Histoforum

    recensies deel 1   deel 2   deel 3   deel 4   deel 5   deel 6   deel 7   deel 8  

Recensies van Jef Abbeel, Jos Martens en Jan van Oudheusden

Jef Abbeel (1948) studeerde geschiedenis en klassieke talen In Leuven en werkt sinds 1971 als docent latijn en geschiedenis aan het Onze-Lieve-Vrouwelyceum in Breda en het St.-Jozefcollege in Turnhout. Sinds 1978 is hij recensent voor Prisma Lectuurvoorlichting, nu 'Biblion' in Den Haag, voor De Tijd en Hermes (tijdschrift van de leraren geschiedenis in Vlaanderen)

Jos Martens, is historicus en neerlandicus, vice-voorzitter van het Instituut voor Amerikanistiek (Antwerpen)en medewerker Stuurgroep Geschiedenis aan het CNO (Centrum Navorming Onderwijs), Universiteit Antwerpen. Hij was leraar geschiedenis, Nederlands, aardrijkskunde en esthetica. Auteur van vele tientallen publicaties, voornamelijk over vakoverschrijdende en multimediale didactiek, mensenrechten, culturele antropologie, contact tussen Europa en niet-Europese culturen. Zijn internetproject rond Joos de Rijcke werd bekroond met de Prijs van de Minister van Onderwijs en Vorming. Hij begeleidt nog steeds vakoverschrijdende en multimediale initiatieven. 

Jan van Oudheusen
Korte boekbesprekingen van Jan van Oudheusden vindt u hier.
 • Het Derde Rijk op CD-rom
  1 Christian ZENTNER  - Friedemann BEDÜRFTIG ,  the Encyclopedia of the Third Reich. Uitgeverij Da Capo, New York, 1997. 1150 p. ; foto’s , documenten,  tabellen, lit. ,  reg. ISBN 0 – 306 – 80793 – 9. $ 50/€ 58,25 /2350  BF/fl. 128 . 
  2 Dieter BUSE e.a. , Modern Germany. An Encyclopedia of history , people and culture , 1871 – 1990 . Uitgeverij Garland / Routledge, London , 1998.
  XLII + 1158 p. ( in 2 delen ) ; foto’s, kaarten, lit. , reg. ISBN 0 – 8153 – 0503 – 6. £ 125/€ 190/7.665 BF/fl. 420 .
  3 Manfred OVERESCH , Friedrich Wilhelm Saal , Wolfgang Schneider , Bernd Weinkauf , Das Dritte Reich. Daten – Bilder – Dokumente. Uitgeverij Directmedia Publishing, Berlin, 2001.ISBN
  ISBN  3 – 89853 – 149 – X DM 69/ 1.425 BF / € 35,27/ fl. 78. www.digitale-bibliothek.de
       

 • Het Derde Rijk: nog altijd in de belangstelling
  1 Christian ZENTNER -   Friedemann  BEDüRFTIG, The Encyclopedia  of the Third Reich. Vertaling van: Das Grosse Lexikon des Dritten Reiches. Uitg. Südwest Verlag , München , 1985. Uitgeverij  Da Capo Press , New York , 1997. Importeur : Nilsson & Lamm, Weesp. 1150 p. ; foto's , bibliografie , register ; $ 50 /  fl. 113,84. ISBN  0 - 306 - 807 93 - 9 .  
  2  Robert S. WISTRICH,  Who's Who in Nazi Germany. Uitg. Routledge , London , 1995.
  Importeur: Nilsson & Lamm, Weesp. 296 p.;  £ 11 ; ISBN 0 - 415 - 11888 - 3. 
  3  John KEEGAN, Who's Who in World War II. Uitg. Routledge , London , 1978 , 1° ; 1995 , 3° druk.
  182 p. ; £ 11 ; ISBN 0 - 415 - 11889 - 1.

