Histoforum Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Jaargang 7, nummer 119, februari 2018 I

 

Overzicht (na)scholingen en conferenties

- Conferentie Media & Geschiedenis, 2 februari 2018

- Bijeenkomst wereldgeschiedenis, 7 februari 2018

- Collegedag Oudheid, 12 februari 2018

- Atlantische Onderwijsconferentie, 15 februari 2018

- nascholing W.O.II en Koude Oorlog Groningen, 22 februari 2018

- Vierde VGN Congres in Openluchtmuseum Arnhem, 9 maart 2018

- Workshop gewijzigd examen havo, 22 maart 2018

- Workshop over differentiatie en zorgleerlingen in de geschiedenisles, 18 mei 2018  

Nascholing W.O.II en K.O.

22 februari organiseren de Groninger Archieven, het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (RUG) een nascholing rond de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog.
Prof. dr. Frits Boterman opent de middag met een lezing waarin hij ingaat op de vraag hoe het mogelijk is dat er in Nederland in vergelijking met omliggende landen zoveel joden zijn gedeporteerd naar en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen. Vervolgens worden er verschillende workshops aangeboden. Centraal hierin staan primaire bronnen uit de collecties van de Groninger Archieven en het Oorlogs- en Verzetscentrum en de vraag hoe deze ingezet kunnen worden in de geschiedenisles.
Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over het programma kunt u vinden op deze website. U kunt zich hier aanmelden.    

Cito zoekt docenten voor constructiegroepen

Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen?
Ben jij een creatieve en vakbekwame docent, die graag met vakinhoud en toetsing bezig is? En ben je goed in het stellen van de juiste vragen? Dan is meewerken aan de constructie van Centrale toetsen en examens misschien iets voor jou. Wij maken deze toetsen en examens in opdracht van het College van Toetsen en Examens (het CvTE). Per 1 augustus zoeken wij docenten die beschikbaar zijn voor de constructiegroepen van Centrale toetsen en examens voor geschiedenis bb/kb/gt (papier en digitaal), geschiedenis h/v en Centrale Eindtoets Geschiedenis.


Wat vragen wij van jou?
Je hebt als docent recente onderwijservaring in het schooltype waarvoor het examen/de toets gemaakt wordt en (voor examens) ervaring met examenklassen/geeft bij voorkeur les in examenklassen. Je beschikt over gedegen vakkennis en je hebt ervaring met Word.
Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking.

 

Informatie en reageren

Wil je meer informatie en/of heb je interesse? Kijk dan vanaf 3 februari op www.cito.nl  en reageer uiterlijk 28 februari.   

De Tatoeëerder van Auschwitz

Onlangs verscheen in Nederlandse vertaling het boek De Tatoeëerder van Auschwitz, gebaseerd op het verhaal van Lale Sokolov die, samen met zijn latere vrouw Gita, het concentratiekamp Auschwitz overleefde. Heather Morris sprak, na de dood van zijn vrouw, drie jaar lang, twee tot drie dagen per week met Sokolov. Op Histoforum een bespreking van het boek.  

Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen

Jos Martens wijdt een tweede artikel aan het boek Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen. Een interessante passage uit dit artikel: 'Onze schoolboeken geschiedenis stellen dit meestal voor als een piramide, met keizer en paus bovenaan, horigen en lijfeigenen onderaan. De middeleeuwse mens zag het anders, niet als een piramide, maar als het beeld van het schaakspel'.

Het eerste artikel vindt u hier.

Darkest Hour

Onlangs ging de film Darkest Hour in première over het optreden van Winston Churchill in de meidagen van 1940. Een aanrader. Zie ook deze (positieve) recensie, waarin ook aandacht wordt besteed aan een van de meest besproken scenes in de film, waarin Churchill de metro neemt.

De eerste vrouwelijke chirurg?

In 1918 stuitte de Groningse arts M. Bolt op het verhaal van de vrouw van een zeventiende eeuwse chirurgijn, die met enige fantasie de eerste vrouwelijke chirurg van Nederland kan worden genoemd.

