Artikelen      Histoforum      Lesmateriaal      Community      Vaklokaal 

Columns

In de rubriek columns verschijnt op ongeregelde tijden een column over didactische of historische zaken.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

Joden en de Franse Revolutie

Een brugklasser belt me met de vraag of ik hem kan helpen. Voor een werkstuk voor levensbeschouwing moet hij een presentatie houden over de Joden tijdens en na de Franse Revolutie. Volgens zijn lerares staat er over dit onderwerp genoeg informatie op internet. Maar het lukt hem niet relevante informatie te vinden.

Voor zover de tijd dat toelaat, ben ik in zo'n geval altijd bereid iemand te helpen. Eerlijk gezegd vind ik het altijd een uitdaging.
Ik typte bij Google de voor de hand liggende trefwoorden in, ervan uitgaande dat de leerlingen dat ook gedaan had. Al snel werd me duidelijk waarom hij niet gevonden had wat hij zocht. 29.300 sites bij de zoekwoorden Franse Revolutie en nog altijd 2620 sites als je er het woord Joden aan toevoegt. Hoe vind je als leerling je weg in deze hoeveelheid, zeker als je eigenlijk niet weet waarnaar je op zoek bent? Ik kreeg sterk het vermoeden dat zijn docente zich onvoldoende gerealiseerd had wat ze van de leerlingen vroeg. Internet geeft geen kant en klare antwoorden op vragen en al helemaal niet op vragen die niet gesteld zijn. Een brugklas leerling heeft, op z'n best, slechts een flauwe notie van de Franse Revolutie. Dat maakt het er bepaald niet eenvoudiger op om te zoeken naar een relatie met de geschiedenis van de Joden. Via Bewerken en Zoeken(op deze pagina) of via Ctrl F zoeken op het woord Joden levert op de eerste site het volgende stukje tekst op:

'Op 27 september dient Adrien Jean Francois Duport (1759 – 1798) een motie in bij Assemblée nationale, waarin toelating van de Joden tot het burgerschap wordt verlangd. Hij houdt een zeer korte redevoering, waarin hij een toelichting geeft op de motie. Hierna krijgt de oppositie tegen deze motie geen kans om haar mening kenbaar te maken omdat zij door de overige afgevaardigden het spreken wordt belet. Een amendement op deze motie maakt duidelijk dat het afleggen van de eed tevens een verwerping inhield van de voorgaande Joodse privileges, mn. dat de Joodse gemeenschappen volgens hun eigen gewoonten bestuurd konden worden door hun eigen leden. De wet eist dat Joden zich als individuen beschouwden net zoals iedereen in Frankrijk'.

De tweede site is een encyclopedisch artikel over de Joden in Nederland.

De derde site geeft slechts de titels van vier cursussen en de vierde site levert de volgende tekst op:

Sociaal: de individuele rechten van de burger en de gelijkheid van de mens werd gegarandeerd door de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Religieuze minderheden, zoals de protestanten en de joden kregen burgerrechten, terwijl de slavernij, de willekeurige hechtenis en de beruchte lettres de cachet werden afgeschaft.

Je kunt het een brugklas leerling moeilijk kwalijk nemen dat hij hier af haakt.

Dit voorbeeld maakt wat mij betreft duidelijk hoe belangrijk het is dat docenten zich bewust zijn van de draagwijdte van een opdracht en dat zij er goed aan doen om eerst zelf op internet naar informatie te zoeken. Ook wordt duidelijk hoe wenselijk het is leerlingen informatievaardigheden aan te leren.

Websites

 

 

 

 

 

  Columns


Copyright:  Albert van der Kaap