Lesmateriaal

Het Wilhelmus

Deze opdracht is de tweede uit een drieluik over Willem van Oranje. Andere opdrachten zijn:
De moord op Willem van Oranje
Balthasar Gerards

In deze drie opdrachten krijgen de leerlingen een beeld van de context waarin de Opstand zich afspeelde.

De Beeldenstorm is een uitgebreide opdracht over een aspect van de Opstand.