.00-10.30 uur

Rooster tweede tijdvak 2016

Havo 22-06-2016 13.30-16.30

Vwo 22-06-2016 13.30-16.30

Vmbo K/GTL 21-06-2016 13.30-15.30

Vmbo BB  24-06-2016 09.30-11.00

Examen fora en examenbesprekingen

Examen fora

Ook dit jaar zijn er weer de bekende VGN examen fora vmbo, havo en vwo waarop u kunt reageren op de onderscheiden examens. Om te reageren moet u zich wel eerst even registreren.

 

Regionale examenbesprekingen

Overzicht examenbesprekingen vmbo.

Overzicht examenbesprekingen havo/vwo  

 

Verslagen van de examenbesprekingen.

N-termen

N-term en omzettingstabel 2015 vmbo
De N-term en de omzettingstabel vmbo BB, KB en GTL. (Klik hier voor meer informatie over de regels betreffende de omzetting van scores in cijfers)

N-term en omzettingstabel 2015 havo/vwo
De N-term en de omzettingstabel havo, havo pilot, vwo en vwo pilot. (Klik hier voor meer informatie over de regels betreffende de omzetting van scores in cijfers).

 

De N-term havo voor het tweede tijdvak 2016

De N-term vwo voor het tweede tijdvak 2016


Oefenen voor het centraal examen 2016

Havo/vwo 
Online oefenen met de chronologievragen uit de pilotexamens sinds 2006. 

Op Histoforum staan korte instructiefilmpjes bij de tien tijdvakken en de vier historische contexten.

 

Vmbo

Oefenen met meerkeuzevragen geschiedenis

Oefenen met meerkeuzevragen staatsinrichting

 

Presentaties over het onderwerp staatsinrichting

 

Samenvattend filmpje ( 5 minuten) over Nederlands-Indiëe in oorlogstijd.

Vmbo

Powerpoint vmbo examen in 2018

U kunt hier een PowerpointPresentatie downloaden over het centraal examen geschiedenis vmbo in 2018.

 

Syllabus 2018 geschiedenis vmbo

Op de website van het CvTE staat achtergrondinformatie over de wijziging in het centraal examen voor 2018 en de bijbehorende syllabus. O.a. een verantwoording, de resultaten van de veldraadpleging en een schema met verschillen tussen oude en nieuwe syllabus. De syllabus voor 2018 staat op Examenblad.

 

Examenprogramma
Examenprogramma geschiedenis vmbo

 

Syllabi

 

Filmpjes van Teleblik vmbo

Staatsinrichting
Historisch overzicht van de twintigste eeuw

 

Oefenen met examenvragen historisch overzicht van de 20e eeuw vmbo
Op Histoforum staan diagnostische toetsen met examenvragen over historisch overzicht van de twintigste eeuw. Leerlingen krijgen na het beantwoorden van een vraag meteen te zien of het antwoord juist of onjuist is. Omdat zij elke vraag net zo vaak kunnen beantwoorden tot zij het juiste antwoord hebben gevonden, hoeven zij niet in onzekerheid te blijven over het goede antwoord.

 

Oefenen met examenvragen staatsinrichting vmbo

Op Histoforum staan diagnostische toetsen met examenvragen staatsinrichting uit de vmbo-examens van de laatste jaren. Leerlingen krijgen na het beantwoorden van een vraag meteen te zien of het antwoord juist of onjuist is. Omdat zij elke vraag net zo vaak kunnen beantwoorden tot zij het juiste antwoord hebben gevonden, hoeven zij niet in onzekerheid te blijven over het goede antwoord.

 

Op dit onderdeel van Histoforum kunnen leerlingen oefenen met staatsinrichtingvragen die ooit gemaakt zijn bij de staatsinrichtingmethode voor de onderbouw  'Nederland in de steigers'.

 

Oefenen met oude examens vmbo
Op deze website vindt u de examens over staatsinrichting en de 20e eeuw vanaf 2008.

Examendossier vmbo

Eigenwijzer heeft met het oog op het komende examen vmbo een examendossier gemaakt.  

Havo/vwo 

Alle informatie over het ce 2016 bij elkaar

Dit document is speciaal gemaakt voor het eerste nieuwe centraal examen in 2015. Veel informatie hierin is echter nog steeds actueel.

Op Histoforum staat een rubriek met documenten van collega's voor het ce in 2016. 

 

Examenprogramma
Examenprogramma geschiedenis havo en vwo

 

Syllabi

 

Nieuwe handreiking schoolexamen

Met het oog op het nieuwe centraal examen geschiedenis dat geldt vanaf 2015 heeft SLO de handreiking voor het schoolexamen grondig vernieuwd. De nieuwe handreiking bevat naast informatie over het examenprogramma, suggesties voor de leerstofordening, het PTA en de toetsing.

 

Toetsmateriaal

Op Histoforum staan de opgaven van alle pilotexamens sinds 2006 per periode geordend in wordbestanden met vragen en bronnen bij elkaar (wachtwoord via kaap@kpnmail.nl). Van elke vraag uit de examens voor het eerste tijdvak is ook de p-waarde vermeld (een indicatie van de moeilijkheidsgraad).
Wilt u liever de afzonderlijke examens gebruiken kijk dan op deze website.

 

Chronologievragen
Op Histoforum kunnen leerlingen online oefenen met de chronologievragen uit de pilotexamens sinds 2006.

 

Instructiefilmpjes

Op Histoforum staan bij alle tijdvakken en alle vier historische contexten korte instructiefilmpjes.   

Varia

Bereken je cijfer Op deze site kun je bij benadering je cijfer bepalen. Wat je nodig hebt is je score, de schaal en de normering. 

 

Zak- en slaagregeling
Zak- en slaagregeling sinds 2013

 

Wijziging hulpmiddelen voor dyslectische kandidaten
Met ingang van het examen 2013 is het niet meer nodig en niet meer toegestaan dat scholen zelf een vergroting van de examens maken. In 2013 worden namelijk alle (papieren) centrale examens geleverd in Arial puntgrootte 12. Tot en met het examen 2012 is de puntgrootte standaard Arial 11.

 

Studyflow

Op Studyflow kun je gratis online oefenen met oude examens voor alle vakken.

 

Examenverslagen
Oude examenverslagen, vanaf 2000, geven informatie over verschillende specten van het examen zoals de n-termen en de percentages onvoldoende.

 

Oude Examenonderwerpen

Een overzicht van examenonderwerpen havo/vwo sinds 1973. Op deze website vindt u van de meeste examenonderwerpen samenvattingen.

 

Oude examens

Integrale examens vanaf 1999 met aparte opgaven- en bronnenboekjes vindt u voor havo op deze website en voor vwo op deze website

 


Bijspijkerkampen