Lesmateriaal

Het Wilhelmus

Deze opdracht is de tweede uit een drieluik over Willem van Oranje. Andere opdrachten zijn:
De moord op Willem van Oranje
Balthasar Gerards

In deze drie opdrachten krijgen de leerlingen een beeld van de context waarin de Opstand zich afspeelde.

De Beeldenstorm is een uitgebreide opdracht over een aspect van de Opstand.

Werkwijze


Je maakt deze opdracht in groepjes van twee of drie.


Stap 1
• Bestudeer de tekst van het eerste couplet van het Wilhelmus.
• Schrijf op wat je merkwaardig vindt of opvalt aan het Wilhelmus
• Inventariseer (ga na) wat je - samen - al weet over Willem van Oranje.


Stap 2
Formuleer nu samen een aantal vragen die het Wilhelmus bij je oproept. Leg deze vragen voor aan de docent.


Stap 3
Ga allemaal op zoek naar informatie om deze vragen te kunnen beantwoorden:
• Bepaal welke bronnen (zie de rubriek bronnen) je gaat gebruiken.
• Beoordeel of de bron de informatie bevat die je nodig hebt.
• Bepaal of je de informatie in de bron begrijpt. Vraag hulp als dat niet het geval is
• Maak aantekeningen en, waar zinvol, schema's.


Stap 4
• Bespreek de gevonden informatie met elkaar en formuleer een antwoord op de vragen die je samen bedacht hebt.
• Kunnen jullie antwoord geven op alle gestelde vragen?
• Als je op vragen geen antwoord hebt kunnen vinden bepaal dan met elkaar waarom dat niet is gelukt.


Stap 5
Schrijf tenslotte samen een opstel/betoog van maximaal één A4-tje, waarin je de stelling van jullie keuze toelicht:

 

1. Ik vind dat het Wilhelmus vervangen moet worden door een ander volkslied, of
2. Ik vind het Wilhelmus een uitstekend volkslied voor Nederland.