 • Rusland en China : van communisme naar kapitalisme
  1 Robert WEIL , De kat van Deng. China en de tegenstellingen van het marktsocialisme. Uitgeverij EPO , Berchem – Antwerpen, 2002. 359 p. ; lit. ; reg. ISBN 90 6445 217 2 ; € 32 .  
  2 Geoffrey HOSKING ,
  Russia and the Russians. A history from Rus to the Russian Federation. Uitgeverij Allen Lane / The Penguin Press, London, 2001. XIII + 718 p.  + 32 p. foto’s , 14 kaarten,  17 p. chronologie, lit. , reg. ISBN 0 – 713 – 99514 – 9 ; £ 25 = € 41  .  
  3 Peter REDDAWAY – Dmitri Glinski,  The tragedy of Russia’s reforms. Market Bolshevism against democracy. Uitgeverij United States Institute of Peace, Washington, 2001. XVI + 749 p. ; lit. , reg.
  ISBN 1 – 929 223 – 07 – 2 ( hb) ; 1 – 929 223 – 06 – 4 ( pb ). 55 $ = 63,25 € ( hb) ; $ 10 =  € 11,50 ( pb )   .  
  4 De Standaard , 28 juli 2.000 en
  Foreign Affairs, maart –april 2.000  en www.foreignaffairs.org: Russia’s Plundering Plutocrats.
  5 a) Elseviers Weekblad, 25 maart 2.000  en
     b) Erik Bruyland, Rusland. Barensweeën. in “Trends”, 4 november 1999 , p. 44 – 48 .
     c) Anders Äslund, Volgt er nu een Poetin – boom ?
  in “Trends”, 13 april 2.000 .  
     
  d) Michael Wilson, Russia on the rebound.  in “Investment International” , dec. 2000, p. 17 – 19.  

     
  e) Jan Bohets, Structurele hervormingen in Rusland indrukwekkend. in De Standaard , 13 februari 2002
  6 Vacature / F.E.T. , 12 januari 2002 .
  7 Timothy HARPER , Moscow madness.
  Crime , corruption , and one man’s pursuit of profit in the new Russia. Uitgeverij McGraw-Hill,   London, 1999 . XI + 259 p. ; reg. ISBN 0 – 07 – 026700 – 6 ;  £ 20 = € 30,30 . 
  8 Frances WOOD,
  Hand-grenade practice in Peking. My part in the Cultural Revolution. Uitgeverij John Murray, London, 2.000. 224 p. ; tek.  ISBN 0 – 7195 – 5781 – X ;  £ 16,99 =   25,50 .
  9 Jasper BECKER , Hungry Ghosts. China’s secret famine. Uitgeverij John Murray, London, 1997.
  XVI + 352 p. ; kaart , foto’s, biografieën, noten, bibl. , reg. ISBN 0 – 7195 – 5440 – 3; £ 13 = € 19,50 .  

 • Marx voor de 21e eeuw
  1 Ludo MARTENS, Het Communistisch Manifest. Uitgeverij EPO , Antwerpen/ Centraal Boekhuis, Culemborg  , 1998.
  152 p.; 200 BF /  fl. 11, 50 ; 4,96  € . ISBN: 90 – 644 – 078 – 1. Zie F.E.T. , 30 mei en 18 juli 1998.
  2 Robert KURZ,
  Marx lesen. Die wichtigsten Texte von Karl Marx   für das 21. Jahrhundert. Uitgeverij Eichborn, Frankfurt am Main, 2001. 432 p.; 49,80 DM / 25,40 €  /1027 BF / fl. 56. ISBN  3 – 8218 – 1644 – 9 .
  3 Jan GIELKENS, Was ik maar weer in Bommel. Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. Een familiegeschiedenis in documenten.
       Uitgeverij Stichting Beheer  IISG , Amsterdam, 1997. 199 p. ; 590 BF ; fl. 29,50  ; 14,63  € . ISBN 90 – 6861 – 099 – 6. Zie F.E.T. , 18 juli 1998.
   
 • Marx en Philips : communisme en kapitalisme verenigd in één familie  
  1 Ludo MARTENS , Het Communistisch Manifest. Uitg. EPO , Antwerpen ; Centraal Boekhuis , Culemborg , 1998. 152 p. ; noten , lit. ; 200 BF /  fL . 11 ; ISBN 90 6445 078 1 . Zie ook  FEcT , 30.05.98 , p. 9 .
  2 Jan GIELKENS , 'Was ik maar weer in Bommel'.  Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. Een familiegeschiedenis in documenten. Stichting beheer  I.I.S.G. , Amsterdam , 1997. 199 p. ; foto's , lit. , reg. fl. 29,50 / 590 BF ; ISBN 90 6861 099 6.  

