Historische recensies

Historische recensies

Deze rubriek van Histoforum bevat recensies van historische boeken en verwijzingen naar websites met recensies.

Historische recensies

 

Met de zoekmachine kunt u binnen Histoforum naar recensies zoeken.


De recensies zijn afkomstig van:

 

Jef Abbeel (1948) studeerde geschiedenis en klassieke talen In Leuven en werkt sinds 1971 als docent latijn en geschiedenis aan het Onze-Lieve-Vrouwelyceum in Breda en het St.-Jozefcollege in Turnhout. Sinds 1978 is hij recensent voor Prisma Lectuurvoorlichting, nu 'Biblion' in Den Haag, voor De Tijd en Hermes (tijdschrift van de leraren geschiedenis in Vlaanderen)

Jos Martens is historicus en neerlandicus, vice-voorzitter van het Instituut voor Amerikanistiek (Antwerpen) en medewerker Stuurgroep Geschiedenis aan het CNO (Centrum Navorming Onderwijs), Universiteit Antwerpen. Hij was leraar geschiedenis, Nederlands, aardrijkskunde en esthetica. Auteur van vele tientallen publicaties, voornamelijk over vakoverschrijdende en multimediale didactiek, mensenrechten, culturele antropologie, contact tussen Europa en niet-Europese culturen. Zijn internetproject rond Joos de Rijcke werd bekroond met de Prijs van de Minister van Onderwijs en Vorming. Hij begeleidt nog steeds vakoverschrijdende en multimediale initiatieven. 

Sam van Clemen werd geboren in Turnhout in 1970 en studeerde in 1994 aan de KU Leuven af als licentiaat in de geschiedenis met een eindverhandeling over Turnhout tijdens het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Deze werd later uitgebreid en herwerkt uitgegeven als Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna studeerde hij archivistiek aan de VU Brussel. Beroepshalve was hij gedurende enkele jaren parlementaire medewerker van het Nederlandse onafhankelijke Tweede Kamerlid Theo Hendriks. Sinds 2002 is hij werkzaam als historicus en archivaris. Zo stelde hij in dienst van het Antwerpse provinciebestuur de succesrijke tentoonstelling Den oorlog verklaard! De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen samen en werkte hij als archivaris voor de vzw Speelbergen Heem dr. Jozef Weyns in Beerzel (Putte).


Dr. Jan L.G. van Oudheusden (1949) is historicus en was docent aan het Dr.Mollercollege te Waalwijk. Hij promoveerde op Brabantia Nostra, en schreef onder meer vijf delen in de Kleine Geschiedenis-reeks van uitgeverij Prometheus/Bert Bakker: over de wereldgeschiedenis, de Amerikaanse geschiedenis , de geschiedenis van het Midden-Oosten (in 2016 zijn er updates van deze 3) , de Eerste Wereldoorlog (2014) en de geschiedenis van China (2014). Hij was auteur van schoolboeken en examenkaternen, en was van 1997 tot 2007 hoofdredacteur van Kleio,, het tijdschrift voor het geschiedenisonderwijs in Nederland. Jan van Oudheusden is recensent bij NBD/Biblion. Regelmatig geeft hij lezingen en cursussen, onder meer aan de Seniorenacademie HOVO Brabant. (recensies 8 t/m 10)


Recensies op andere websites