Histoforum Examen

Examen

In deze rubriek vindt u algemene informatie over het examen en over het geschiedenisexamen. 

Het examen in 2017

FAQ's

Histoforum bevat een aantal pagina's met veelgestelde vragen over het geschiedenisonderwijs, met de bijbehorende antwoorden:

* Algemene vragen

* Vragen over het schoolexamen

* Vragen over het centraal examen 

Rooster eerste tijdvak 2017

Havo              12-05-2017 09.00-12.00 uur

Vwo                12-05-2017 09.00-12.00 uur

Vmbo K/GTL 16-05-2017 09.00-11.00 uur

Vmbo BB       17-05-2017 09.00-10.30 uur

Rooster tweede tijdvak 2017

Havo               20-06-2017 13.30-16.30 uur

Vwo                 20-06-2017 13.30-16.30 uur

Vmbo KB       19-06-2017 13.30-15.30 uur

Vmbo GTL     20-06-2017 13.30-15.30 uur

Vmbo BB       22-06-2017 09.30-11.00 uur

Rooster eerste tijdvak 2018

Havo             

Vwo               

Vmbo GTL 

Vmbo BB  

Rooster tweede tijdvak 2018

Havo

Vwo

Vmbo K/GTL

Vmbo BB  

Examen fora en examenbesprekingen

Examen fora

Ook dit jaar zijn er weer de bekende VGN examen fora vmbo, havo en vwo waarop u kunt reageren op de onderscheiden examens. Om te reageren moet u zich wel eerst even registreren.

 

Examenbesprekingen vmbo en havo/vwo

Op Histoforum vindt u een overzicht van de examenbesprekingen vmbo 2017 (23 mei).   Op 18 mei zijn de examenbesprekingen havo/vwo. Op de website van de VGN vindt u het overzicht.

 

Verslagen van de examenbesprekingen.

N-termen

N-term en omzettingstabel 2017 vmbo
bb 1,2. kb 0,6 en gtl 0,9.

N-term en omzettingstabel 2017 havo/vwo
havo 0,7 en vwo 0,7. (Klik hier voor meer informatie over de regels betreffende de omzetting van scores in cijfers).

 

De N-term havo voor het tweede tijdvak 2017

De N-term vwo voor het tweede tijdvak 2017

Oefenen voor het centraal examen 2017

Havo/vwo 
Online oefenen met de chronologievragen uit de pilotexamens sinds 2006. 

Op Histoforum staan korte instructiefilmpjes bij de tien tijdvakken en de vier historische contexten.

 

Vmbo

Oefenen met meerkeuzevragen geschiedenis

Oefenen met meerkeuzevragen staatsinrichting

 

Presentaties over het onderwerp staatsinrichting

 

Samenvattend filmpje ( 5 minuten) over Nederlands-Indiëe in oorlogstijd.

Vmbo

Powerpoint vmbo examen in 2018

U kunt hier een PowerpointPresentatie downloaden over het centraal examen geschiedenis vmbo in 2018.

 

Examenprogramma
Examenprogramma geschiedenis vmbo

 

Syllabi

 

Filmpjes van Teleblik vmbo

Staatsinrichting
Historisch overzicht van de twintigste eeuw

 

Oefenen met examenvragen historisch overzicht van de 20e eeuw vmbo
Op Histoforum staan diagnostische toetsen met examenvragen over historisch overzicht van de twintigste eeuw. Leerlingen krijgen na het beantwoorden van een vraag meteen te zien of het antwoord juist of onjuist is. Omdat zij elke vraag net zo vaak kunnen beantwoorden tot zij het juiste antwoord hebben gevonden, hoeven zij niet in onzekerheid te blijven over het goede antwoord.

 

Oefenen met examenvragen staatsinrichting vmbo

Op Histoforum staan diagnostische toetsen met examenvragen staatsinrichting uit de vmbo-examens van de laatste jaren. Leerlingen krijgen na het beantwoorden van een vraag meteen te zien of het antwoord juist of onjuist is. Omdat zij elke vraag net zo vaak kunnen beantwoorden tot zij het juiste antwoord hebben gevonden, hoeven zij niet in onzekerheid te blijven over het goede antwoord.

 

Op dit onderdeel van Histoforum kunnen leerlingen oefenen met staatsinrichtingvragen die ooit gemaakt zijn bij de staatsinrichtingmethode voor de onderbouw  'Nederland in de steigers'.

 

Oefenen met oude examens vmbo
Op deze website vindt u de examens over staatsinrichting en de 20e eeuw vanaf 2008. Op deze website vindt u alle examens vmbo-gtl vanaf 2003.

Havo/vwo 

Alle informatie over het ce 2017 bij elkaar

Dit document is speciaal gemaakt voor het eerste nieuwe centraal examen in 2015. Veel informatie hierin is echter nog steeds actueel.

Op Histoforum staat een rubriek met documenten van collega's voor het ce in 2018. 

 

Examenprogramma
Examenprogramma geschiedenis havo en vwo

 

Syllabi

 

Nieuwe handreiking schoolexamen

Met het oog op het nieuwe centraal examen geschiedenis dat geldt vanaf 2015 heeft SLO de handreiking voor het schoolexamen grondig vernieuwd. De nieuwe handreiking bevat naast informatie over het examenprogramma, suggesties voor de leerstofordening, het PTA en de toetsing.

 

Toetsmateriaal

Op Histoforum staan de opgaven van alle pilotexamens sinds 2006 per periode geordend in wordbestanden met vragen en bronnen bij elkaar (wachtwoord via kaap@kpnmail.nl). Van elke vraag uit de examens voor het eerste tijdvak is ook de p-waarde vermeld (een indicatie van de moeilijkheidsgraad).
Wilt u liever de afzonderlijke examens gebruiken kijk dan op deze website.

 

Chronologievragen
Op Histoforum kunnen leerlingen online oefenen met de chronologievragen uit de pilotexamens sinds 2006.

 

Instructiefilmpjes

Op Histoforum staan bij alle tijdvakken en alle vier historische contexten korte instructiefilmpjes.    

Onderzoek naar de invoering van nieuw centraal examen havo/vwo

Onderzoek onder docenten

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2009
* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2013 

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2014

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2015

* Samenvattend eindrapport

* Onderzoek van Iris Dracht


Onderzoek onder leerlingen
* Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014:
* Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015

Varia

Bereken je cijfer Op deze site kun je bij benadering je cijfer bepalen. Wat je nodig hebt is je score, de schaal en de normering. 

 

Zak- en slaagregeling
Zak- en slaagregeling sinds 2013

 

Wijziging hulpmiddelen voor dyslectische kandidaten
Met ingang van het examen 2013 is het niet meer nodig en niet meer toegestaan dat scholen zelf een vergroting van de examens maken. In 2013 worden namelijk alle (papieren) centrale examens geleverd in Arial puntgrootte 12. Tot en met het examen 2012 is de puntgrootte standaard Arial 11.

 

Studyflow

Op Studyflow kun je gratis online oefenen met oude examens voor alle vakken.

 

Examenverslagen
Oude examenverslagen, vanaf 2000, geven informatie over verschillende specten van het examen zoals de n-termen en de percentages onvoldoende.

 

Oude Examenonderwerpen

Een overzicht van examenonderwerpen havo/vwo sinds 1973. Op deze website vindt u van de meeste examenonderwerpen samenvattingen.

 

Oude examens

Integrale examens vanaf 1999 met aparte opgaven- en bronnenboekjes vindt u voor havo op deze website en voor vwo op deze website

 


Bijspijkerkampen