 • Lenin - Stalin - Beria :  een demythologisering
  1 François FURET, Le Passé d'une Illusion. Essai sur   l'idée communiste au XXe siècle. Parijs , R. Laffont, 1995. 580 p.
  2 Dmitri VOLKOGONOV,  Triomf en tragedie. Een politiek portret  van Jozef Stalin. De Haan , Unieboek , 1990. 518 p.
  3 Dmitri VOLKOGONOV,  Lenin : Life and Legacy.   London ,  Harper Collins , 1995. 529 p. of Lenin : A New Biography. New York , The Free Press , 1995. 529 p.
  4 Stephen KOTKIN, Magnetic Mountain. Stalinism as a civilization. Berkeley , University of California Press,  1995. 639 p.
  5 Edwin BACON, The Gulag at war. Stalin's forced  labour system in the light of the archives. London, Macmillan, 1994. 190 p.
  6 Amy KNIGHT, Beria . Stalin's First Lieutenant. Princeton , New Jersey , University Press, 1994. 312 p.  
  7 Pavel en Anatoli SOEDOPLATOV, Special Tasks.  The memoirs of an unwanted witness. A Soviet spymaster. London, Little, Brown & Company , 1994.  509 p. 
  8 Ludo MARTENS,  Een andere kijk op Stalin. Berchem, EPO, 1994.  347 p.
  9 Larissa VASILJEVA  - Cathy Porter,  Kremlin Wives. London , Weidenfeld & Nicolson , 1994.  241 p.
  10 Elisabeth HERESCH, Verraad , lafheid en bedrog.  Leven en dood van de laatste tsaar.   Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993. 403 p.
  11 David REMNICK, -Lenin's Tomb. The Last Days of the Sovjet Empire. New York, Random House , 1993. 576 p. London, Viking,   1993. 550 p.  
   
  -Lenins laatste adem. De ondergang van het Sovjetrijk. Bloemendaal,  Becht - Gotmmer, 1994. 552 p.
  12 Pilar BONET, Figures in a Red Landscape. Bronx ( NY ) , The W. Wilson Centre Press, 1993. 150 p.

 • Sport, Lichamelijke Opvoeding  en Onderwijs in China
  James RIORDAN – Robin  JONES , Sport and physical education in China. International Society for Comparative Physical Education and Sport  en Uitgeverij Routledge, Londen, 1999. Bkh. Taxandria, K. Gasthuisstr. 51, Turnhout; 014 42 43 93 ,; fax : 42 08 39. XX + 278 p. ; kaart, tab. , graf. , tek. , noten, lit. , reg. ;  Hb : £ 60 / 93,75 € ;  ISBN 0 – 419 – 24750 – 5 ;   Pb : £ 19,99 / 31,23 € ;  ISBN 0 – 419 – 22030 – 5.  