Lees verder 

Cartoon

 


Inspiratiedagen van VO-Content

Op 7 maart (Leeuwarden), 28 maart (Eindhoven) en 11 april (Maarssen), telkens van 14.00 - 20.00 uur (inclusief diner) organiseert VO-Content zogenaamde inspiratiedagen. Deze zijn bedoeld voor docenten uit het voortgezet onderwijs, die geïnteresseerd zijn in maatwerk en gepersonaliseerd leren. Tijdens de Inspiratiedagen ga je echt praktijkgericht aan de slag in workshops over o.a. activerende didactiek, vernieuwing in de school, vakoverstijgend werken en leerdoeldenken. Je kunt ook naar inspiratiesessies van collega-docenten én leerlingen die vertellen over hun onderwijspraktijk.
Naast workshops en inspiratiesessies kun je ook je eigen digitale les arrangeren onder begeleiding van ervaren docenten. Of je kunt in gesprek gaan over je eigen onderwijspraktijk met collega’s bij de rondetafelgesprekken. Stel je vraag over Stercollecties of de extra programma’s aan de helpdeskmedewerkers en kom alles te weten over deelnemen aan VO-content en de ontwikkelagenda op de informatiemarkt. 

6000 jaar oud babyskelet in arm vrouw gevonden in Nieuwegein

In Nieuwegein is een bijzondere archeologische vondst gedaan: een babyskelet van 6000 jaar oud. Het kindje zou hebben behoord tot de Swifterbantcultuur, de eerste landbouwende cultuur in Nederland.

Lees verder

Wedstrijd: ‘De Verkiezing van de Toekomst’

Tussen 2017 en 2019 vieren we in Nederland dat honderd jaar geleden algemeen kiesrecht werd ingevoerd: in 1917 kregen alle mannen vanaf 25 jaar kiesrecht, twee jaar daarna ook vrouwen. Goed nieuws. Maar… is het kiesstelsel dat we nu kennen geschikt voor de komende honderd jaar? De Kiesraad nodigt jongeren uit de klassen 4, 5, en 6 van het voortgezet onderwijs uit een essay te schrijven over de toekomst van verkiezingen.

Oproep deelname onderzoek

In verband met een landelijk onderzoek naar kennis van WO2/Holocaust onder jongeren zou ik graag in contact komen met een aantal docenten op VO- en Mbo-scholen. Het onderzoek zal bestaan uit twee delen: een digitale enquête (duur ongeveer 30 minuten) onder leerlingen (leeftijden 13-21 jaar), en daarna enkele korte interviews met leerlingen en docenten (ik kom dan naar uw school).
Het gaat nadrukkelijk om verschillende leeftijdsgroepen en niveaus, en niet alleen om leerlingen die geschiedenis in het pakket hebben. De eindrapportage verschijnt in het voorjaar van 2018.
Hebt u interesse om deel te nemen? Graag contact via marc.vanberkel@han.nl.    

Puissant rijk

In een artikeltje in een huis-aan-huis-blad legt een medewerker van het Rijksmuseum Twenthe een verband tussen de uitdrukking puissant rijk en Adrien Jacques Puissant. Terecht? Lees het korte artikel op Histoforum. 

De verliefde monnik

Hier beghinnen we nu an is een lied uit de begintijd van de Reformatie over een verliefde monnik. Een aardige illustratie van de bezwaren van protestanten tegen het monstieke leven.

Saga: nieuwe, activerende geschiedenismethode

Saga is een geschiedenismethode voor vmbo, havo en vwo van uitgeverij Blink, die is ontworpen vanuit de motivatie van leerlingen en aansluit bij hun belevingswereld. Het is een methode voor docenten die samen met leerlingen geschiedenis willen ontdekken en onderzoeken. Digitaal lesmateriaal vormt de basis en biedt alle mogelijkheden om leerlingen te activeren. Wat beter werkt op papier, zoals leerteksten en verwerkingsmateriaal, is gebundeld in een bijbehorend boek.
Saga bestaat uit thema’s waarin alle kerndoelen en kenmerken van de tijdvakken samenhangend aan bod komen. De methode is ontworpen om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Als docent heb je de ruimte om eigen keuzes te maken en zelf verhalen, anekdotes en bronnen toe te voegen. Lees hier meer over Saga.