Lesmateriaal

Romeins recht

In de V.S. zijn mensen in 2014 een petitie gestart om de naam 'Columbus Day' te veranderen in 'Indigenous Peoples' Day'.

Romeins recht

Bron

'Mela schrijft dat, toen een paar mensen met een bal aan het spelen waren en een van hen de bal tamelijk hard wegsloeg en deze op de handen van een barbier deed belanden, als gevolg daarvan bij de slaaf, die de barbier onder handen had, de keel werd doorgesneden door het reeds daarop geplaatste scheermes, degene bij wie de schuld ligt, op grond van de Lex Aquilia aansprakelijk is. Proculus meent dat de schuld bij de barbier ligt. En inderdaad, als deze aan het scheren was op een plaats waar men gewoon was te spelen of waar druk verkeer was, valt hem terecht een verwijt te maken; ofschoon ook niet ten onrechte gezegd kan worden dat als iemand zich toevertrouwd heeft aan een barbier die zijn scheerstoel op zo’n gevaarlijke plaats heeft staan, hij het aan zichzelf te wijten heeft'. (Ulpianus, Digesten 9.2.11; vertaling J.W. Spruit e.a.) 

Gebruik de bron

De bron is een citaat van Ulpianus, een van de allergrootste juristen uit de Oudheid. In de bron citeert hij twee eerdere juristen. De eerste, Fabius Mela, formuleert een probleem (wie is aansprakelijk voor de dood van de slaaf?) en de tweede, Proculus, geeft een antwoord.

1. Wie is in deze kwestie schuldig volgens Proculus en wie volgens Ulpianus?

2. Wie is volgens jou schuldig?

3. Vergelijk je antwoord met dat van een klasgenoot? Als jullie het niet eens zijn over wie schuldig is, zoek dan een verklaring voor het verschil.

4. Welke informatie biedt deze bron over de Romeinse samenleving?

Bron: http://mainzerbeobachter.com/2015/11/05/dode-slaaf/#more-20015