 • Goldhagen en de jodenvervolging
  1a. Daniel Jonah GOLDHAGEN , Hitler's willing executioners. Ordinary Germans and the holocaust.  Uitg. Alfred Knopf , New York ;   Little, Brown  &  Cy , London ;  AMP-PVD, Wirijk , 1996.  622 p. ; foto's , kaarten , reg. ; $ 22 / 891 BF voor de Am. editie :  ISBN  0 - 679-44695-8;   £ 22,50 / 1214 BF voor de luxueuzere  Eng. editie :  ISBN  0 - 316-87942-8. 
  1b. Idem, Hitlers gewillige beulen. UItg. Standaard , Antwerpen ; Van Reemst , Houten , 1996. 593 p. ; kaarten , foto's , reg. ;   1195 BF ; ISBN  90 - 410 - 9014 - 2.
  1c. Idem, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust.  Uitg. Siedler , Berlin , 1996 ; 730 p. ; kaarten, foto's, reg. ISBN 3-88680-593-X. 
  2 Serge BERSTEIN  e.a., Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme. Editions Compexe , Bruxelles , 1992. 866 p. ; 2.500 BF ; ISBN  2-87027- 463 - 7. 
  3 Norbert FREI, Medizin und Gesundheitspolitik in der NS-Zeit. München , 1991.
  4 Norbert FREI, Der Führerstaat. Nazionalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945. Deutscher Taschenbuchverlag , München , 1993.  De Führerstaat. De nationaal-socialistische heerschappij 1933 - 1945. Uitg. Standaard , Antwerpen , 1995. 288 p. ; 795 BF ; ISBN  90 - 274 - 4508 - 7.       
  5 Martin GILBERT, The Routledge atlas of Jewish history. From 2.000 B.C. tot the present day. Uitg. Routledge, London ; AMP-PVD, Wilrijk , 1995 (5° ed. ); 136 p. ; £ 12 ; ISBN  0 - 415 - 13652 - 0.
  b)
  The Dent atlas of the holocaust. Uitg. Dent + Routledge , London ; AMP-PVD, Wilrijk , 1993 (2° ed. ) . 282 p. ; £ 12 ; ISBN 0-460-86172-7 (pb) ; 0- 460 - 861 - 719 (hc).
  c) The Dent atlas of the Arab-Israeli Conflict. Uitg. Dent + Routledge , London ; AMP-PVD, WIlrijk , 1993 (6° ed. ) . 146 . ; £ 12 ; ISBN 0-460-861 786 (pb) ; 0-460-861 - 778 (hc) .N.B. nrs. 2 - 5 : zie F.Ec. T. , 30 dec. 1995.
  6 Joan COMAY,  Who's who in Jewish history. Uitg. Routledge , London ; AMP-PVD , Wilrijk , 1995. 407 p. ; £ 13 ; ISBN 0 - 415 - 11887 - 5.
  7 Robert WISTRICH , Who's who  in Nazi Germany. Uitg. Routledge , London ; AMP-PVD , Wilrijk  1995. 296 p. ; £ 11 ; ISBN 0 - 415 - 11888 - 3. 8 John WEISS ,
  a)
  Ideology of death. Why the holocaust  happened  in Germany. Uitg. Dee Ivan R. , Chicago ; AMP-PVD, Wilrijk , 1995. 480 p. ; $ 29,95 ; ISBN 15 - 666 - 30886 .
  b) Der lange Weg zum Holocaust. Die Geschichte der Judenfeindschaft in Deutschland und Österreich . Uitg. Hoffmann und Campe , Hamburg, 1996. 480 p. ; 58 DM ; ISBN 3 - 455 - 11210-2.  
  9 Martin GILBERT , The boys. Triumph over adversity. Uitg. Weidenfeld & Nicolson , London; AMP-PVD, Wilrijk , 1996 ;  511 p. ; 1180 BF ; ISBN 0 - 297-81638-1.
  10a Julius SCHOEPS , Ein Volk von Mördern. Die Dokumentation zur Goldhagen-Kontroverse um die Rolle der Deutschen im Holocaust. Uitg. Hoffmann und Campe , Hamburg , 1996. 252 p. ; 25 DM ; ISBN 3 - 455 - 10352 - 6.  
  10b Ulrich HERBERT , Best. Biografische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903 - 1989. Uitg. J.H.W. Dietz , Bonn, 1996.       695 p. ; 56 DM ; ISBN 3 - 801 - 25019 - 9 .  
  11 Hans JANSEN ,  Het Madagascarplan. De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar. Uitg. Sdu, Den Haag ; Standaard Uitgeverij , Antwerpen , 1996.  543 p. ; foto's , lit. , reg. ; fl. 69,50 / 1390 BF ; ISBN 90 - 12- 08148-3.  
  12 Jan de LAENDER , Het hart  van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid. Uitg. Davidsfonds, Leuven , 1996. 448 p. ; lit. ; 895 BF ; ISBN 90-6152-935-2.
   13 Stijn VANERMEN , De ontkenning van de jodenuitroeiing. Het negationisme en de invloed ervan op extreem-rechts in België. Uitg. VUB-press , Brussel , 1996. 159 p. ; 450 BF ; ISBN 90 - 5487-145-8.  
  14 Georgi VERBEECK  e.a. ,  De verdwenen gaskamers. De ontkenning van de holocaust. Uitg. Kritak , Antwerpen , 1997. 224 p. ;  698 BF ; ISBN 90 - 6303-685-X.  
  15 Robert WSTRICH e.a. , Terms of Survival. The Jewish world since 1945. Uitg. Routledge , London ; AMP-PVD, Wilrijk , 1995. XVII + 461 p. ; tab. ; 50 £ ; ISBN 0 - 415 - 10056 - 9.
  16a Bernard WASSERSTEIN , Vanishing diaspora : the Jewish in Europe since 1945 . Uitg. Harvard Univ. Press / Hamish Hamilton , London , 1996.      352 p. ; $ 28 / £ 20 .  
  16b Bernard WASSERSTEIN , Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945. Uitg. Ambo , Baarn ; Kritak, Antwerpen, 1996. 288 p. ; fl. 49,50 / 990 BF ; ISBN 90-263-1398-5 en 90-6303-652-3. 
  17 Alan DERSHOWITZ ,  A world without jews. Is there a future for us ? Uitg. Little, Brown & Cy , Boston / London ,  1997. 320 p. ; $ 24,95 ; ISBN 0-316-18133-1.
  18 Jonathan SACKS , Will we have Jewish grandchildren ? Uitg. Vallentine Mitchell , Ilford ; AMP-PVD, Wilrijk, 1994 . 133 p. ; £ 9,95.  
  19a Edward SEROTTA , Jews , Germany, Memory. A contemporary portrait. Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin , 1996. 160 p. ; 68 DM ; ISBN 3 - 875 - 84608 - 7.
  19b Edward SEROTTA , Juden in Deutschland heute. Eine photographische Reise. Nicolaische Verlagsbuchhandlung , Berlin , 1996. 160 p. ; 68 DM ; ISBN 3 - 87584-599-4.          
  20 Norman CANTOR , The sacred chain. A history of the Jews. Uitg. Harper Collins , London ; AMp-PV, 1995. XIX + 480 p. ; geannot. bibbliogr. ; reg. ; £ 20 ; ISBN 0-00-255601-4.
  21a Zygmunt REICH, Het joodse volk. Geschiedenis, godsdienst en levenswijze. Uitg. C. de Vries-Brouwers, Antwerpen-A'dam, 1996. 280 p. ; 895 BF ; ISBN 90-5341-290-5.
  21b Flavius JOSEPHUS, De oude geschiedenis van de joden. Vert. door F. MEIJER en M. WES ; Uitg. AMBO , Baarn ; Kritak, Antwerpen,  1996-1997 ; 1400 p. ; 3 x fl. 89,50 / 3 x 1790 BF ; ISBN 90 263 9997 9.
  22 Elena ROMERO  CASTELLO - Uriel MACIAS KAPON - Luc DEQUEKER , Joden en Europa. Cultuur-geschiedenis. Uitg. Davidsfonds , Leuven , 1996. 240 p. ; 2495 BF ; ISBN 90 - 6152 - 949 - 2.
  23 Dan COHN - SHERBOK , Atlas of Jewish history. Uitg. Routledge, London - New York  ; AMP-PVD, Wilrijk, 1994. XII + 218 p. ; £ 37,50; ISBN 0 - 415 - 08684 - 1.
  24a Eli BARNAVI , Juifs , une histoire universelle. Editions Hachette, Paris ; Marabout, Alleur , 1991.                   
  24b Eli BARNAVI , A historical atlas of the Jewish people. Uitg. Schocken / Knopf / Random , New York ; AMP-PVD, Wilrijk , 1994. 299 p. ; $ 35 ; ISBN 0 - 8052 - 4127 - 2.  

 • De Eerste Wereldoorlog
  Luc De Vos, De Eerste Wereldoorlog. Vijfde, volledig herziene uitgave. Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2003. 191 p.; kaarten, foto's, tab., bibl. ISBN 90 5826 226 X ; € 19,95.

 • Medisch personeel aan het IJzerfront
  Patrick VANLEENE , Op naar de grote oorlog. Mairi, Elsie en  de anderen in Flanders Fields. Uitgeverij De Klaproos, Koksijde, 2001. 199 p. ; foto’s, lit. , reg. ;  € 23.  ISBN 90 – 5508 – 049 – 7.

 • Brugge 2002 
  1 Brigitte Beernaert e.a., Brugge op zijn kant. Geïllustreerde wandelgids in 100 verhalen. Uitgeverij Stichting Kunstboek, Oostkamp ( Brugge), 2002. 230 p. ; foto’s , plattegrondjes. ISBN   90 – 5856 – 059 – 7 ;  € 15. 
  2 Brigitte Beernaert e.a., Geïllustreerde wandelgids met 33 verhalen uit de oude stad. Uitgeverij   Stichting Kunstboek, Oostkamp, 2002. 72 p. ; foto’s, plattegrondjes. ISBN 90 – 5856 – 069 – 4  ; € 5.
  Site en e-mail-adres : www.stichtingkunstboek.com; stichting_kunstboek@ggvd.com    

 • Brugge. Portret van een stad 1847 – 1918
  Christoph Ruys,  Brugge. Portret van een stad 1847 – 1918. Uitgeverij Ludion, Gent / Amsterdam, 2002. 132 p. ; foto’s. ISBN 90 5544 427 8;  29,50 €. 

 • Burchten en forten in Vlaanderen
  Luc de Vos  e.a. ,
  Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen. Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2002. 264 p. ; foto’s, tekeningen , registers.  ISBN  90 5826 195 6; 13,50 €.

 • Milde Nederlandse kijk op Vlaanderen.  
  Marko  HEIJL, Een Hollander verkent Vlaanderen.
  Uitgeverij Van Halewyck, Leuven , 2002. 173 p. ; reg. ISBN 90 – 5617 – 399 – 5; € 12,50.

 • Hongarije 1956
  1 Frigyes Kahler e.a., Hongrie, le prix de la liberté. Hongarije, de prijs van de vrijheid. VIII + 80 p.; foto’s; ISBN 90 – 5622 – 032 – 2. 
  2 Sándor Kardos e.a., Hongrie, le fantôme de la liberté.   Hongarije, de schijn van de vrijheid. VI + 44 p.; foto’s; ISBN 90 – 5622 – 032 – 2. Prijs van de twee samen : 850 BF / 21 €.

 • Brits historicus schrijft de Franco-biografie
  1 Paul Preston , FRANCO. A Biography. London, Harper Collins Publishers, 1993 . 1.002 p. + 32 p. foto's ;  £ 25 ( 1750 BF) ; ISBN 0 - 00 - 215863-9. 
  2 Ricardo de la Cierva, Francisco Franco : biografìa històrica.  6 volumes ; Barcelona , 1982.
  3 Stanley Payne, The Franco  Regime 1936 - 1975. Madison , 1987  ( 677 p. ) .
  4a Paul Preston , The Spanish Civil War  1936 - 1939. London, Weidenfeld  & Nicolson , 1986.  
  4b Paul Preston The Politics of Revenge : Fascism and the Military in 20th Century Spain. London, Unwin Hyman, 1990.

  5 Rudolf Herz, Hoffmann und Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. München,  Klinkhardt & Biermann  Verlagsbuchhandlung, 1994.
  6
  José  Luis de Vilallonga,
  Koning tussen Franco en Spanje. Uitg. De Kern, Baarn ; Standaard Uitgeverij, Antwerpen ; 1993. 184 p. ; 650 BF; ISBN 90 325 0427 4.

 • Stadswandelingen in België
  Luc Vanneste e.a., Stap voor stad. De mooiste wandelingen van Knack. Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2002. 252 p. ; foto’s, plattegronden, kaart. 19,95 euro. ISBN 90 – 209 – 4936 – 5 . 

 • Musea voor het gezin in Vlaanderen
  Francis NOTE, De leukste en boeiendste musea voor de hele familie in Vlaanderen. Uitgeverij Deltas, Aartselaar, 2002. 110 p ; 12,50 euro ; ISBN 90 – 243 – 8082 – 0.